Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Esajas’ Bog

Kapitler

Oversigt over indhold

 • 1

  • En far og hans oprørske sønner (1-9)

  • Jehova hader tilbedelse der kun er formel (10-17)

  • “Lad os få afgjort sagerne” (18-20)

  • Zion vil igen blive en trofast by (21-31)

 • 2

  • Jehovas bjerg hæver sig op (1-5)

   • Sværd til plovjern (4)

  • På Jehovas dag vil de stolte blive ydmyget (6-22)

 • 3

  • Judas ledere fører folket på afveje (1-15)

  • Zions flirtende døtre bliver straffet (16-26)

 • 4

  • Syv kvinder til én mand (1)

  • Det Jehova får til at spire, vil blive pragtfuldt (2-6)

 • 5

  • En sang om Jehovas vingård (1-7)

  • Ulykken vil ramme Jehovas vingård (8-24)

  • Gud er vred på sit folk (25-30)

 • 6

  • Et syn af Jehova i hans tempel (1-4)

   • ‘Hellig, hellig, hellig er Jehova’ (3)

  • Esajas’ læber bliver renset (5-7)

  • Esajas får sin opgave (8-10)

   • “Her er jeg! Send mig!” (8)

  • “Hvor længe, Jehova?” (11-13)

 • 7

  • Budskab til kong Akaz (1-9)

   • Shearjashub (3)

  • Immanuels tegn (10-17)

  • Konsekvenserne af at være troløs (18-25)

 • 8

  • Den kommende assyriske invasion (1-8)

   • Maher-Shalal Hash-Baz (1-4)

  • Frygt ikke – “Gud er med os!” (9-17)

  • Esajas og hans børn er som tegn (18)

  • Søg råd i loven, ikke hos dæmonerne (19-22)

 • 9

  • Et stort lys i Galilæa (1-7)

   • ‘Fredsfyrsten’ vil blive født (6, 7)

  • Guds hånd vil ramme Israel (8-21)

 • 10

  • Guds hånd vil ramme Israel (1-4)

  • Assyrien – den kæp Gud vil bruge i sin vrede (5-11)

  • Straf over Assyrien (12-19)

  • En rest af Jakobs hus vil vende tilbage (20-27)

  • Gud vil dømme Assyrien (28-34)

 • 11

  • Isajs kvist vil være en retfærdig hersker (1-10)

   • Ulven og lammet færdes sammen (6)

   • Kundskab om Jehova vil fylde jorden (9)

  • En rest hentes tilbage (11-16)

 • 12

  • En takkesang (1-6)

   • “Jah Jehova er min styrke” (2)

 • 13

  • Et budskab mod Babylon (1-22)

   • Jehovas dag er nær! (6)

   • Mederne vil indtage Babylon (17)

   • Babylon vil aldrig igen blive beboet (20)

 • 14

  • Israelitterne skal igen bo i deres eget land (1, 2)

  • Babylons konge hånes (3-23)

   • Den lysende stjerne vil falde fra himlen (12)

  • Jehovas hånd vil knuse assyreren (24-27)

  • Budskab mod Filistæa (28-32)

 • 15

  • Budskab mod Moab (1-9)

 • 16

  • Fortsættelse af budskabet mod Moab (1-14)

 • 17

  • Budskab mod Damaskus (1-11)

  • Nationer vil blive irettesat af Jehova (12-14)

 • 18

  • Budskab mod Etiopien (1-7)

 • 19

  • Budskab mod Egypten (1-15)

  • Egypten vil lære Jehova at kende (16-25)

   • Et alter for Jehova i Egypten (19)

 • 20

  • Et tegn der viser hvordan det vil gå Egypten og Etiopien (1-6)

 • 21

  • Budskab mod havørkenen (1-10)

   • En vagtpost på vagttårnet (8)

   • “Babylon er faldet!” (9)

  • Budskab mod Duma og ørkensletten (11-17)

   • “Vægter, hvornår er natten forbi?” (11)

 • 22

  • Budskab om Synets Dal (1-14)

  • Forvalteren Shebna erstattes af Eljakim (15-25)

   • En symbolsk knage (23-25)

 • 23

  • Budskab om Tyrus (1-18)

 • 24

  • Jehova tømmer landet (1-23)

   • Jehova er blevet Konge på Zion (23)

 • 25

  • Guds folk vil blive rigt velsignet (1-12)

   • Jehovas festmåltid med gode vine (6)

   • Døden vil blive opslugt (8)

 • 26

  • En sang om tillid og frelse (1-21)

   • Jah Jehova er den evige Klippe (4)

   • Jordens indbyggere vil lære retfærdighed (9)

   • “Dine døde skal leve” (19)

   • Gå ind i de inderste rum og skjul jer (20)

 • 27

  • Livjatan dræbes af Jehova (1)

  • En sang om Israel, der er som en vingård (2-13)

 • 28

  • Ulykken vil ramme Efraims drankere! (1-6)

  • Judas præster og profeter slingrer (7-13)

  • “En pagt med Døden” (14-22)

   • En værdifuld hjørnesten i Zion (16)

   • Jehovas usædvanlige værk (21)

  • Jehovas vise måde at vejlede på illustreres (23-29)

 • 29

  • Ulykken vil komme over Ariel! (1-16)

   • De der kun ærer Gud med læberne, fordømmes (13)

  • Døve vil høre; blinde vil se (17-24)

 • 30

  • Egyptens hjælp er helt nytteløs (1-7)

  • Folk afviser det profetiske budskab (8-14)

  • Det giver styrke at vise tillid (15-17)

  • Jehova viser sit folk godhed (18-26)

   • Jehova, den store Lærer (20)

   • “Her er vejen” (21)

  • Jehova vil eksekvere dom over Assyrien (27-33)

 • 31

  • Hjælpen kommer fra Gud, ikke fra mennesker (1-9)

   • Egyptens heste er af kød (3)

 • 32

  • En konge og fyrster vil herske med sand retfærdighed (1-8)

  • Advarsel til selvtilfredse kvinder (9-14)

  • Velsignelser når ånden bliver udgydt (15-20)

 • 33

  • Dom og håb for de retfærdige (1-24)

   • Jehova er Dommer, Lovgiver og Konge (22)

   • Ingen vil sige: “Jeg er syg” (24)

 • 34

  • Jehovas hævn over nationerne (1-4)

  • Edom vil blive et øde sted (5-17)

 • 35

  • Paradiset vil blive genoprettet (1-7)

   • Blinde vil se; døve vil høre (5)

  • De der er købt fri, vil følge Hellighedens Vej (8-10)

 • 36

  • Sankerib invaderer Juda (1-3)

  • Hans overmundskænk håner Jehova (4-22)

 • 37

  • Hizkija søger hjælp hos Gud gennem Esajas (1-7)

  • Sankerib truer Jerusalem (8-13)

  • Hizkijas bøn (14-20)

  • Esajas formidler Guds svar (21-35)

  • En engel dræber 185.000 assyrere (36-38)

 • 38

  • Hizkija bliver syg og kommer sig (1-22)

 • 39

  • Budbringere fra Babylon (1-8)

 • 40

  • Trøst til Guds folk (1-11)

   • En stemme råber i ørkenen (3-5)

  • Guds storhed (12-31)

   • Nationerne er som en dråbe i en spand (15)

   • Gud bor over “den runde jord” (22)

   • Kalder alle stjerner ved navn (26)

   • Gud bliver aldrig træt (28)

   • De der knytter deres håb til Jehova, vil få ny energi (29-31)

 • 41

  • En erobrer kommer fra solopgangen (1-7)

  • Israel udvalgt til at være Guds tjener (8-20)

   • ‘Min ven Abraham’ (8)

  • Andre guder udfordres (21-29)

 • 42

  • Guds tjener og hans opgave (1-9)

   • ‘Jehova er mit navn’ (8)

  • En ny sang for Jehova (10-17)

  • Israelitterne er blinde og døve (18-25)

 • 43

  • Jehova samler sit folk igen (1-7)

  • Guderne føres for retten (8-13)

   • “I er mine vidner” (10, 12)

  • Udfrielse fra Babylon (14-21)

  • “Lad os bringe vores sag for retten” (22-28)

 • 44

  • Guds udvalgte folk vil blive velsignet (1-5)

  • Der er ingen anden Gud end Jehova (6-8)

  • Meningsløst at tilbede menneskeskabte guder (9-20)

  • Jehova, Israels Løskøber (21-23)

  • Kyros vil lade byen blive genopbygget (24-28)

 • 45

  • Kyros er salvet til at indtage Babylon (1-8)

  • Leret skal ikke gå i rette med Pottemageren (9-13)

  • Andre nationer vil anerkende Israel (14-17)

  • Gud er pålidelig i det han har skabt, og i det han har åbenbaret (18-25)

   • Jorden er skabt til at være beboet (18)

 • 46

  • Babyloniske afguder kontra Israels Gud (1-13)

   • Jehova forudsiger fremtiden (10)

   • En rovfugl fra solopgangen (11)

 • 47

  • Babylons fald (1-15)

   • Astrologerne afsløres (13-15)

 • 48

  • Israel bliver retledt og renset (1-11)

  • Jehova vil gribe ind over for Babylon (12-16a)

  • Gud vil lære os det der gavner (16b-19)

  • “Gå ud fra Babylon!” (20-22)

 • 49

  • Jehovas tjeners tildelte opgave (1-12)

   • Et lys for nationerne (6)

  • Trøst til Israel (13-26)

 • 50

  • Det er Israels synder der skaber problemer (1-3)

  • Jehovas lydige tjener (4-11)

   • Den oplærtes tunge og øre (4)

 • 51

  • Zion bliver igen som Eden (1-8)

  • Trøst fra Zions store Skaber (9-16)

  • Jehovas bæger med vrede (17-23)

 • 52

  • Vågn op, Zion! (1-12)

   • Skønt at se dem der kommer til fods med godt nyt (7)

   • Zions vagtposter råber sammen af glæde (8)

   • De der bærer Jehovas redskaber, skal være rene (11)

  • Jehovas tjener vil blive ophøjet (13-15)

   • Hans udseende var skæmmet (14)

 • 53

  • Jehovas tjeners lidelser, død og begravelse (1-12)

   • Foragtet og undgået (3)

   • Bærer vores sygdomme og lidelser (4)

   • “Som et får til slagtning” (7)

   • Påtog sig manges synd (12)

 • 54

  • Det barnløse Zion vil få mange sønner (1-17)

   • Jehova er Zions ægtemand (5)

   • Zions sønner vil være oplært af Jehova (13)

   • De våben der rettes mod Zion, vil ikke virke (17)

 • 55

  • Invitation til at spise og drikke uden betaling (1-5)

  • Søg Jehova og hans ord, som altid er pålideligt (6-13)

   • Guds veje er højere end menneskers (8, 9)

   • Guds ord vil udrette hvad det skal (10, 11)

 • 56

  • Udlændinge og eunukker vil blive velsignet (1-8)

   • Et bedehus for alle (7)

  • Blinde vægtere, stumme hunde (9-12)

 • 57

  • Den retfærdige og de loyale går til grunde (1, 2)

  • Israels åndelige prostitution afsløres (3-13)

  • Trøst til de ydmyge (14-21)

   • De onde er som det urolige hav (20)

   • De onde har ingen fred (21)

 • 58

  • Faste på den rigtige og den forkerte måde (1-12)

  • Sabbatten skal være en glæde (13, 14)

 • 59

  • Israels synder fjerner folket fra Gud (1-8)

  • Bekendelse af synder (9-15a)

  • Jehova griber ind og hjælper dem der vender om (15b-21)

 • 60

  • Jehovas herlighed skinner på Zion (1-22)

   • Som duer til deres dueslag (8)

   • Guld i stedet for kobber (17)

   • Den mindste vil blive til tusind (22)

 • 61

  • Salvet til at fortælle gode nyheder (1-11)

   • “Et år med velvilje fra Jehova” (2)

   • “Retfærdighedens store træer” (3)

   • Udlændinge vil hjælpe til (5)

   • “Jehovas præster” (6)

 • 62

  • Zions nye navn (1-12)

 • 63

  • Jehovas hævn over nationerne (1-6)

  • Jehovas loyale kærlighed i fortiden (7-14)

  • Bøn der udtrykker anger (15-19)

 • 64

  • Fortsættelse af bøn der udtrykker anger (1-12)

   • Jehova er “vores Pottemager” (8)

 • 65

  • Jehovas dom over afgudsdyrkere (1-16)

   • Lykkeguden og Skæbneguden (11)

   • “Mine tjenere vil spise” (13)

  • Nye himle og en ny jord (17-25)

   • De vil bygge huse og plante vingårde (21)

   • Ingen vil slide uden at få noget ud af det (23)

 • 66

  • Sand og falsk tilbedelse (1-6)

  • Zion bliver mor og får sønner (7-17)

  • Folk bliver samlet for at tilbede i Jerusalem (18-24)