Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

SPØRGSMÅL 19

Hvad indeholder de forskellige bøger i Bibelen?

DE HEBRAISKE SKRIFTER (“DET GAMLE TESTAMENTE”)

MOSEBØGERNE (5 BØGER):

1. til 5. Mosebog

Fra skabelsen til dannelsen af nationen Israel

HISTORISKE BØGER (12 BØGER):

Josva, Dommerne, Ruth

Israels erobring af det lovede land og begivenheder i tiden derefter

1. og 2. Samuel, 1. og 2. Kongebog, 1. og 2. Krønikebog

Israels nations historie frem til Jerusalems ødelæggelse

Ezra, Nehemias, Ester

Jødernes historie efter eksilet i Babylon

POETISKE BØGER (5 BØGER):

Job, Salmerne, Ordsprogene, Prædikeren, Højsangen

Samlinger af visdomsord og sange

PROFETISKE BØGER (17 BØGER):

Esajas, Jeremias, Klagesangene, Ezekiel, Daniel, Hoseas, Joel, Amos, Obadias, Jonas, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanias, Haggaj, Zakarias, Malakias

Profetier, eller forudsigelser, om Guds folk

DE KRISTNE GRÆSKE SKRIFTER (“DET NYE TESTAMENTE”)

EVANGELIERNE (4 BØGER):

Matthæus, Markus, Lukas, Johannes

Beretninger om Jesus’ liv og tjeneste

APOSTLENES GERNINGER (1 BOG):

Den kristne menighed bliver oprettet, og missionærarbejdet begynder

BREVE (21 BØGER):

Romerne, 1. og 2. Korinther, Galaterne, Efeserne, Filipperne, Kolossenserne, 1. og 2. Thessaloniker

Breve til forskellige kristne menigheder

1. og 2. Timotheus, Titus, Filemon

Breve til enkeltpersoner i den kristne menighed

Hebræerne, Jakob, 1. og 2. Peter, 1. til 3. Johannes, Judas

Andre breve til de kristne

ÅBENBARINGEN (1 BOG):

En række profetiske syner givet til apostlen Johannes