Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

A7-H

Vigtige begivenheder i Jesus’ jordiske liv – Jesus’ afsluttende tjeneste i Jerusalem (2. del)

TIDSPUNKT

STED

BEGIVENHED

MATTHÆUS

MARKUS

LUKAS

JOHANNES

14. nisan

Jerusalem

Jesus afslører Judas som forræder og sender ham væk

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Indstifter Herrens aftensmåltid (1Kt 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Forudsiger at Peter vil fornægte ham og apostlene blive spredt

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Lover en hjælper; lignelse om sande vinstok; bud om kærlighed; sidste bøn med apostlene

     

14:1–17:26

Getsemane

Jesus i haven, føler smerte; forrådes og arresteres

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Jerusalem

Forhøres af Annas; for Kajfas, Sanhedrinet; Peter fornægter ham

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Forræderen Judas hænger sig (ApG 1:18, 19)

27:3-10

     

For Pilatus, derefter Herodes, tilbage til Pilatus

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Pilatus vil gerne løslade ham, men jøderne beder om Barabbas; dømt til døden på en torturpæl

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(ca. kl. 15, fredag)

Golgata

Dør på pælen

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Jerusalem

Liget tages ned fra pælen og lægges i en grav

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

15. nisan

Jerusalem

Præster og farisæere sætter vagter ved graven og forsegler den

27:62-66

     

16. nisan

Jerusalem og omegn; Emmaus

Jesus oprejses; viser sig fem gange for disciple

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Efter 16. nisan

Jerusalem; Galilæa

Viser sig flere gange for disciple (1Kt 15:5-7; ApG 1:3-8); instruktioner; befaler at gøre disciple

28:16-20

   

20:26–21:25

25. ijjar

Oliebjerget, nær Betania

Jesus stiger op til himlen 40 dage efter sin opstandelse (ApG 1:9-12)

   

24:50-53