Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

 Spørgsmål fra læserne

Hvor lang tid varede Jobs lidelser?

Nogle mener at Jobs lidelser strakte sig over mange år, men det tyder Jobs Bog ikke på.

Den første fase af Jobs lidelser, tabet af hans familiemedlemmer og hans ejendele, ser ud til at have været ret kort. Vi læser: „Så indtraf den dag da [Jobs] sønner og døtre spiste og drak vin i deres broders, den førstefødtes, hus.“ Job modtog den ene indberetning efter den anden om at han havde lidt tab — han havde mistet sit hornkvæg, sine æsler, sit småkvæg, sine kameler og de tjenere der tog sig af disse dyr. Det var åbenbart lige derefter at Job hørte at hans sønner og døtre, som „spiste og drak vin i deres broders, den førstefødtes, hus“, var døde, og det ser ud til at alt dette skete i løbet af én dag. — Job 1:13-19.

Den næste fase af Jobs lidelser må have varet længere. Satan henvendte sig til Jehova og påstod at Job ikke ville bevare sin uangribelighed hvis han mærkede lidelserne på sin egen krop. Derefter slog Satan Job med „ondartede bylder fra fodsål til isse“. Det har måske taget nogen tid inden sygdommen har bredt sig til hele kroppen. Og det har sandsynligvis også taget nogen tid inden nyheden om „hele den ulykke“ har nået hans såkaldte venner der kom for at trøste ham. — Job 2:3-11.

Elifaz var fra Teman i Edoms land, og Zofar var fra et område i det nordvestlige Arabien, så de har ikke boet så langt fra Jobs land, Uz, der sandsynligvis lå i det nordlige Arabien. Men Bildad var sjuhit, og man mener at hans folk boede langs Eufratfloden. Hvis Bildad på det tidspunkt var i sit hjemland, kan det have varet uger eller måneder inden han har hørt om Jobs situation og er kommet til Uz. Men det er også muligt at de alle tre befandt sig i nærheden af Job da hans lidelser begyndte. Da de var kommet, sad de i hvert fald i syv dage og syv nætter på jorden uden at tale. — Job 2:12, 13.

Så indtraf den sidste fase af Jobs lidelser, som er meget detaljeret beskrevet i mange af bogens kapitler. De såkaldte trøstere førte en række debatter og holdt en del taler, og Job gav ofte sit besyv med. Derefter irettesatte den unge mand Elihu Job og de tre „venner“, og Jehova tugtede Job fra himmelen. — Job 32:1-6; 38:1; 40:1-6; 42:1.

Jobs lidelser kan altså have varet mindre end et år, måske kun nogle få måneder. Du har muligvis selv erfaret at svære prøvelser kan synes at vare en evighed. Men vi må ikke glemme at de en dag vil slutte, ligesom Jobs gjorde. Uanset hvor langvarige prøvelser vi kommer ud for, må vi huske at Gud er med os, som det siges i de inspirerede ord: „Skønt trængselen er kortvarig og let, udvirker den for os en mere og mere overvældende vægt af herlighed som er evig.“ (2 Korinther 4:17) Apostelen Peter skrev: „Efter at I har lidt en kort tid, vil al ufortjent godheds Gud, som kaldte jer til sin evige herlighed i samhørighed med Kristus, selv fuldende jeres oplæring, han vil gøre jer faste, han vil gøre jer stærke.“ — 1 Peter 5:10.