Micheáš 5:1–15

  • Majestát vládce dosáhne až do konců země (1–6)

    • Vládce bude pocházet z Betléma (2)

  • Ti zbývající budou jako rosa a jako lev (7–9)

  • Země bude očištěna (10–15)

5  „Děláš si řezné rány,dcero vystavená útoku. Jsme v obležení.+ Soudce Izraele bijí prutem do tváře.+   A ty, Betléme Efrato,+jsi příliš maličký, než abys patřil mezi judská města.* Přesto mi z tebe vyjde ten, který bude vládnout v Izraeli+a jehož původ je v dávných časech, ve vzdálené minulosti.   Bůh svůj lid opustíaž do doby, kdy ta, která má rodit, porodí. Pak se zbytek jeho bratrů vrátí k izraelskému lidu.   Vstane a bude je pást se silou od Jehovy,+ve vznešeném jménu Jehovy, svého Boha. Budou bydlet v bezpečí,+protože jeho majestát dosáhne až do konců země.+   A nastolí mír.+ Když do naší země vpadne Asyřan a bude šlapat po našich opevněných věžích,+povoláme proti němu sedm pastýřů, ano, osm knížat* z lidstva.   Budou pást asyrskou zemi mečem,+Nimrodovu zemi+ na jejích hranicích. Až Asyřan vpadne do naší země a bude šlapat po našem území,on nás od něj osvobodí.+   Zbývající z Jákoba budou mezi mnoha národyjako rosa od Jehovy,jako déšť svlažující zeleň,který nedoufá v člověkaani nečeká na lidské syny.   Zbývající z Jákoba budou mezi národy,uprostřed mnohých národů,jako lev mezi lesní zvěří,jako mladý lev* mezi stády ovcí,který prochází, vrhá se na kořist a trhá ji na kusy,a není nikdo, kdo by ji zachránil.   Vítězoslavně pozvedneš ruku nad svými protivníkya všichni tvoji nepřátelé budou vyhlazeni.“ 10  „Ten den,“ prohlašuje Jehova,„odstraním z tvého středu tvé koně a zničím tvé válečné vozy. 11  Zničím města ve tvé zemia zbořím všechny tvé pevnosti. 12  Skoncuji s kouzly, která provádíš,*a nezůstane v tobě nikdo, kdo se zabývá magií.+ 13  Odstraním z tvého středu tvé vytesané modly a tvé sloupya ty už se nebudeš klanět svým výtvorům.+ 14  Vyrvu z tvého středu tvé posvátné kůly*+a zničím tvá města. 15  V hněvu a vzteku se pomstímnárodům, které mě neposlouchají.“

Poznámky

Nebo „rody“, dosl. „tisíce“.
Nebo „vůdců“.
Nebo „mladý lev s hřívou“.
Dosl. „z tvé ruky“.