Přejít k článku

Přejít na obsah

Něco lepšího než reformy

Něco lepšího než reformy

 Něco lepšího než reformy

POKUD strom přináší špatné ovoce, problém se nevyřeší tím, že se z něj odřízne několik větví. Je třeba strom porazit a jeho kořeny odstranit ze země. Pak je možné zasadit nový strom, který ponese dobré ovoce. (Matouš 7:16–20)

S lidskou společností je to podobné. I ti reformátoři, kteří mají nejušlechtilejší cíle, se zaměřují pouze na vnější projevy toho, že něco není v pořádku — na korupci, nespravedlnost, strádání a zločinnost. Skutečná příčina problémů však leží mnohem hlouběji. To, co je potřeba změnit, je totiž celý systém jako takový. A právě to slibuje Bible.

Boží Království je nebeská vláda, která udělá něco mnohem podstatnějšího, než je pouhá reorganizace nebo reforma lidské společnosti. Tato vláda sjednotí celé lidstvo a zavede zcela nový způsob, jak budou záležitosti lidí spravovány. Tato vláda lidem zajistí všechno potřebné — například vzdělávání, práci, bydlení, výživu, zdraví a čisté životní prostředí.

Žalm 72:12–14 prorocky popisuje, co mesiášský Král udělá pro lidstvo: „On . . . osvobodí chudého, volajícího o pomoc, také ztrápeného a každého, kdo nemá pomocníka. Bude litovat poníženého a chudého a duše chudých zachrání. Z útlaku a z násilí vyplatí jejich duši.“

Pokud ale má být společnost zcela zbavena korupce, nespravedlnosti a strádání, je jasné, že se musí změnit nejen vláda, ale i lidé. Boží Království tedy každému člověku poskytne vedení v tom, jak žít radostným, smysluplným a odměňujícím způsobem života. Bible totiž slibuje, že Boží Království pomůže svým pozemským poddaným, aby změnili sami sebe. Jak?

Toto Království bude vyučovat své poddané o Jehovovi Bohu, a díky tomu si budou moci vypěstovat víru a lásku. (Izajáš 11:9) Láska k Bohu podněcuje srdce k činům. Například v prvním století Ježíš potkal Zachea, vrchního výběrčího daní. Tento zkorumpovaný úředník získával bohatství zvyšováním daní, které byly uvaleny na lid. Ježíš se nesnažil vyvíjet na Zachea nátlak tím, že by jej zahanbil, a tak jej přiměl k tomu, aby se změnil. Naopak mu pomohl, aby si uvědomil svou chybu a činil pokání. K těmto pozoruhodným změnám Zachea podnítilo přesné poznání Božích zásad a láska k Bohu. (Lukáš 19:1–10)

Dokonalá spravedlivá vláda, která se bude starat o záležitosti lidstva, a také osobní motivace každého jednotlivce, aby se změnil k lepšímu — to je vynikající způsob, jak vyřešit nedostatky lidské společnosti. Budeme pak potřebovat ještě nějaké reformy? Ne, protože Bůh učiní všechny věci nové. Dřívější věci pominou. (Zjevení 21:4, 5)

 [Obrázky na straně 10]

Boží Království neprovede reformu, ale naprostou změnu

[Obrázek na straně 11]

Když byl Ježíš na zemi, pomáhal lidem, aby udělali změny ve svém životě