Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Oversigt over Bibelens bøger

De Hebraiske Skrifter – skrevet før vores tidsregnings begyndelse

BOGENS NAVN

SKRIBENT(ER)

STED FOR AFFATTELSEN

TIDSPUNKT FULDFØRT (F.V.T.)

OMSPÆNDER (F.V.T.)

1. Mosebog

Moses

Ørkenen

1513

“I begyndelsen” til 1657

2. Mosebog

Moses

Ørkenen

1512

1657-1512

3. Mosebog

Moses

Ørkenen

1512

1 måned (1512)

4. Mosebog

Moses

Ørkenen og Moabs ørkensletter

1473

1512-1473

5. Mosebog

Moses

Moabs ørkensletter

1473

2 måneder (1473)

Josva

Josva

Kanaan

ca. 1450

1473 – ca. 1450

Dommerne

Samuel

Israel

ca. 1100

ca. 1450 – ca. 1120

Ruth

Samuel

Israel

ca. 1090

11 år af dommertiden

1. Samuel

Samuel; Gad; Natan

Israel

ca. 1078

ca. 1180-1078

2. Samuel

Gad; Natan

Israel

ca. 1040

1077 – ca. 1040

1. Kongebog

Jeremias

Juda

580

ca. 1040-911

2. Kongebog

Jeremias

Juda og Egypten

580

ca. 920-580

1. Krønikebog

Ezra

Jerusalem (?)

ca. 460

Efter 1. Krøn. 9:44: ca. 1077-1037

2. Krønikebog

Ezra

Jerusalem (?)

ca. 460

ca. 1037-537

Ezra

Ezra

Jerusalem

ca. 460

537 – ca. 467

Nehemias

Nehemias

Jerusalem

e. 443

456 – e. 443

Ester

Mordokaj

Susa, Elam

ca. 475

493 – ca. 475

Job

Moses

Ørkenen

ca. 1473

Over 140 år i perioden 1657-1473

Salmerne

David og andre

 

ca. 460

 

Ordsprogene

Salomon; Agur; Lemuel

Jerusalem

ca. 717

 

Prædikeren

Salomon

Jerusalem

f. 1000

 

Højsangen

Salomon

Jerusalem

ca. 1020

 

Esajas

Esajas

Jerusalem

e. 732

ca. 778 – e. 732

Jeremias

Jeremias

Juda; Egypten

580

647-580

Klagesangene

Jeremias

Nær Jerusalem

607

 

Ezekiel

Ezekiel

Babylon

ca. 591

613 – ca. 591

Daniel

Daniel

Babylon

ca. 536

618 – ca. 536

Hoseas

Hoseas

Samaria (Området)

e. 745

f. 804 – e. 745

Joel

Joel

Juda

ca. 820 (?)

 

Amos

Amos

Juda

ca. 804

 

Obadias

Obadias

 

ca. 607

 

Jonas

Jonas

 

ca. 844

 

Mika

Mika

Juda

f. 717

ca. 777-717

Nahum

Nahum

Juda

f. 632

 

Habakkuk

Habakkuk

Juda

ca. 628 (?)

 

Sefanias

Sefanias

Juda

f. 648

 

Haggaj

Haggaj

Jerusalem

520

112 dage (520)

Zakarias

Zakarias

Jerusalem

518

520-518

Malakias

Malakias

Jerusalem

e. 443

 

De Græske Skrifter – skrevet efter vores tidsregnings begyndelse

BOGENS NAVN

SKRIBENT

STED FOR AFFATTELSEN

TIDSPUNKT FULDFØRT (E.V.T.)

OMSPÆNDER

Matthæus

Matthæus

Israel

ca. 41

2 f.v.t. – 33 e.v.t.

Markus

Markus

Rom

ca. 60-65

29-33 e.v.t.

Lukas

Lukas

Cæsarea

ca. 56-58

3 f.v.t. – 33 e.v.t.

Johannes

Apostlen Johannes

Efesos eller omegn

ca. 98

Efter prologen: 29-33 e.v.t.

Apostlenes Gerninger

Lukas

Rom

ca. 61

33 – ca. 61 e.v.t.

Romerne

Paulus

Korinth

ca. 56

 

1. Korinther

Paulus

Efesos

ca. 55

 

2. Korinther

Paulus

Makedonien

ca. 55

 

Galaterne

Paulus

Korinth eller Antiokia i Syrien

ca. 50-52

 

Efeserne

Paulus

Rom

ca. 60-61

 

Filipperne

Paulus

Rom

ca. 60-61

 

Kolossenserne

Paulus

Rom

ca. 60-61

 

1. Thessaloniker

Paulus

Korinth

ca. 50

 

2. Thessaloniker

Paulus

Korinth

ca. 51

 

1. Timotheus

Paulus

Makedonien

ca. 61-64

 

2. Timotheus

Paulus

Rom

ca. 65

 

Titus

Paulus

Makedonien (?)

ca. 61-64

 

Filemon

Paulus

Rom

ca. 60-61

 

Hebræerne

Paulus

Rom

ca. 61

 

Jakob

Jakob (Jesus’ bror)

Jerusalem

f. 62

 

1. Peter

Peter

Babylon

ca. 62-64

 

2. Peter

Peter

Babylon (?)

ca. 64

 

1. Johannes

Apostlen Johannes

Efesos eller omegn

ca. 98

 

2. Johannes

Apostlen Johannes

Efesos eller omegn

ca. 98

 

3. Johannes

Apostlen Johannes

Efesos eller omegn

ca. 98

 

Judas

Judas (Jesus’ bror)

Israel (?)

ca. 65

 

Åbenbaringen

Apostlen Johannes

Patmos

ca. 96

 

(Nogle skribent- og stednavne er usikre. Mange årstal er kun omtrentlige. Forkortelser: “ca.” for “cirka”, “e.” for “efter” og “f.” for “før”).