Přejít k článku

Přejít na obsah

 Co zajímá naše čtenáře

Musí ten, kdo se hlásí ke křesťanství, věřit v Trojici?

Musí ten, kdo se hlásí ke křesťanství, věřit v Trojici?

Středoškolská učebnice Danske Verdensreligioner (Světová náboženství v Dánsku) vydaná v roce 2007 uvádí, že svědkové Jehovovi jsou křesťanskou menšinou, která se důsledně řídí Biblí. Přesněji řečeno, v Dánsku jsou svědkové Jehovovi třetí nejpočetnější náboženskou skupinou, jež se hlásí ke křesťanství.

Biskup dánské národní církve však autorku učebnice tvrdě kritizoval za to, že do ní svědky Jehovovy zařadila. Co bylo důvodem jeho kritiky? Prohlásil: „Ještě jsem nepotkal teologa, který by [svědky Jehovovy] považoval za křesťany. . . . Popírají Trojici, která je samotným srdcem křesťanského náboženství.“

Autorka zmíněné publikace, socioložka Annika Hvithamarová, která se zabývá studiem religionistiky, poukázala na to, že když je člověk dotázán, proč se považuje za křesťana, sotva odpoví, že důvodem je víra v Trojici. Ve své učebnici, v oddíle „Jsi křesťanem?“ uvádí: „Nauka o Trojici představuje jeden z největších problémů křesťanské teologie.“ Dále píše: „Vždy bylo obtížné nestudovaným křesťanům vysvětlit, jak je možné, že křesťanský Bůh je jen jeden bůh, a ne tři bohové.“

„Nauka o Trojici představuje jeden z největších problémů křesťanské teologie.“

To, co o Bohu a o Ježíšovi říká Bible, je jasné a jednoduché. Není obtížné tomu porozumět. V Božím Slově se neobjevuje ani výraz „Trojice“, ani myšlenka, že by Bůh byl trojjediný. Bible jasně ukazuje, že Ježíš Kristus je Boží prvorozený Syn. (Kolosanům 1:15) Také je o něm řečeno, že je „prostředník mezi Bohem a lidmi“. (1. Timoteovi 2:5) O Otci se v Bibli píše: „Ty, jehož jméno je Jehova, ty sám jsi Nejvyšší nad celou zemí.“ (Žalm 83:18)

Svědkové Jehovovi jsou přesvědčeni, že pro záchranu je nezbytná víra v Ježíše. (Jan 3:16) Proto berou vážně jeho příkaz: „Je . . . napsáno: ‚Jehovu, svého Boha, budeš uctívat a jemu samotnému budeš prokazovat posvátnou službu.‘“ (Matouš 4:10) Každý, kdo se opravdově snaží dodržovat Ježíšova přikázání, jistě může být nazýván křesťanem.