Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

„Hvem siger folk jeg er?“

„Hvem siger folk jeg er?“

 „Hvem siger folk jeg er?“

NU ER det jul igen. Over hele jorden fejrer folk en fødselsdag. Hvem er det de fejrer? Er det Guds søn eller bare en from jøde i det første århundrede der var opsat på at reformere den dominerende lokale religion? Eller fejrer de en forkæmper for de fattige? En oprører som udgjorde så stor en trussel mod Romerriget at han blev henrettet. Eller en filosof som lagde vægt på selverkendelse og visdom? Ja, der er god grund til at spørge: ’Hvem var Jesus Kristus egentlig?’

Jesus var selv interesseret i at høre hvad folk ville svare på det spørgsmål. Engang spurgte han sine disciple: „Hvem siger folk jeg er?“ (Markus 8:27) Hvorfor gjorde han det? Jo, mange var holdt op med at følge ham. Andre var forvirrede og skuffede over at han havde afvist deres forsøg på at gøre ham til konge, og over at han, da hans fjender udfordrede ham, ikke havde givet dem et tegn fra himmelen for at bevise hvem han var. Hvad svarede hans apostle på spørgsmålet? „Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, andre igen Jeremias eller en af profeterne.“  Det var nogle af de mest udbredte opfattelser. (Mattæus 16:13, 14) Apostlene undlod at nævne de mange skældsord folk i Palæstina brugte om Jesus, såsom gudsbespotter, svindler, falsk profet og endog galning.

Forskellige opfattelser

Hvis Jesus havde stillet det samme spørgsmål i dag, ville han måske have spurgt på denne måde: „Hvem siger teologerne jeg er?“ Her ville svarene sikkert også være højst forskellige. Ifølge David Tracy ved University of Chicago har mennesker op gennem tiden haft mange divergerende meninger om hvad Jesus har sagt og gjort. I de sidste hundrede år har teologer ved hjælp af en række komplicerede sociologiske, antropologiske og litterære metoder forsøgt at besvare spørgsmålet om hvem Jesus i virkeligheden var. Hvilket resultat er de kommet til?

Nogle teologer hævder stadig at den historiske Jesus var en jødisk dommedagsprofet der tilskyndede folk til at angre og omvende sig. Men de afstår fra at kalde ham Guds søn, Messias og Frelser. De fleste betvivler det Bibelen siger om hans himmelske oprindelse og hans opstandelse fra de døde. Andre mener at Jesus gennem sit liv og sin lære blot dannede skole for flere religiøse retninger der til sidst udviklede sig til kristendommen. Bladet Theology Today bemærker at andre igen betragter ham som „en kyniker, en omvandrende vismand eller en mystiker; leder af en græsrodsbevægelse, en hippie der i lyriske vendinger kritiserede det bestående system, en frygtløs provokatør der gav sine meninger frit til kende på sin vej gennem Palæstinas isolerede og fattige landsbyer, der sydede af frustration og vold.“

Andre forestillinger om Jesus er mere bizarre. I rapmusik og kunst, ja, selv i dans, bliver Jesus ofte fremstillet som sort. * Andre forestiller sig at Jesus var en kvinde. I sommeren 1993 kunne besøgende ved et stort appelsinmarked i Californien se en statue af „Christie“, en nøgen, kvindelig udgave af „Kristus“ på korset. Omtrent på samme tid blev „Christa“ — en korsfæstet kvindelig „Jesus“ — udstillet i New York. Begge statuer gav anledning til stor polemik. I begyndelsen af 1999 blev der udgivet en bog „om drengebarnet Jesus og hans hund, Angel (engel), og deres kærlighed til hinanden“. Forholdet mellem dem bliver beskrevet som „noget åndeligt bevægende der viser hvordan drengen og hunden er parate til at ofre livet for hinanden“.

Har det nogen betydning?

Hvorfor bør du være interesseret i hvem Jesus var dengang, og hvem han er nu? Fordi, som Napoleon sagde: „Jesus Kristus har påvirket og befalet over sine undersåtter uden at være synligt og legemligt til stede.“ Gennem Jesu dynamiske lære og den måde han levede på, har han øvet en stærk indflydelse på utallige mennesker i næsten to tusind år. En skribent har meget rammende skrevet: „Denne ene person har øvet større indflydelse på menneskers liv end alle de hære der nogen sinde er draget i krig, alle de flåder der er bygget, alle de parlamenter der har forhandlet, og alle de konger der har regeret.“

Du må desuden vide hvem Jesus var, og hvem han er, fordi han vil få direkte indflydelse på din fremtid. Du har mulighed for at blive undersåt under en regering som er oprettet i himmelen — Guds rige under Jesu herredømme. Under hans ledelse vil den udpinte jord igen blive fyldt med en storslået variation af livsformer, og den økologiske balance vil blive genskabt. Gennem de bibelske profetier bliver vi forvissede om at Jesu rige vil mætte de hungrende, tage sig af de fattige, helbrede de syge og oprejse de døde.

Du vil sikkert gerne vide hvilken slags person der står i spidsen for denne stærkt tiltrængte regering. Det vil den næste artikel give dig indblik i.

[Fodnote]

^ par. 7 Oplysninger om Jesu udseende findes i artiklen „Hvordan så Jesus ud?“ i Vågn op! for 8. december 1998.