Přejít k článku

Může Ďábel ovládat lidi?

Může Ďábel ovládat lidi?

Co říká Bible

 Ďábel a démoni působí na lidstvo do té míry, že Bible říká: „Celý svět ovládá ten Zlý.“ (1. Jana 5:19, New Century Version) Z Bible se dozvídáme, jakými způsoby Ďábel lidi ovlivňuje.

  •   Podvádění. Bible říká, že křesťané mají „pevně stát proti Ďáblovým lstivým skutkům“. (Efezanům 6:11, poznámka pod čarou) Jednou z jeho lstí je snaha přesvědčit lidi, že ti, které používá, jsou Božími služebníky. (2. Korinťanům 11:13–15)

  •   Spiritismus. Ďábel klame lidi prostřednictvím spiritistických médií, věštců nebo astrologů. (5. Mojžíšova 18:10–12) K tomu, že se člověk dostane pod vliv démonů, může vést také užívání drog, hypnóza a meditační techniky, jejichž cílem je vyprázdnit mysl. (Lukáš 11:24–26)

  •   Falešné náboženství. Náboženství, které předkládá falešné nauky, vede lidi k tomu, aby neposlouchali Boha. (1. Korinťanům 10:20) Bible takové nesprávné náboženské představy označuje jako „démonské nauky“. (1. Timoteovi 4:1)

  •   Posedlost. V Bibli jsou zaznamenány případy lidí, které ovládali zlí duchové. Někteří z těchto lidí v důsledku toho oslepli, oněměli, nebo si dokonce sami fyzicky ubližovali. (Matouš 12:22; Marek 5:2–5)

Jak se bránit Ďáblovu vlivu

 Nemusíte žít v hrůze z toho, že vás démoni ovládnou, protože Bible ukazuje, jak se Ďáblovi můžete účinně bránit.

  •   Naučte se rozeznávat Ďáblovy metody, abyste nebyli „v nevědomosti o jeho záměrech“. (2. Korinťanům 2:11)

  •   Seznamte se s tím, co učí Bible, a uplatňujte to. Když budete jednat v souladu s biblickými zásadami, Ďábel na vás nebude mít vliv. (Efezanům 6:11–18)

  •   Zbavte se všeho, co nějak souvisí s činností démonů. (Skutky 19:19) Patří k tomu hudební nahrávky, knihy, časopisy, plakáty a videa, které propagují spiritismus.