Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Er det muligt at finde Gud?

Er det muligt at finde Gud?

“Gud er ubegribelig.” – Filon fra Alexandria, filosof fra det første århundrede.

“[Gud er ikke] langt borte fra en eneste af os.” – Saulus fra Tarsus, henvendt til filosoffer i Athen i det første århundrede.

HVILKEN af disse to udtalelser stemmer med din opfattelse? Mange synes at udtalelsen af Saulus fra Tarsus, også kaldet apostlen Paulus, virker trøstende og appellerende. (Apostelgerninger 17:26, 27) Og Bibelen indeholder flere lignende udsagn. Jesus bad for eksempel en bøn der indeholder en forsikring om at hans disciple kan lære Gud at kende og blive velsignet af ham. – Johannes 17:3.

Filosoffer som for eksempel Filon havde imidlertid en anden mening. De gav udtryk for at vi aldrig ville kunne lære Gud at kende eftersom han er fuldstændig ubegribelig for os. Men hvad er så det rigtige?

Bibelen siger lige ud at der er visse ting vedrørende Gud som er svære for os mennesker at forstå. Vi kan for eksempel ikke måle, bestemme eller fatte længden af Skaberens eksistens, omfanget af hans forstand eller dybden af hans visdom. Dette overgår simpelt hen hvad vi mennesker kan fatte. Men disse aspekter i forbindelse med Gud er ikke nogen hindring for at vi kan lære ham at kende. At meditere over disse ting kan tværtimod hjælpe os til at ‘komme nær til Gud’. (Jakob 4:8) Lad os se på et par eksempler på sådanne ubegribelige ting. Derefter vil vi se på nogle aspekter vedrørende Gud som vi kan fatte.

Hvilke aspekter er ubegribelige?

GUDS EVIGE EKSISTENS: Bibelen lærer at Gud har eksisteret “fra den fjerne fortid til den fjerne fremtid”. (Salme 90:2) Gud har med andre ord ikke haft nogen begyndelse, og han vil heller aldrig ophøre med at eksistere. Set fra et menneskeligt synspunkt ‘kan tallet på hans år ikke udforskes’. – Job 36:26.

Hvordan dette aspekt gavner dig: Gud lover dig at du kan få evigt liv hvis du virkelig lærer ham at kende. (Johannes 17:3) Hvor troværdigt ville et sådant løfte være hvis ikke Gud selv levede evigt? Kun “evighedens Konge” vil kunne holde et sådant løfte. – 1 Timoteus 1:17.

GUDS FORSTAND: “Ingen kan udforske hans forstand,” siger Bibelen, eftersom Guds tanker er højere end menneskers. (Esajas 40:28; 55:9) Meget passende stiller Bibelen følgende retoriske spørgsmål: “Hvem kender Herrens tanker og kan belære ham?” – 1 Korinther 2:16, da. aut.

Hvordan dette aspekt gavner dig: Gud er i stand til at lytte til millioner af bønner samtidigt. (Salme 65:2) Han lægger endda mærke til hver eneste spurv der falder til jorden. Kan Guds forstand nogen sinde blive overbelastet så det forhindrer ham i at lægge mærke til dig og lytte til dine bønner? Nej, for hans forstand er ikke begrænset. Desuden er du for ham “mere værd end mange spurve”. – Mattæus 10:29, 31.

GUDS VEJE: Bibelen lærer at mennesket “ikke kan finde ud af hele det værk som den sande Gud har frembragt fra begyndelsen til enden”. (Prædikeren 3:11) Vi vil altså aldrig nogen sinde få alt at vide om Gud. Den visdom der ligger bag Guds veje er ’usporlig’. (Romerne 11:33) Gud er imidlertid villig til at åbenbare sine veje for dem der ønsker at behage ham. – Amos 3:7.

Vi kan ikke måle, bestemme eller fatte længden af Skaberens eksistens, omfanget af hans forstand eller dybden af hans visdom

Hvordan dette aspekt gavner dig: Hvis du læser og studerer Bibelen, vil du hele tiden lære mere om Gud og hans veje. Det betyder at vi i al evighed vil kunne komme nærmere til vores himmelske Far.

Aspekter vi ved noget om

At der er visse aspekter i forbindelse med Gud vi ikke helt kan forstå, er ikke ensbetydende med at vi slet ikke kan lære ham at kende. Bibelen indeholder et væld af oplysninger der fortæller os meget om Gud. Lad os se på nogle eksempler:

GUDS NAVN: Bibelen lærer os at Gud har givet sig selv et navn. Han siger: “Jeg er Jehova. Det er mit navn.” Guds navn forekommer omkring 7.000 gange i Bibelen. Det er flere gange end noget andet navn. *Esajas 42:8.

Hvordan dette aspekt gavner dig: I bønnen Fadervor sagde Jesus: “Vor Fader i himlene, lad dit navn blive helliget.” (Mattæus 6:9) Kunne du også bruge Guds navn i dine bønner? Jehova er villig til at frelse enhver som viser hans navn den rette respekt. – Romerne 10:13.

GUDS BOLIG: Bibelen lærer at der findes to “sfærer” – en åndelig sfære hvor åndeskabningerne med deres åndelige legemer befinder sig, og en fysisk sfære bestående af hele vores univers inklusive vores jord. (Johannes 8:23; 1 Korinther 15:44) I Bibelen henviser ordet “himmelen” ofte til den åndelige sfære. Skaberen opholder sig det sidstnævnte sted, i “himmelen”. – 1 Kongebog 8:43.

Hvordan dette aspekt gavner dig: Du får et klarere billede af Gud. Skaberen er ikke bare en uforståelig kraft der findes overalt og i alle ting. Jehova er en person som bor et bestemt sted. Men alligevel “er [der] ingen skabning som er usynlig for ham”. – Hebræerne 4:13.

GUDS PERSONLIGHED: Bibelen lærer at Jehova har nogle meget tiltalende egenskaber. “Gud er kærlighed.” (1 Johannes 4:8) Han lyver aldrig. (Titus 1:2) Han er upartisk, barmhjertig, medfølende og sen til vrede. (2 Mosebog 34:6; Apostelgerninger 10:34) Det vil nok overraske mange at Skaberen ønsker at have et fortroligt forhold til dem der respekterer ham. – Salme 25:14.

Hvordan dette aspekt gavner dig: Du kan blive Jehovas ven. (Jakob 2:23) Og når du har lært Jehovas personlighed at kende, vil du bedre kunne forstå Bibelens beretninger.

‘SØG HAM’

Bibelen giver et klart billede af Jehova Gud. Skaberen er bestemt ikke ubegribelig, og han ønsker at du skal lære ham at kende. Guds ord lover: “Hvis du søger ham, vil han lade sig finde af dig.” (1 Krønikebog 28:9) Du kan lære Gud at kende ved at læse og meditere over Bibelens beretninger. Hvis du gør det, lover Bibelen dig at Gud “vil komme nær til [dig]”. – Jakob 4:8.

Hvis du læser og studerer Bibelen, vil du hele tiden lære mere om Gud og hans veje

Men måske tænker du: ‘Hvordan kan jeg nogen sinde blive Skaberens ven når der er så meget vedrørende Gud jeg ikke forstår?’ Tænk over dette: Er det nødvendigt at en kirurgs bedste ven har en lægevidenskabelig uddannelse? Bestemt ikke! Måske har han en helt anden profession end kirurgen. Alligevel kan de have et nært venskab. Det der virkelig betyder noget, er at vennen kender kirurgens personlighed, at han ved hvad han kan lide, og hvad han ikke kan lide. Svarende til det kan du ud fra Bibelen lære hvordan Jehova er som person – du kan lære netop det du er nødt til at vide for at blive ven med Gud.

Bibelen giver os ikke kun et utydeligt omrids af Skaberen. Den indeholder de oplysninger vi må have for at lære Gud at kende. Kunne du tænke dig at lære mere om Jehova Gud? Jehovas Vidner tilbyder et gratis bibelkursus. Vi tilskynder dig til at kontakte dem i det område hvor du bor, eller til at besøge vores hjemmeside, www.jw.org.

^ par. 16 Nogle bibler bruger titlen “Herren” i stedet for Guds navn, Jehova. Læs om begrundelserne for dette på side 195 i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?, udgivet af Jehovas Vidner. Bogen findes på jw.org.