Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Anden Samuelsbog

Kapitler

Oversigt over indhold

 • 1

  • David hører at Saul er død (1-16)

  • Davids sørgesang om Saul og Jonatan (17-27)

 • 2

  • David, konge over Juda (1-7)

  • Ishboshet, konge over Israel (8-11)

  • Krig mellem Davids hus og Sauls hus (12-32)

 • 3

  • Davids hus bliver stærkere (1)

  • Davids sønner (2-5)

  • Abner stiller sig på Davids side (6-21)

  • Joab dræber Abner (22-30)

  • David sørger over Abner (31-39)

 • 4

  • Ishboshet snigmyrdes (1-8)

  • David får morderne dræbt (9-12)

 • 5

  • David gøres til konge over hele Israel (1-5)

  • Jerusalem bliver indtaget (6-16)

   • Zion, Davidsbyen (7)

  • David besejrer filistrene (17-25)

 • 6

  • Arken bliver fragtet til Jerusalem (1-23)

   • Uzza griber fat i arken og dør (6-8)

   • Mikal foragter David (16, 20-23)

 • 7

  • David skal ikke bygge templet (1-7)

  • Pagt med David om et kongedømme (8-17)

  • Davids takkebøn (18-29)

 • 8

  • Davids sejre (1-14)

  • Davids administration (15-18)

 • 9

  • Davids loyale kærlighed mod Mefiboshet (1-13)

 • 10

  • Ammonitterne og aramæerne besejres (1-19)

 • 11

  • Davids ægteskabsbrud med Batseba (1-13)

  • David får Urias dræbt (14-25)

  • David gifter sig med Batseba (26, 27)

 • 12

  • Natan irettesætter David (1-15a)

  • Batsebas søn dør (15b-23)

  • Batseba føder Salomon (24, 25)

  • Ammonitternes by Rabba bliver indtaget (26-31)

 • 13

  • Amnon voldtager Tamar (1-22)

  • Absalom dræber Amnon (23-33)

  • Absalom flygter til Geshur (34-39)

 • 14

  • Joab og kvinden fra Tekoa (1-17)

  • David gennemskuer Joabs plan (18-20)

  • Absalom får lov til at vende tilbage (21-33)

 • 15

  • Absaloms sammensværgelse og oprør (1-12)

  • David flygter fra Jerusalem (13-30)

  • Akitofel slutter sig til Absalom (31)

  • Hushaj sendes tilbage for at modarbejde Akitofel (32-37)

 • 16

  • Siba bagtaler Mefiboshet (1-4)

  • Shimi forbander David (5-14)

  • Absalom tager imod Hushaj (15-19)

  • Akitofels råd (20-23)

 • 17

  • Hushaj saboterer Akitofels råd (1-14)

  • David advares; han slipper fra Absalom (15-29)

   • Barzillaj og andre har forsyninger med (27-29)

 • 18

  • Absaloms nederlag og død (1-18)

  • David får at vide at Absalom er død (19-33)

 • 19

  • David sørger over Absalom (1-4)

  • Joab irettesætter David (5-8a)

  • David vender tilbage til Jerusalem (8b-15)

  • Shimi beder om tilgivelse (16-23)

  • Mefiboshet er uskyldig (24-30)

  • Barzillaj bliver æret (31-40)

  • Strid mellem stammerne (41-43)

 • 20

  • Shebas oprør; Joab dræber Amasa (1-13)

  • Sheba forfølges og halshugges (14-22)

  • Davids administration (23-26)

 • 21

  • Gibeonitterne får hævn over Sauls hus (1-14)

  • Krige mod filistrene (15-22)

 • 22

  • David priser Gud for det han har gjort for at redde ham (1-51)

   • “Jehova er mit klippebjerg” (2)

   • Jehova er loyal over for dem der er loyale (26)

 • 23

  • Davids sidste ord (1-7)

  • Davids dygtige krigeres bedrifter (8-39)

 • 24

  • David synder ved at tælle folket (1-14)

  • Pest dræber 70.000 (15-17)

  • David bygger et alter (18-25)

   • Ikke bringe ofre der ikke koster noget (24)