Přejít k článku

Přejít na obsah

Je tvoje služba jako rosa?

Je tvoje služba jako rosa?

NAŠE služba je velmi důležitá. Ale ne každý, komu kážeme, si to uvědomuje. A dokonce i když některé lidi zajímá, co Bible říká, ne vždy chápou, proč by ji s námi měli studovat.

Tak to bylo i v případě Gavina, který začal chodit na shromáždění, ale nabídku studia odmítl. Říká: „O Bibli jsem toho moc nevěděl a nechtěl jsem, aby to druzí poznali. Taky jsem se bál, aby mě někdo nepodvedl a abych se k něčemu nezavázal.“ Co myslíš? Byl Gavin ztracený případ? Ne. I na takové lidi může mít Bible dobrý vliv. Jehova řekl Izraelitům: „Má řeč se bude řinout jako rosa, jako jemné deště na trávu.“ (5. Mojž. 31:19, 30; 32:2) Ukažme si na některých vlastnostech rosy, jak můžeme ve službě účinně pomáhat lidem „všeho druhu“. (1. Tim. 2:3, 4)

 JAK SE MŮŽE NAŠE SLUŽBA PODOBAT ROSE?

Rosa je jemná. Rosa vzniká kapku po kapce srážením vzdušné vlhkosti. Jehovova slova se „řinula jako rosa“ v tom smyslu, že ke svému lidu mluvil laskavě, mírně a taktně. Jeho příklad můžeme napodobovat tím, že respektujeme názory druhých. Snažíme se lidem pomáhat, aby sami přemýšleli a tak došli k vlastním závěrům. Když budeme ohleduplní, lidé nám budou ochotněji naslouchat a budou reagovat lépe.

Rosa je osvěžující. Naše služba je pro druhé osvěžující, když přemýšlíme o tom, jak se přizpůsobit jejich potřebám. Chris, který Gavinovi nabídl biblické studium, na něj netlačil. Spíš se s ním snažil mluvit o Bibli tak, aby se u toho cítil dobře. Vysvětlil mu, že celá Bible má jeden hlavní námět, a když ho pochopí, pomůže mu to líp rozumět tomu, co se probírá na shromážděních. Také mu řekl, že jeho osobně přesvědčila o spolehlivosti Bible splněná proroctví, a několikrát si spolu o nich povídali. Gavinovi se tyto rozhovory líbily a nakonec přijal nabídku studia.

Rosa je životodárná. V Izraeli během období sucha neprší třeba i několik měsíců. Bez rosy by tam rostliny uschly. Jak Jehova předpověděl, dnes žijeme v období duchovního sucha. (Amos 8:11) Zároveň se ale splňuje proroctví, že pomazaní křesťané, kteří budou za podpory „jiných ovcí“ kázat dobrou zprávu o Království, budou „podobnými rose od Jehovy“. (Jan 10:16; Mich. 5:7) Pamatuješ na to, že pro lidi, kteří hledají pravdu, je naše kazatelská činnost zdrojem životodárné duchovní vláhy?

Rosa je darem od Jehovy. (5. Mojž. 33:13) Naše služba může obohatit ty, kdo nám naslouchají. Zažil to i Gavin. Díky studiu Bible našel odpovědi na všechny svoje otázky. Zanedlouho se dal pokřtít a teď spolu s manželkou Joyce radostně kážou dobrou zprávu.

Svědkové Jehovovi „zavlažují“ zemi dobrou zprávou

VAŽ SI SVOJÍ SLUŽBY

Přirovnání služby k rose nám také může pomoct, abychom pochopili, jakou hodnotu má úsilí každého z nás. Jak to? I když jediná kapka rosy zem nezavlaží, miliony kapek už ano. Podobně náš podíl na službě se nám může zdát velmi malý, ale díky společnému úsilí Jehovových služebníků se vydává svědectví „všem národům“. (Mat. 24:14) Ano, i naše služba může být jako rosa – jemná, osvěžující a životodárná. Pak se prokáže jako skutečný dar od Jehovy.