Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | JAK ZVLÁDAT ÚZKOST

Budu mít na živobytí?

Budu mít na živobytí?

„Po hyperinflaci v naší zemi bylo jídlo strašně drahé a bylo ho málo,“ vzpomíná Paul, který má manželku a dvě děti. „Často se stávalo, že jsme několik hodin čekali ve frontě, a než jsme přišli na řadu, potraviny došly. Kvůli hladu byli lidé vyhublí a někteří na ulici kolabovali. Ceny základních potravin se vyšplhaly na miliony, a potom dokonce na miliardy. Nakonec naše měna ztratila hodnotu úplně. Přišel jsem o peníze na účtu, o pojistku i peníze na důchod.“

Paul

Paul si uvědomoval, že aby svoji rodinu uživil, musí jednat s „praktickou moudrostí“. (Přísloví 3:21) „Předtím jsem pracoval jako elektrotechnik, ale pak jsem vzal jakoukoli práci, i když byla placená o hodně míň než normálně,“ vypráví. „Někteří mi platili jídlem nebo věcmi do domácnosti. Když jsem dostal čtyři mýdla, dvě jsem použil a dvě prodal. Postupně jsem získal 40 kuřat. Potom co vyrostla, jsem je prodal a koupil 300 jiných. Později jsem jich 50 vyměnil za dva 50kilové pytle kukuřičné mouky a z těch jsem dlouho živil nejen svou rodinu, ale i několik dalších.“

Paul také věděl, že nejdůležitější je spoléhat se na Boha. Když děláme to, co si přeje, pomáhá nám. O tom, jaký postoj mít k věcem nezbytným pro život, Ježíš řekl: „Přestaňte být v úzkostném napětí, neboť . . . váš Otec ví, že [takové věci] potřebujete.“ (Lukáš 12:29–31)

Boží velký nepřítel Satan žel lidem nalhal, že v životě jsou nejdůležitější peníze a majetek. Většina z nich tedy věnuje neúměrnou pozornost svým potřebám – ať už skutečným, nebo domnělým – a úzkostlivě se honí za věcmi, které vlastně nepotřebuje. Mnozí se zadluží a na vlastní kůži musí poznat, že „kdo si vypůjčuje, je sluhou toho, kdo poskytuje půjčku“. (Přísloví 22:7)

 Někteří dělají rozhodnutí, která vedou ke smutným koncům. „Hodně lidí z mého okolí opustilo rodinu a přátele a šli za lepším co ciziny,“ říká Paul. „Někteří tam odjeli bez potřebných dokumentů a nemohli si najít práci. Často se pak museli schovávat před policií a spát na ulici. Nedali Bohu příležitost, aby jim pomohl. My jsme se ale rozhodli, že budeme finanční problémy řešit společně jako rodina a že se při tom budeme spoléhat na Boží pomoc.“

UPLATŇUJTE JEŽÍŠOVY RADY

Paul vypráví dál: „Ježíš řekl: ‚Nikdy tedy nebuďte úzkostliví o příští den, neboť příští den bude mít své vlastní úzkostné starosti. Každý den má dost své vlastní špatnosti.‘ Takže jsem se každý den prostě modlil o to, aby nám Bůh dal ‚chléb na tento den‘ a mohli jsme tak přežít. A on nám pomáhal, právě jak Ježíš slíbil. Neměli jsme vždycky to, co bychom chtěli. Jednou jsem třeba stál ve frontě a nevěděl jsem, co se vlastně prodává. Když jsem přišel na řadu, viděl jsem, že je to jogurt. Jogurt nemám rád. Ale bylo to něco k jídlu, a tak jsme ho ten den měli k večeři. Jsem Bohu vděčný za to, že během celého toho období moje rodina nikdy nešla spát hladová. *

Bůh slíbil: „Rozhodně tě neopustím, rozhodně tě ani nezanechám.“ Hebrejcům 13:5

Teď jsme na tom finančně líp. Ale z vlastní zkušenosti jsme poznali, že ten nejlepší lék na úzkost je důvěra v Jehovu *. Pokud budeme i dál dělat to, co si přeje, bude nám pomáhat. Sami jsme si ověřili, že platí to, co se píše v Žalmu 34:8: ‚Ochutnejte a vizte, že Jehova je dobrý; šťastný je zdatný muž, který ho činí svým útočištěm.‘ Nemáme strach, co budeme dělat, když se znovu dostaneme do finančních těžkostí.

Bůh svým věrným služebníkům pomáhá, aby měli každý den co jíst

Jasně teď chápeme, že to, co lidé potřebují k přežití, není práce ani peníze, ale jídlo. Nemůžeme se dočkat, až se splní tento Boží slib: ‚Na zemi bude spousta obilí.‘ Do té doby budeme spokojení, když budeme mít co jíst a co na sebe. Čerpáme sílu z těchto biblických slov: ‚Ať je váš způsob života oproštěn od lásky k penězům, zatímco jste spokojeni s přítomnými věcmi. Vždyť řekl: „Rozhodně tě neopustím, rozhodně tě ani nezanechám.“ Takže můžeme být odvážní a říci: „Jehova je můj pomocník; nebudu se bát.“‘“ *

Dělat to, co se Bohu líbí, tak jako se to daří Paulovi a jeho rodině, vyžaduje silnou víru. (1. Mojžíšova 6:9) Ať už jsme v těžké finanční situaci teď, nebo se do ní dostaneme v budoucnosti, můžeme se z toho, jak Paul projevoval víru a praktickou moudrost, hodně naučit.

Ale co když jsou příčinou úzkosti rodinné problémy?