Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

A6-B

Oversigt: Profeter og konger i Juda og Israel (2. del)

Konger i det sydlige rige (fortsat)

777 f.v.t.

Jotam: 16 år

762

Akaz: 16 år

746

Hizkija: 29 år

716

Manasse: 55 år

661

Amon: 2 år

659

Josija: 31 år

628

Joakaz: 3 måneder

Jojakim: 11 år

618

Jojakin: 3 måneder, 10 dage

617

Sidkija: 11 år

607

Jerusalem og dets tempel ødelægges af de invaderende babyloniere under Nebukadnesar. Sidkija, den sidste jordiske konge i Davids slægtslinje, afsættes

Konger i det nordlige rige (fortsat)

ca. 803 f.v.t.

Zekarja: kun 6 måneder ifølge Bibelen

Zekarja begyndte at regere i en vis forstand, men han fik tilsyneladende ikke det fulde herredømme før ca. 792

ca. 791

Shallum: 1 måned

Menahem: 10 år

ca. 780

Pekaja: 2 år

ca. 778

Peka: 20 år

ca. 758

Hosea: 9 år fra ca. 748

ca. 748

Det lader til at Hoseas herredømme blev grundfæstet eller muligvis støttet af assyrerkongen Tiglat-Pileser III i ca. 748

740

Assyrien indtager Samaria, erobrer Israel; det nordlige tistammerige Israel ophører med at eksistere

 • Liste over profeter

 • Esajas

 • Mika

 • Sefanias

 • Jeremias

 • Nahum

 • Habakkuk

 • Daniel

 • Ezekiel

 • Obadias

 • Hoseas