Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Husker du?

Husker du?

 Husker du?

Har du haft udbytte af at læse de seneste udgaver af Vagttårnet? Prøv din hukommelse ved hjælp af følgende spørgsmål:

Hvilken juridisk sejr angående religion har forfatningsdomstolen i Tyskland medvirket til?

Forfatningsdomstolen omstødte en anden domstols negative retskendelse angående Jehovas Vidner og deres ansøgning om at blive anerkendt som en forening med særlig officiel status. Retten gav udtryk for at der inden for religionsfrihedens rammer kunne gives ret til at man ’adlyder sin tro’ mere end statens lov. — 15/8, side 8.

Hvor lang tid varede Jobs lidelser?

Der er ikke noget i Jobs Bog der tyder på at hans lidelser strakte sig over mange år. Jobs lidelser kan have varet mindre end et år, måske kun nogle få måneder. — 15/8, side 31.

Hvordan kan man vide at Djævelen ikke er et produkt af overtro?

Jesus Kristus vidste at der fandtes en Djævel. Jesus blev fristet, ikke af noget ondt i ham selv, men af en virkelig person. (Mattæus 4:1-11; Johannes 8:44; 14:30) — 1/9, side 5, 6.

I Ordsprogene 10:15 siges der: „Den riges velstand er hans stærke stad. De ringes undergang er deres fattigdom.“ Hvad vil det rent faktisk sige?

Rigdom kan være en beskyttelse mod den usikkerhed livet er forbundet med, ligesom en befæstet by kan yde sine indbyggere en vis beskyttelse under usikre forhold. Under uheldige omstændigheder kan fattigdom være katastrofal. — 15/9, side 24.

Hvordan „begyndte man at påkalde Jehovas navn“ på profeten Enosj tid? (1 Mosebog 4:26)

Guds navn var blevet brugt siden menneskets skabelse, så det man begyndte på da Enosj levede, var åbenbart ikke en påkaldelse af Jehova i tro. Nogle har måske vanhelliget Jehovas navn ved at bruge det om sig selv eller andre som de mente at kunne nærme sig Gud igennem. — 15/9, side 29.

Hvad betyder ordet „tugt“ som det bruges i Bibelen?

Ordet indeholder ikke tanken om nogen form for mishandling. (Ordsprogene 4:13; 22:15) Det græske ord for „tugt“ betegner hovedsagelig undervisning, belæring, opdragelse og undertiden fast, men kærlig, tilrettevisning. Forældre kan efterligne Jehova på dette vigtige punkt ved at gøre alt hvad de kan, for at bevare en åben kommunikation med deres børn. (Hebræerne 12:7-10) — 1/10, side 8, 10.

Hvordan viser kristne i dag at de går ind for Guds styre?

Som fortalere for Guds rige blander Jehovas Vidner sig ikke i politik og tilskynder ikke til oprør, selv ikke i lande hvor Jehovas Vidner er forbudt. (Titus 3:1) De gør noget for at være til nytte, akkurat som Jesus og hans disciple var det i det første århundrede, og forsøger at hjælpe andre til at opdyrke sunde værdier som ærlighed, moralsk renhed og en god arbejdsmoral. — 15/10, side 6.

Hvad er det „livgivende vand“ som bringes ud i Andesbjergene?

Jehovas Vidner i Andesbjergene anstrenger sig for at bringe Bibelens sandheder ud til folk, også på de to lokale sprog, quechua og aymará. De besøger folk som bor på øerne i Titicacasøen, deriblandt nogle „flydende øer“ — en slags flydende platforme fremstillet af siv som vokser i søen. — 15/10, side 8-10.

Hvad har Gud givet os som kan sammenlignes med styresystemet i moderne passagerfly?

Gud har udrustet menneskene med et moralsk ’styresystem’, en indre moralsk sans; vores medfødte samvittighed. (Romerne 2:14, 15) — 1/11, side 3, 4.

Hvorfor har Jesu død stor værdi?

Da det fuldkomne menneske Adam syndede, mistede han og dermed alle hans efterkommere retten til at leve evigt. (Romerne 5:12) Som et fuldkomment menneske ofrede Jesus sit liv og tilvejebragte derved en løsesum som gjorde det muligt for trofaste mennesker at opnå evigt liv. — 15/11, side 5-6.

Hvem var skyterne som nævnes i Kolossenserne 3:11?

Skyterne var et nomadefolk som fra cirka år 700 til år 300 f.v.t beherskede Eurasiens stepper. De var fremragende ryttere og krigere. I Kolossenserbrevet 3:11 hentyder ordet skyter sikkert ikke til et bestemt folk, men til de mest uciviliserede mennesker man kan forestille sig. — 15/11, side 24, 25.

Hvorfor fortjener Den Gyldne Regel alles overvejelse?

Man kan finde variationer af denne etiske leveregel både inden for jødedommen, buddhismen, konfutsianismen og i græsk filosofi. Den udtalelse Jesus kom med i sin bjergprædiken, tilskyndede til aktiv handling og vedrører folk overalt og til hver en tid. (Mattæus 7:12) — 1/12, side 3.