Amos 8:1–14

  • Vidění koše s letním ovocem (1–3)

  • Utlačovatelé odsouzeni (4–14)

    • Duchovní hlad (11)

8  Svrchovaný pán Jehova mi ve vidění ukázal koš letního ovoce.  Potom se mě zeptal: „Co vidíš, Amosi?“ Odpověděl jsem: „Koš letního ovoce.“* Pak mi Jehova řekl: „Nastal konec mého lidu Izraele. Už jim dál nebudu odpouštět.+  ‚Ten den se chrámové písně změní v nářek,‘+ prohlašuje Svrchovaný pán Jehova. ‚Všude budou poházené mrtvoly.+ Ticho!‘   Poslouchejte, vy, kdo dupete po chudých,kdo ničíte mírné v této zemi+   a kdo říkáte: ‚Kdy skončí svátek novoluní,+ abychom mohli prodávat obilí? Kdy skončí sabat,+ abychom mohli nabízet obilí na prodej,abychom mohli zmenšovat míru*a zvyšovat cenu*a šidit podvodnými vahami,+   abychom mohli chudáky kupovat za stříbroa chudé za pár sandálů+a prodávat bezcenný odpad z obilí?‘   Jehova, pýcha Jákoba,+ přísahal sám při sobě: ‚Nikdy nezapomenu na všechny jejich skutky.+   Proto se země zatřesea všichni její obyvatelé budou truchlit.+ Celá stoupne jako Nil,zdvihne se a klesne jako egyptský Nil.‘+   ‚Ten den,‘ prohlašuje Svrchovaný pán Jehova,‚nechám v pravé poledne zapadnout sluncea za jasného dne zahalím zemi tmou.+ 10  Vaše svátky změním v truchlení+a všechny vaše písně v žalozpěvy.* Všechny boky obleču do pytloviny a každou hlavu ostříhám dohola. Kvůli neštěstí, které způsobím, budete truchlit jako pro jediného synaa konec toho dne bude velmi hořký.‘ 11  ‚Přichází dny,‘ prohlašuje Svrchovaný pán Jehova,‚kdy pošlu na zemi hlad,hlad ne po chlebu a žízeň ne po vodě,ale po Jehovových slovech.+ 12  Lidé se povlečou od moře k moři,od severu k východu. Budou se toulat a hledat Jehovovo slovo, ale nenajdou ho. 13  Ten den budou žízní omdlévat krásné panny i mladí muži. 14  Ti, kdo přísahají při modlách* Samaří+ a říkají: „Jakože žije tvůj bůh, Dane!“+a „Jakože žije cesta do Beer-šeby!“,+padnou a už nevstanou.‘“+

Poznámky

To ukazuje na konec zemědělského roku.
Dosl. „efa“. Viz příloha B14.
Dosl. „zvětšovat šekel“. Viz příloha B14.
Nebo „smuteční písně“.
Dosl. „vině“.