Gå direkte til indholdet

Vil Gud hjælpe mig hvis jeg beder til ham?

Vil Gud hjælpe mig hvis jeg beder til ham?

Hvad Bibelen siger

 Ja, Gud hjælper dem der oprigtigt beder om det der er i overensstemmelse med hans vilje. Hvis du ikke har bedt til Gud før, kan Bibelens eksempler på nogle der bad “Gud, hjælp mig”, opmuntre dig til at gøre det. For eksempel:

  •   “Hjælp mig, Jehova min Gud; frels mig i din loyale hengivenhed.” – Salme 109:26.

  •   “Jeg er nødstedt og fattig: O Gud, hjælp mig.” – Salme 69:6, Douay-oversættelsen.

 Den der skrev disse ord, havde en stærk tro på Gud. Men Gud lytter til alle der henvender sig til ham med den rigtige indstilling, for eksempel dem med “sønderbrudt hjerte” eller dem der er “knust i ånden”. – Salme 34:18.

 Du skal ikke være bange for at Gud er så langt borte at han ikke tager sig af dine problemer. Bibelen siger: “Jehova er ophøjet, og dog ser han den ydmyge; den hovmodige, derimod, kender han kun på afstand.” (Salme 138:6) Faktisk sagde Jesus til sine disciple: “På jer er endog alle hovedhår talt.” (Mattæus 10:30) Gud lægger mærke til detaljer om dig som du ikke engang selv kender. Mon han så ikke også vil lytte når du beder til ham om hjælp til at klare dine bekymringer? – 1 Peter 5:7.