Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Den Gyldne Regel — kendt i hele verden

Den Gyldne Regel — kendt i hele verden

 Den Gyldne Regel — kendt i hele verden

„Derfor, alt hvad I ønsker at folk skal gøre mod jer, skal I også gøre mod dem.“ — Mattæus 7:12.

DET er næsten to tusind år siden Jesus Kristus udtalte disse ord i sin berømte bjergprædiken. Siden da er denne enkle leveregel blevet kommenteret og citeret af mange. Den er for eksempel blevet berømmet som „selve Bibelens grundtanke“, „sammenfatningen af den kristnes pligt over for andre“ og „et grundlæggende etisk princip“. Jesu udtalelse er blevet så kendt at den ofte betegnes som Den Gyldne Regel.

Det er imidlertid ikke kun i den såkaldt kristne verden man kender Den Gyldne Regel. Der findes variationer af denne etiske leveregel både inden for jødedommen, buddhismen og i græsk filosofi. For eksempel kender folk i Det Fjerne Østen en udtalelse af Konfutse, der her agtes som den største tænker og lærer. I Analekterne, den tredje af De Fire Konfutsianske Bøger, findes tanken tre steder. De to af stederne er i dialoger mellem Konfutse og hans elever. Her siger han: „Gør ikke mod andre, hvad du ikke ønsker, de skal gøre mod dig.“ Et tredje sted siger hans discipel Zigong pralende: „Hvad jeg ikke ønsker andre skal gøre imod mig, vil jeg heller ikke gøre imod andre mennesker.“ Læreren replicerer roligt: „Nej, men så vidt er du endnu ikke nået.“

Når man læser disse ord, kan man se at Konfutses udtalelse er en negativ version af det Jesus senere sagde. Den åbenlyse forskel er at Jesus med Den Gyldne Regel tilskyndede os til aktiv handling, nemlig at gøre godt mod andre. Forestil dig at alle levede efter Jesu positive udtalelse, at de tænkte på andre og gjorde noget for at hjælpe andre, ja, hver dag fulgte denne regel i praksis. Tror du så ikke verden ville være bedre at leve i? Uden tvivl.

Hvad enten denne udtalelse bliver fremsat i en positiv, en negativ eller en helt tredje form, er det værd at lægge mærke til at folk, uanset hvor og hvornår de har levet, og uanset deres baggrund, har tillagt Den Gyldne Regel stor værdi. Den udtalelse Jesus kom med i sin bjergprædiken, er tydeligvis kendt i hele verden og vedrører folk overalt og til hver en tid.

 Sætter du ikke pris på at blive behandlet respektfuldt, høfligt og reelt; at leve i en verden uden racefordomme, kriminalitet og krig; og at være omgivet af en familie hvor alle tager hensyn til hinandens følelser og behov? Den sørgelige kendsgerning er dog at kun ganske få oplever det. De fleste tør end ikke håbe på at det kunne blive sådan.

Er tiden løbet fra Den Gyldne Regel?

Ned gennem tiden har der været mange eksempler på at menneskerettighederne er blevet groft krænket. Tænk bare på den sorte slavehandel, nazisternes dødslejre, udnyttelsen af børn til hårdt fysisk arbejde og de brutale folkedrab der er foregået det ene sted efter det andet. Der kunne nævnes mange flere gruopvækkende ting.

I vores højteknologiske verden er folk meget selvoptagne. Kun få tager hensyn til andre hvis det går ud over deres egen magelighed eller formodede rettigheder. (2 Timoteus 3:1-5) Hvorfor er mange blevet så selviske, onde, følelseskolde og selvoptagne? Er det ikke fordi de har forkastet Den Gyldne Regel og betragter den som urealistisk og forældet? Jo, og det gælder desværre også for mange som hævder at de tror på Gud. Og at dømme ud fra tendensen i verden vil folk blive mere og mere egoistiske.

Det er derfor vigtigt at vi spørger os selv: Hvad vil det sige at leve efter Den Gyldne Regel? Er der nogen der gør det? Vil der komme en tid hvor alle lever efter den? Det vil næste artikel svare på.

[Illustration på side 3]

Man finder variationer af Den Gyldne Regel hos Konfutse og andre