Přejít k článku

Přejít na obsah

Odpovědi na biblické otázky

Odpovědi na biblické otázky

Kde se vzalo zlo?

Kdo se snažil přimět Ježíše, aby udělal něco špatného? (Matouš 4:8–10)

Lidé většinou mají rádi takové vlastnosti, jako je mírnost, poctivost a laskavost. Proč je tedy kolem nás tolik násilí, nespravedlnosti a krutosti? V médiích se objevuje jedna špatná zpráva za druhou. Existuje snad někdo, kdo lidi ke špatnému jednání podněcuje? (Přečtěte si 1. Jana 5:19.)

Páchají lidé zlo proto, že je Bůh tak stvořil? Ne. Bůh je vytvořil tak, že dokážou napodobovat jeho láskyplné jednání. (1. Mojžíšova 1:27; Job 34:10) Dal jim ale také drahocenný dar – svobodnou vůli. Tím, že se první lidé rozhodli jednat špatně, odmítli Boží příklad napodobovat a přestali být dokonalí. My jsme po nich sklon k hříchu zdědili. (Přečtěte si 5. Mojžíšovu 32:4, 5.)

Bude tu zlo navždy?

Bůh si přeje, abychom se špatnými sklony bojovali. (Přísloví 27:11) Proto nás učí, jak se nesprávnému jednání vyhýbat a co dělat, abychom byli opravdu šťastní. Je ale pravda, že ho nedokážeme napodobovat dokonale. (Přečtěte si Žalm 32:8.)

I když je dnes zla tolik, Bůh ho připouští jen na určitou dobu, aby všichni viděli jeho smutné následky. (2. Petra 3:7–9) Brzy však budou na zemi žít šťastní lidé, kteří budou Boha poslouchat. (Přečtěte si Žalm 37:9–11.)