Přejít k článku

Přejít na obsah

Jaderná válka — Je možné jí zabránit?

Jaderná válka — Je možné jí zabránit?

 Jaderná válka — Je možné jí zabránit?

„Budou se totiž pást a opravdu ulehnou a nikdo nezpůsobí, aby se chvěli.“ Sefanjáš 3:13

KAŽDÝ člověk chce žít ve světě, kde by nehrozila jaderná válka. Vzhledem k realitě současného světa jsou však mnozí lidé pesimističtí. „Myšlenka na kontrolu, snížení a nakonec i likvidaci jaderných zbraní se z programu Spojených států i mezinárodního společenství pomalu vytrácí,“ píše list The Guardian Weekly.

Přesto někteří poukazují na úsilí, které v tomto ohledu jednotlivé země vyvíjejí. Například se odhaduje, že samotné Spojené státy vynaloží ročně 2,2 miliardy dolarů na to, aby se jaderné válce zabránilo. To jistě není malá částka. Mnozí lidé jsou však rozladěni tím, že tatáž země vynakládá ročně 27 miliard dolarů na to, aby se na vedení jaderné války připravila.

A co mírové dohody? Mohou být takové snahy zdrojem naděje?

Smlouvy o kontrole jaderných zbraní

Od okamžiku, kdy vybuchla první jaderná bomba, byla podepsána řada dohod, které měly kontrolovat nebo omezit počet jaderných zbraní. K těmto dohodám patří Smlouva o nešíření jaderných zbraní (NPT), Rozhovory o omezení strategických zbraní, Rozhovory o snížení strategických zbraní a Smlouva o úplném zákazu jaderných zkoušek. Byla díky těmto smlouvám jaderná hrozba odstraněna?

Úspěch každé smlouvy závisí na tom, zda zúčastněné strany splní vzájemný slib. Podívejme se například na Smlouvu o nešíření jaderných zbraní, která byla uzavřena v roce 1970 a pod kterou se do prosince 2000 podepsalo celkem 187 zemí. Její dodržování závisí na dobré vůli jaderných mocností i ostatních států, které ji podepsaly. Těm zemím, které nemají jaderné zbraně, smlouva zakazuje takové zbraně vyvíjet nebo získávat. Od jaderných  mocností naopak tato smlouva vyžaduje, aby svůj vlastní jaderný arzenál snížily. Měla smlouva úspěch? Carey Sublette v dokumentu „Nuclear Weapons Frequently Asked Questions“ („Časté otázky o jaderných zbraních“) vysvětluje: „NPT má jistě svá slabá místa, ale dokázala účinně předejít zneužití civilních jaderných zařízení, která má pod kontrolou.“

I když tato smlouva měla určitý úspěch, „nedokázala předejít tomu, aby několik zemí o tyto zbraně usilovalo, a v některých případech i získalo,“ uvádí Carey Sublette. Připomíná však, že tyto země toho dosáhly jen díky tajným jaderným programům v zařízeních, která pod kontrolou této smlouvy nebyla. Je z toho zřejmé, že dohody mezi zeměmi nemusí dosáhnout očekávaných výsledků. Účinnost jakékoli smlouvy totiž závisí na důvěryhodnosti zúčastněných stran. Je možné spoléhat na lidské sliby? Když se podíváme na to, co se dělo v minulosti, i na to, co se děje dnes, odpověď je zřejmá.

Existuje tedy nějaká naděje?

Nový způsob myšlení

V prosinci 2001 celkem 110 držitelů Nobelovy ceny sestavilo a podepsalo prohlášení, v němž se mimo jiné píše: „Jediná naděje do budoucnosti spočívá v koordinované mezinárodní akci, která bude opřena o demokracii. . . . Abychom přežili ve světě, který jsme změnili, musíme se naučit novému způsobu myšlení.“ Jaký ‚nový způsob myšlení‘ je však potřeba? Je realistické věřit, že ti, kdo svými jadernými zbraněmi ohrožují světový mír, se naučí novému způsobu myšlení?

Bible radí: „Nevkládejte důvěru v urozené ani v syna pozemského člověka, kterému nepatří záchrana.“ (Žalm 146:3) Proč ne? Bible odpovídá: „Pozemskému člověku nepatří jeho cesta. Muži, který kráčí, ani nepatří, aby řídil svůj krok.“ (Jeremjáš 10:23) Ano, základním důvodem je, že lidé nejsou obdařeni schopností pokojně vládnout této zemi. Jak říká Bible: „Člověk panuje nad člověkem k jeho škodě.“ (Kazatel 8:9)

Jestliže lidé nedokážou vládnout zemi, tak kdo? Bible slibuje, že brzy nastane mír pod důvěryhodnou a schopnou vládou. O této vládě se v Bibli mluví jako o Božím Království. Miliony lidí, aniž si to uvědomují, o tuto vládu prosí v modlitbě Otčenáš: „Náš Otče v nebesích, ať . . . přijde tvé království. Ať se stane tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi.“ (Matouš 6:9, 10) Králem tohoto Království je Ježíš Kristus, Kníže pokoje. O jeho vládě Bible říká: „Hojnosti knížecího panství a pokoje nebude konec.“ (Izajáš 9:6, 7)

I když se ‚urození‘, tedy politikové, a lidské vlády nechtějí naučit novému způsobu myšlení, vy můžete. Svědkové Jehovovi pomáhají milionům lidí, aby na základě bezplatného studia Bible přijali toto poselství naděje. Pokud byste se o tom chtěli dozvědět více, zkontaktujte se s vydavateli tohoto časopisu nebo navštivte sál Království svědků Jehovových v místě svého bydliště.

[Obrázek na straně 8 a 9]

Pod vládou Božího Království bude svět zbaven jaderné hrozby