Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Første Samuelsbog

Kapitler

Oversigt over indhold

 • 1

  • Elkana og hans koner (1-8)

  • Hanna er barnløs og beder om en søn (9-18)

  • Samuel bliver født og givet til Jehova (19-28)

 • 2

  • Hannas bøn (1-11)

  • Elis to sønner synder (12-26)

  • Jehova dømmer Elis hus (27-36)

 • 3

  • Samuel kaldes til profet (1-21)

 • 4

  • Filistrene tager arken (1-11)

  • Eli og hans sønner dør (12-22)

 • 5

  • Arken er hos filistrene (1-12)

   • Dagon bliver ydmyget (1-5)

   • Filistrene bliver ramt af plage (6-12)

 • 6

  • Filistrene sender arken tilbage til Israel (1-21)

 • 7

  • Arken er i Kirjat-Jearim (1)

  • Samuels tilskyndelse: ‘Tjen kun Jehova’ (2-6)

  • Israels sejr ved Mispa (7-14)

  • Samuel dømmer i Israel (15-17)

 • 8

  • Israel forlanger en konge (1-9)

  • Samuel advarer folket (10-18)

  • Jehova imødekommer deres ønske om en konge (19-22)

 • 9

  • Samuel tager imod Saul (1-27)

 • 10

  • Saul salves til konge (1-16)

  • Saul bliver præsenteret for folket (17-27)

 • 11

  • Saul besejrer ammonitterne (1-11)

  • Sauls kongedømme stadfæstes (12-15)

 • 12

  • Samuels afskedstale (1-25)

   • ‘Følg ikke tomme afguder’ (21)

   • Jehova vil ikke svigte sit folk (22)

 • 13

  • Saul udvælger en hær (1-4)

  • Saul handler overmodigt (5-9)

  • Samuel irettesætter Saul (10-14)

  • Israelitterne har ingen våben (15-23)

 • 14

  • Jonatans bedrift ved Mikmas (1-14)

  • Gud forvirrer Israels fjender (15-23)

  • Sauls overilede ed (24-46)

   • Folket spiser kød med blodet i (32-34)

  • Sauls krige; hans familie (47-52)

 • 15

  • Saul er ulydig og skåner Agag (1-9)

  • Samuel irettesætter Saul (10-23)

   • “At adlyde er bedre end ofre” (22)

  • Saul forkastes som konge (24-29)

  • Samuel dræber Agag (30-35)

 • 16

  • Samuel salver David til konge (1-13)

   • “Jehova ser på hjertet” (7)

  • Gud tager sin ånd fra Saul (14-17)

  • David skal spille harpe for Saul (18-23)

 • 17

  • David besejrer Goliat (1-58)

   • Goliat håner Israel (8-10)

   • David tager udfordringen op (32-37)

   • David kæmper i Jehovas navn (45-47)

 • 18

  • David og Jonatans venskab (1-4)

  • Davids sejre gør Saul jaloux (5-9)

  • Saul forsøger at dræbe David (10-19)

  • David gifter sig med Sauls datter Mikal (20-30)

 • 19

  • Saul bliver ved med at hade David (1-13)

  • David flygter for Saul (14-24)

 • 20

  • Jonatans loyalitet mod David (1-42)

 • 21

  • David spiser skuebrødet i Nob (1-9)

  • David spiller sindssyg i Gat (10-15)

 • 22

  • David ved Adullam og Mispe (1-5)

  • Saul får præsterne i Nob slået ihjel (6-19)

  • Ebjatar undslipper (20-23)

 • 23

  • David redder byen Keila (1-12)

  • Saul forfølger David (13-15)

  • Jonatan styrker David (16-18)

  • David slipper med nød og næppe fra Saul (19-29)

 • 24

  • David skåner Sauls liv (1-22)

   • David viser respekt for Jehovas salvede (6)

 • 25

  • Samuel dør (1)

  • Nabal afviser Davids mænd (2-13)

  • Abigajil bærer sig klogt ad (14-35)

   • “Livets pose hos Jehova” (29)

  • Jehova slår den tåbelige Nabal (36-38)

  • Abigajil bliver gift med David (39-44)

 • 26

  • David skåner igen Sauls liv (1-25)

   • David viser respekt for Jehovas salvede (11)

 • 27

  • David får Siklag af filistrene (1-12)

 • 28

  • Saul besøger et åndemedium i En-Dor (1-25)

 • 29

  • Filistrene stoler ikke på David (1-11)

 • 30

  • Amalekitterne plyndrer Siklag og sætter ild til byen (1-6)

   • David henter styrke hos Gud (6)

  • David besejrer amalekitterne (7-31)

   • David befrier dem der er taget til fange (18, 19)

   • Davids regel om krigsbytte (23, 24)

 • 31

  • Saul og tre af hans sønner dør (1-13)