Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | ANDĚLÉ – EXISTUJÍ? OVLIVŇUJÍ NÁS NĚJAK?

Existují zlí andělé?

Existují zlí andělé?

Ano, zlí andělé existují. Kde se tu vzali? Už jsme si řekli, že Bůh vytvořil anděly se svobodnou vůlí. Krátce po stvoření prvního muže a ženy, Adama a Evy, jeden anděl svou svobodnou vůli zneužil a vyprovokoval na zemi vzpouru. Podařilo se mu přimět Adama a Evu, aby se postavili proti Bohu. (1. Mojžíšova 3:1–7; Zjevení 12:9) V Bibli se nepíše, jak se tento duchovní tvor jmenoval nebo jaké měl v nebi postavení. Po jeho vzpouře ho ale Bible výstižně nazývá Satanem, což znamená „odpůrce“, a Ďáblem, což znamená „pomlouvač“. (Matouš 4:8–11)

Je smutné, že tím celá věc neskončila. V době, kdy žil Noe, někteří andělé „opustili své vlastní správné bydliště“ v nebi. Přišli na zem a vzali na sebe lidskou podobu, aby mohli žít nemravně a zvráceně. A tak se odchýlili od původního záměru, se kterým je Bůh stvořil. (Juda 6; 1. Mojžíšova 6:1–4; 1. Petra 3:19, 20)

Co se s těmito zlými anděly dělo dál? Když Bůh způsobil celosvětovou potopu, aby očistil zemi od špatnosti, odhmotnili se a vrátili se do duchovní říše. Bůh jim ale po návratu do nebe nedovolil, aby získali zpět „své původní postavení“. Odsoudil je k poníženému stavu „husté [duchovní] tmy“, kterému se říká tartaros. (Juda 6; 2. Petra 2:4) Tito démoni se dostali pod vliv Satana, „panovníka démonů“, který „se stále proměňuje v anděla světla“. (Matouš 12:24; 2. Korinťanům 11:14)

Podle Bible vzniklo v roce 1914 Boží království, tedy nebeská vláda. * Po této významné události byli Satan a jeho démoni vyhnáni z nebe a od té doby můžou působit jen v blízkosti země. Rozšířená špatnost a morální úpadek, které ve světě panují, jsou důkazem jejich touhy ubližovat a mstít se. (Zjevení 12:9–12)

Čím dál větší mravní zkaženost a otřesné násilí nám ale dávají jistotu, že konec tyranské nadvlády těchto duchovních tvorů je blízko. Brzy už nebudou moct nikoho ovlivňovat. Potom co bude Boží království 1 000 let vládnout nad zemí, ze které se během té doby stane ráj, dostanou ještě poslední šanci, aby vyzkoušeli lidstvo. Pak budou navždycky zničeni. (Matouš 25:41; Zjevení 20:1–3, 7–10)

^ 6. odst. Víc informací o Božím království najdete v 8. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi. Je k dispozici také na www.jw.org.