Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

B12-B

Den sidste uge i Jesus’ liv på jorden (2. del)

Jerusalem og omegn

 1. Templet

 2.   Getsemane Have (?)

 3.    Statholderens residens

 4.   Kajfas’ hus (?)

 5.   Palads benyttet af Herodes Antipas (?)

 6. Betzátadammen

 7. Siloamdammen

 8.   Sanhedrinsalen (?)

 9.   Golgata (?)

 10. Hakeldama (?)

     Gå til dato:  12. nisan |  13. nisan |  14. nisan |  15. nisan |  16. nisan

 12. nisan

SOLNEDGANG (Jødiske dage begynder og slutter ved solnedgang)

SOLOPGANG

 • Rolig dag med disciplene

 • Judas aftaler at forråde Jesus

SOLNEDGANG

 13. nisan

SOLNEDGANG

SOLOPGANG

 • Peter og Johannes forbereder påsken

 • Jesus og de andre apostle kommer sidst på eftermiddagen

SOLNEDGANG

 14. nisan

SOLNEDGANG

 • Spiser påskemåltidet sammen med apostlene

 • Vasker apostlenes fødder

 • Sender Judas væk

 • Indstifter Herrens aftensmåltid

 • Forrådes og arresteres i Getsemane Have ( 2)

 • Apostlene flygter

 • Forhøres af Sanhedrinet i Kajfas’ hus ( 4)

 • Peter fornægter Jesus

SOLOPGANG

 • Stilles for Sanhedrinet igen ( 8)

 • Føres til Pilatus ( 3), så til Herodes ( 5) og igen til Pilatus ( 3)

 • Dømmes til døden og henrettes på Golgata ( 9)

 • Dør omkring klokken 15

 • Jesus’ lig tages ned og begraves

SOLNEDGANG

 15. nisan (Sabbat)

SOLNEDGANG

SOLOPGANG

 • Pilatus tillader at der sættes vagter ved Jesus’ grav

SOLNEDGANG

 16. nisan

SOLNEDGANG

 • Der købes yderligere aromatiske urter til begravelsen

SOLOPGANG

 • Oprejses

 • Viser sig for disciplene

SOLNEDGANG