Přejít k článku

Existují démoni?

Existují démoni?

Co říká Bible

 Ano, démoni existují. Jsou to „andělé, kteří zhřešili“, tedy duchovní bytosti, které se vzbouřily proti Bohu. (2. Petra 2:4) První anděl, který se stal démonem, byl Satan. Bible ho označuje za „panovníka démonů“. (Matouš 12:24, 26)

Vzpoura v Noemových dnech

 Bible popisuje vzpouru andělů, k níž došlo před potopou v Noemově době. „Synové pravého Boha [si] začali všímat lidských dcer, že byly pohledné; a brali si manželky, totiž všechny, které si vyvolili.“ (1. Mojžíšova 6:2) Tito zkažení, padlí andělé „opustili své vlastní správné bydliště“ v nebesích a vzali na sebe lidská těla, aby mohli mít pohlavní styky s ženami. (Juda 6)

 Při potopě tito vzpurní andělé svá lidská těla opustili a vrátili se do nebes. Bůh je však nepřijal zpět do své rodiny. Součástí jejich trestu je to, že už na sebe nemohou brát lidskou podobu. (Efezanům 6:11, 12)