Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 HOVEDEMNE | ENGLE – FINDES DE? HVORFOR HAR DET BETYDNING?

Hvordan engle kan hjælpe dig

Hvordan engle kan hjælpe dig

De trofaste engle er dybt interesseret i mennesker og er aktivt med til at udføre Jehovas vilje. Da Gud skabte jorden, “råbte [englene] af glæde og alle gudssønnerne brød ud i hyldestråb”. (Job 38:4, 7) Op gennem historien har englene ønsket at “spejde ind i” de profetiske udtalelser angående det der vil ske på jorden i fremtiden. – 1 Peter 1:11, 12.

Bibelen viser at engle nogle gange har beskyttet Guds tilbedere for at sikre at hans hensigt ville blive gennemført. (Salme 34:7) For eksempel:

  • Da Jehova ødelagde de onde byer Sodoma og Gomorra, hjalp to engle den retfærdige Lot og hans familie til at flygte. – 1 Mosebog 19:1, 15-26.

  • I oldtidens Babylon, da tre unge hebræere blev dømt til døden i en ildovn, sendte Gud “sin engel og reddede sine tjenere”. – Daniel 3:19-28.

  • Efter at den retfærdige Daniel havde tilbragt natten i en løvekule med glubske løver, forklarede han hvorfor han overlevede: “Gud har sendt sin engel og lukket løvernes gab.” – Daniel 6:16, 22.

Engle har op gennem historien hjulpet trofaste mennesker

ENGLENE HJALP DEN FØRSTE KRISTNE MENIGHED

Når det var nødvendigt for at gennemføre Jehovas vilje, greb engle ind i den første kristne menigheds aktiviteter. For eksempel:

  • En engel åbnede dørene til et fængsel og sagde til apostlene der havde været fængslet, at de skulle fortsætte med at forkynde i templet. – Apostelgerninger 5:17-21.

  • En engel sagde til forkynderen Filip at han skulle gå til den ørkenvej der gik fra Jerusalem til Gaza, og forkynde for en etiopier der havde været i Jerusalem for at tilbede Gud. – Apostelgerninger 8:26-33.

  • Da Guds tid var inde til at ikkejøder kunne blive kristne, viste en engel sig for den romerske centurion Kornelius og bad ham om at invitere apostlen Peter hjem til sig. – Apostelgerninger 10:3-5.

  • Da Peter var i fængsel, kom der en engel og befriede ham. – Apostelgerninger 12:1-11.

 HVORDAN ENGLE KAN HJÆLPE DIG

Der er ingen beviser for at Gud i dag bruger engle til mirakuløst at hjælpe folk på samme måde som på Bibelens tid. Men om vores tid sagde Jesus: “Denne gode nyhed om riget vil blive forkyndt på hele den beboede jord til et vidnesbyrd for alle nationerne; og så vil enden komme.” (Mattæus 24:14) Vidste du at Jesus’ disciple udfører dette arbejde under englenes ledelse?

Englene hjælper med at forkynde den gode nyhed på hele jorden

Åbenbaringens Bog viser at engle ivrigt hjælper folk i hele verden til at lære om Jehova Gud og hans hensigt med mennesker. Apostlen Johannes skrev: “Jeg så en anden engel flyve midt på himmelen, og han havde en evigvarende god nyhed at forkynde som godt nyt for dem der bor på jorden, og for hver nation og stamme og hvert tungemål og folk, idet han sagde med høj røst: ‘Frygt Gud og giv ham ære, for hans doms time er kommet, ja tilbed ham som har dannet himmelen og jorden og hav og vandkilder.’” (Åbenbaringen 14:6, 7) Mange oplevelser i vores tid viser at englene er med i det globale arbejde med at forkynde om Riget. Ja, når bare én synder angrer og vender om til Jehova, “bliver der glæde blandt Guds engle”. – Lukas 15:10.

Hvad vil der ske når forkyndelsesarbejdet er færdigt? Til den tid vil englehærene i himlen kæmpe sammen med Jesus, Kongers Konge, i “krigen på Guds, den Almægtiges, store dag” ved Harmagedon. (Åbenbaringen 16:14-16; 19:14-16) Mægtige engle vil eksekvere Guds dom når Herren Jesus “bringer hævn over dem der ... ikke adlyder den gode nyhed om vor Herre Jesus”. – 2 Thessaloniker 1:7, 8.

Du kan derfor være sikker på at englene er interesseret i dig personligt. De har stor omsorg for dem der ønsker at tjene Jehova, og Jehova har ofte brugt dem til at styrke og beskytte sine trofaste tjenere på jorden. – Hebræerne 1:14.

Hver eneste af os må træffe et meget vigtigt valg. Vil vi lytte til og adlyde den gode nyhed der bliver forkyndt over hele jorden? De lokale Jehovas Vidner vil gerne hjælpe dig til at få gavn af Guds mægtige engles kærlige hjælp.