Přejít k článku

Přejít na obsah

Našel pravdu tam, kde by ji nikdy nehledal

Našel pravdu tam, kde by ji nikdy nehledal

 Hlasatelé Království vyprávějí

Našel pravdu tam, kde by ji nikdy nehledal

BOŽÍ vůlí je, aby „lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání pravdy“. (1. Timoteovi 2:3, 4) Aby toho bylo dosaženo, svědkové Jehovovi již vytiskli a rozšířili miliony exemplářů Bible a biblických studijních pomůcek. Díky těmto publikacím někteří upřímní lidé poznali pravdu zcela neočekávaným způsobem. O jednom takovém případu čteme ve zprávě od hlasatelů Království z Freetownu v Sieře Leone.

Osman byl druhým synem v jedné rodině, v níž bylo devět dětí. Byla to zbožná rodina, a Osman chodil se svým otcem pravidelně na bohoslužby. Velmi ho však znepokojovalo to, co se v jeho náboženství učilo o pekle. Nemohl pochopit, jak by mohl milosrdný Bůh trápit ničemné lidi tím, že by je pálil v ohni. Žádné vysvětlení, které mu mělo pomoci nauku o pekle pochopit, Osmana neuklidnilo.

Když bylo Osmanovi dvacet let, jednoho dne zahlédl v nádobě na odpadky modrou knížku, téměř zasypanou smetím. Měl knihy rád, a proto ji vzal, očistil a podíval se na titul — Pravda, která vede k věčnému životu. *

‚Jaká to je pravda?‘ pomyslel si. Probudila se v něm zvědavost. Vzal si proto knížku domů a přečetl ji jedním dechem. Měl velkou radost, když se dozvěděl, že Bůh má osobní jméno — Jehova. (Žalm 83:18) Osman také poznal, že Boží nejvýznačnější vlastností je láska a že už samotná myšlenka na mučení lidí v nějakém ohnivém místě je Bohu odporná. (Jeremjáš 32:35; 1. Jana 4:8) Nakonec se dočetl, že Jehova brzy na zemi vytvoří ráj, ve kterém budou lidé moci žít věčně. (Žalm 37:29; Zjevení 21:3, 4) Osman pochopil, že to je nádherná pravda, jež pochází od milosrdného, láskyplného Boha. Upřímně Jehovovi děkoval, že mu dal najít pravdu, a to na místě, kde by ji nikdy nehledal.

Za několik dní našel s pomocí několika přátel sál Království svědků Jehovových a poprvé se zúčastnil shromáždění. Jednoho ze svědků tam požádal o biblické studium. V rodině se sice setkal s velkým odporem, ale přesto dělal duchovní pokroky a dal se pokřtít. (Matouš 10:36) Dnes slouží ve sboru jako starší. Je opravdu úžasné, že k tomu všemu došlo díky jedné biblické publikaci, kterou našel mezi odpadky.

[Poznámka pod čarou]

^ 5. odst. Vydali svědkové Jehovovi v roce 1968.