STRÁŽNÁ VĚŽ Říjen 2010

HLAVNÍ TÉMA

Modlitba – Proč?

Jen málo biblických námětů vyvolává tolik zvědavosti jako modlitba. Je ale modlitba opravdu potřebná?

HLAVNÍ TÉMA

Modlitba – Ke komu?

Směřují všechny modlitby na stejné místo? Bible ukazuje, že hodně modliteb je vlastně vysíláno na špatnou adresu.

HLAVNÍ TÉMA

Modlitba – Jak?

Bible nám pomáhá, abychom se zaměřovali na důležité stránky modlitby.

HLAVNÍ TÉMA

Modlitba – O co?

Ve vzorové modlitbě, někdy zvané Otčenáš, Ježíš ukázal, o co se modlit, a stanovil, jaké věci mají přednost před jinými.

HLAVNÍ TÉMA

Modlitba – Záleží na tom, kde a kdy?

Je v Bibli nějaké omezení, pokud jde o to, kde a kdy se modlit?

HLAVNÍ TÉMA

Modlitba – Pomůže?

Modlitby přináší velký užitek – v tělesném, citovém a hlavně duchovním ohledu.

HLAVNÍ TÉMA

Modlitba – Slyší ji Bůh a odpoví na ni?

Bible ukazuje, že Jehova modlitbám naslouchá. Ale to, zda slyší naše modlitby, závisí hlavně na nás.