Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Forord

Den Hellige Bibel er Guds skrevne ord til os alle. Vi må studere den for at lære dens Forfatter at kende. (Johannes 17:3; 2. Timotheus 3:16) På Bibelens sider åbenbarer Jehova Gud sin hensigt med menneskene og deres hjem, jorden. – 1. Mosebog 3:15; Åbenbaringen 21:3, 4.

Ingen anden bog har så stor indflydelse på menneskers liv. Bibelen motiverer os til at efterligne Jehova og vise egenskaber som kærlighed, barmhjertighed og medfølelse. Den giver håb og hjælper mennesker til at udholde selv de værste lidelser. Og den afslører de elementer i verden som er i modstrid med Guds fuldkomne vilje. – Salme 119:105; Hebræerne 4:12; 1. Johannes 2:15-17.

Bibelen blev oprindeligt skrevet på hebraisk, aramæisk og græsk. I dag er hele Bibelen eller dele af den oversat til over 3.000 sprog. Det er uden sammenligning den mest oversatte og udbredte bog i historien. Men det er også hvad man kunne forvente, for en profeti i Bibelen siger: “Den gode nyhed om Riget [det gennemgående budskab i Bibelen] vil blive forkyndt i hele verden så alle nationer kan høre den, og så vil enden komme.” – Matthæus 24:14.

Vi anerkender hvor vigtigt Bibelens budskab er, og derfor er det med stor respekt for indholdet i Bibelen at vi har foretaget denne revision. Vi er meget bevidste om det store ansvar vi har for at formidle dens budskab korrekt. Denne reviderede udgave bygger på det solide fundament der blev lagt i foregående udgaver af New World Translation of the Holy Scriptures, der udkom første gang for over 60 år siden. I den tid der er gået, har det engelske sprog ændret sig, og sprogets udvikling fik de nuværende medlemmer af New World Bible Translation Committee til at tage initiativ til denne omfattende revision. Målet har været en oversættelse der ikke kun er trofast over for originalteksterne, men også er klar og let at læse. Tillæggene “Principper for oversættelse af Bibelen”, “Særlige kendetegn ved denne revision” og “Hvordan Bibelen er blevet bevaret” kommer ind på nogle af de sproglige justeringer der er blevet foretaget i denne udgave.

Alle der elsker Jehova Gud og tilbeder ham, ønsker at have en pålidelig og forståelig oversættelse af hans ord. (1. Timotheus 2:4) Derfor har vi gjort denne revision tilgængelig på engelsk, og målet er at få den oversat til så mange sprog som muligt. Det er vores håb og bøn, kære læser, at du vil have glæde og gavn af denne udgave af De Hellige Skrifter i dine bestræbelser for at “søge Gud ... og virkelig finde ham”. – Apostlenes Gerninger 17:27.

New World Bible Translation Committee

August 2013

Den første komplette udgave af Ny Verden-Oversættelsen udkom på dansk i 1985. Den nuværende udgave på dansk er blevet revideret efter samme mønster som den engelske 2013-udgave, og den indeholder de samme redskaber.