Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Den gode nyhed ifølge Lukas

Kapitler

Oversigt over indhold

 • 1

  • Stilet til Theofilus (1-4)

  • Gabriel forudsiger Johannes Døbers fødsel (5-25)

  • Gabriel forudsiger Jesus’ fødsel (26-38)

  • Maria besøger Elisabeth (39-45)

  • Maria ophøjer Jehova (46-56)

  • Johannes bliver født og navngivet (57-66)

  • Zakarias’ profeti (67-80)

 • 2

  • Jesus bliver født (1-7)

  • Engle viser sig for hyrder (8-20)

  • Omskærelse og renselse (21-24)

  • Simeon ser Kristus (25-35)

  • Anna taler om barnet (36-38)

  • Tilbage til Nazaret (39, 40)

  • Jesus i templet som 12-årig (41-52)

 • 3

  • Johannes begynder sin tjeneste (1, 2)

  • Johannes forkynder dåb (3-20)

  • Jesus bliver døbt (21, 22)

  • Jesus Kristus’ slægtsregister (23-38)

 • 4

  • Djævelen frister Jesus (1-13)

  • Jesus begynder at forkynde i Galilæa (14, 5)

  • Jesus bliver afvist i Nazaret (16-30)

  • I synagogen i Kapernaum (31-37)

  • Simons svigermor og andre bliver helbredt (38-41)

  • Folkeskarer finder Jesus på et øde sted (42-44)

 • 5

  • Mirakuløs fiskefangst; de første disciple (1-11)

  • En spedalsk bliver helbredt (12-16)

  • Jesus helbreder en der er lam (17-26)

  • Jesus kalder Levi (27-32)

  • Spørgsmålet om faste (33-39)

 • 6

  • Jesus, “Herre over sabbatten” (1-5)

  • En mand med en lam hånd bliver helbredt (6-11)

  • De 12 apostle (12-16)

  • Jesus underviser og helbreder (17-19)

  • “Lykkelige er I” og “ve jer” (20-26)

  • Elske fjender (27-36)

  • Hold op med at dømme (37-42)

  • Et træ kan kendes på sin frugt (43-45)

  • Et godt bygget hus; et hus uden solidt fundament (46-49)

 • 7

  • En officers tro (1-10)

  • Jesus oprejser en enkes søn i Nain (11-17)

  • Jesus taler rosende om Johannes Døber (18-30)

  • Afvisende generation fordømmes (31-35)

  • En syndig kvinde tilgives (36-50)

   • Lignelsen om mændene der skylder penge (41-43)

 • 8

  • Kvinder der følger Jesus (1-3)

  • Lignelsen om landmanden der sår (4-8)

  • Hvorfor Jesus brugte lignelser (9, 10)

  • Lignelsen om landmanden forklares (11-15)

  • Ikke skjule en lampe (16-18)

  • Jesus’ mor og brødre (19-21)

  • Jesus får en storm til at lægge sig (22-25)

  • Jesus sender dæmoner i svin (26-39)

  • Jairus’ datter; en kvinde rører ved Jesus’ yderklæder (40-56)

 • 9

  • De tolv oplæres til at forkynde (1-6)

  • Herodes er forvirret på grund af Jesus (7-9)

  • Jesus sørger for mad til 5.000 (10-17)

  • Peter identificerer Kristus (18-20)

  • Jesus’ død forudsiges (21, 22)

  • Sande disciple (23-27)

  • Jesus forvandles (28-36)

  • Dæmonbesat dreng bliver helbredt (37-43a)

  • Jesus’ død forudsiges igen (43b-45)

  • Disciplene skændes om hvem af dem der er størst (46-48)

  • Enhver der ikke er imod os, er med os (49, 50)

  • En samaritansk landsby afviser Jesus (51-56)

  • Hvordan man følger Jesus (57-62)

 • 10

  • Jesus sender de 70 ud (1-12)

  • Ve de byer der ikke angrer (13-16)

  • De 70 vender tilbage (17-20)

  • Jesus lovpriser sin Far fordi han er god mod de ydmyge (21-24)

  • Lignelsen om den barmhjertige samaritaner (25-37)

  • Jesus besøger Martha og Maria (38-42)

 • 11

  • Hvordan man beder (1-13)

   • Fadervor (2-4)

  • Dæmoner uddrives ved Guds kraft (14-23)

  • En uren ånd vender tilbage (24-26)

  • Sand lykke (27, 28)

  • Jonas’ tegn (29-32)

  • Kroppens lampe (33-36)

  • Ve de religiøse hyklere (37-54)

 • 12

  • Farisæernes surdej (1-3)

  • Frygt Gud, ikke mennesker (4-7)

  • Det at kendes ved Kristus (8-12)

  • Lignelsen om den tåbelige rige mand (13-21)

  • Hold op med at være bekymret (22-34)

   • Den lille hjord (32)

  • Vær vågen (35-40)

  • Den trofaste forvalter og en troløs forvalter (41-48)

  • Ikke fred, men splittelse (49-53)

  • Nødvendigt at bedømme tiderne (54-56)

  • Få uoverensstemmelser bragt ud af verden (57-59)

 • 13

  • Angre eller dø (1-5)

  • Lignelsen om figentræet uden frugt (6-9)

  • Krumbøjet kvinde bliver helbredt på sabbatten (10-17)

  • Lignelserne om sennepsfrøet og surdejen (18-21)

  • Nødvendigt at kæmpe for at komme gennem den smalle dør (22-30)

  • Herodes, “den ræv” (31-33)

  • Jesus sørger over Jerusalem (34, 35)

 • 14

  • En mand med vand i kroppen helbredes på sabbatten (1-6)

  • Vær en ydmyg gæst (7-11)

  • Invitér dem der ikke kan betale dig tilbage (12-14)

  • Lignelsen om gæsterne der kommer med undskyldninger (15-24)

  • Omkostningerne ved at være en discipel (25-33)

  • Salt der mister sin kraft (34, 35)

 • 15

  • Lignelsen om fåret der bliver væk (1-7)

  • Lignelsen om den tabte mønt (8-10)

  • Lignelsen om den fortabte søn (11-32)

 • 16

  • Lignelsen om den uretfærdige forvalter (1-13)

   • ‘Den der er trofast i det mindste, er trofast i meget’ (10)

  • Loven og Guds rige (14-18)

  • Lignelsen om den rige mand og Lazarus (19-31)

 • 17

  • Snuble, tilgive og mere tro (1-6)

  • Trælle fortjener ikke at blive rost (7-10)

  • Ti spedalske helbredes (11-19)

  • Guds riges komme (20-37)

   • Guds rige er “iblandt jer” (21)

   • “Husk på Lots hustru” (32)

 • 18

  • Lignelsen om den vedholdende enke (1-8)

  • Farisæeren og skatteopkræveren (9-14)

  • Jesus og børnene (15-17)

  • En rig leders spørgsmål (18-30)

  • Jesus’ død forudsiges igen (31-34)

  • En blind tigger får synet igen (35-43)

 • 19

  • Jesus besøger Zakæus (1-10)

  • Lignelsen om de ti miner (11-27)

  • Jesus rider ind i Jerusalem i triumf (28-40)

  • Jesus græder over Jerusalem (41-44)

  • Jesus renser templet (45-48)

 • 20

  • Jesus’ bemyndigelse betvivles (1-8)

  • Lignelsen om de morderiske vinbønder (9-19)

  • Gud og kejseren (20-26)

  • Spørgsmål om opstandelsen (27-40)

  • Er Kristus Davids søn? (41-44)

  • Advarsel mod de skriftlærde (45-47)

 • 21

  • Den fattige enkes to mønter (1-4)

  • TEGNET PÅ DET DER SKAL SKE (5-36)

   • Krige, store jordskælv, epidemier, hungersnød (10, 11)

   • Jerusalem omringet af hære (20)

   • Nationernes fastsatte tider (24)

   • Menneskesønnens komme (27)

   • Lignelsen om figentræet (29-33)

   • Hold jer vågne (34-36)

  • Jesus underviser i templet (37, 38)

 • 22

  • Præsterne lægger planer om at dræbe Jesus (1-6)

  • Forberedelser til Jesus’ sidste påske (7-13)

  • Herrens aftensmåltid indstiftes (14-20)

  • “Den der forråder mig, er sammen med mig ved bordet” (21-23)

  • Voldsom diskussion om hvem der er den største (24-27)

  • Jesus’ pagt om et rige (28-30)

  • Jesus forudsiger at Peter vil fornægte ham (31-34)

  • Nødvendigt at være forberedt; de to sværd (35-38)

  • Jesus beder på Oliebjerget (39-46)

  • Jesus arresteres (47-53)

  • Peter fornægter Jesus (54-62)

  • Man gør nar af Jesus (63-65)

  • For Sanhedrinet (66-71)

 • 23

  • Jesus føres til Pilatus og Herodes (1-25)

  • Jesus og to forbrydere hænges op på pæle (26-43)

   • “Du skal være med mig i Paradiset” (43)

  • Jesus dør (44-49)

  • Jesus begraves (50-56)

 • 24

  • Jesus er blevet oprejst (1-12)

  • På vejen til Emmaus (13-35)

  • Jesus viser sig for sine disciple (36-49)

  • Jesus stiger op til himlen (50-53)