Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

A7-G

Vigtige begivenheder i Jesus’ jordiske liv – Jesus’ afsluttende tjeneste i Jerusalem (1. del)

TIDSPUNKT

STED

BEGIVENHED

MATTHÆUS

MARKUS

LUKAS

JOHANNES

33, 8. nisan

Betania

Jesus ankommer seks dage før påsken

     

11:55–12:1

9. nisan

Betania

Maria hælder olie over hans hoved og fødder

26:6-13

14:3-9

 

12:2-11

Betania-Betfage-Jerusalem

Rider ind i Jerusalem i triumf, på et æsel

21:1-11, 14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

10. nisan

Betania-Jerusalem

Forbander figentræ; renser templet igen

21:18, 19; 21:12, 13

11:12-17

19:45, 46

 

Jerusalem

Øverste præster og skriftlærde planlægger at dræbe Jesus

 

11:18, 19

19:47, 48

 

Jehova taler; Jesus forudsiger sin død; jødernes mangel på tro opfylder Esajas’ profeti

     

12:20-50

11. nisan

Betania-Jerusalem

Hvad visnet figentræ illustrerer

21:19-22

11:20-25

   

Jerusalem, templet

Hans bemyndigelse drages i tvivl; lignelse om to sønner

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

Lignelser: morderiske vinbønder, bryllupsfest

21:33–22:14

12:1-12

20:9-19

 

Besvarer spørgsmål om Gud og kejseren, opstandelsen, største bud

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

Spørger folkeskare om Kristus er Davids søn

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

Ve over skriftlærde og farisæere

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

Ser enke give bidrag

 

12:41-44

21:1-4

 

Oliebjerget

Giver tegn på fremtidig nærværelse

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

Lignelser: ti jomfruer, talenter, får og geder

25:1-46

     

12. nisan

Jerusalem

Jødiske ledere lægger planer om at dræbe ham

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

Judas planlægger at forråde ham

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

13. nisan (torsdag eftermiddag)

I og omkring Jerusalem

Forberedelser til sidste påske

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

14. nisan

Jerusalem

Spiser påskemåltidet med apostlene

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

Vasker apostlenes fødder

     

13:1-20