跳到内容

跳到目录

封面Fēngmiàn专题zhuāntí

真的有上帝吗?这个问题重要吗?

真的有上帝吗?这个问题重要吗?

Duìhěnduōrénláishuō上帝Shàngdìcún存在cúnzài这个zhège问题wèntíshì没有méiyǒu答案dáʼànde他们tāmen没什么méi shénme关系guānxìZài法国Fǎguó长大zhǎngdàde埃尔韦Āiʼěrwéishuō:“shì无神论者wúshénlùnzhěshì不可知论者bùkězhīlùnzhědàn相信xiāngxìnyǒu上帝Shàngdì认为rènwéirénpíng良心liángxīn生活shēnghuójiù已经yǐjīnghěnhǎole根本gēnběn需要xūyào相信xiāngxìn神灵shénlíng。”

Lìng一些yìxiērénde想法xiǎngfǎjiùgēn美国Měiguóde约翰Yuēhàn差不多chàbuduō约翰Yuēhànshuō:“父母fùmǔdōu相信xiāngxìnyǒu上帝Shàngdì年轻niánqīngde时候shíhou对于duìyú上帝Shàngdìshìbushì存在cúnzài没有méiyǒu什么shénme想法xiǎngfǎdàn有时yǒushíhuì想想xiǎngxiang这个zhège问题wèntí。”

也许Yěxǔ曾经céngjīngxiǎngguo到底dàodǐyǒuméiyǒu上帝Shàngdì如果Rúguǒyǒudehuàhuìbuhuì告诉gàosu人生rénshēngyǒu什么shénme意义yìyìne说不定Shuōbudìngkànchū有些yǒuxiē科学kēxué事实shìshí的确díquènéng反映fǎnyìngchūyǒuwèi造物主Zàowùzhǔ存在cúnzài比如bǐrú生命shēngmìngnéng来自láizì没有méiyǒu生命shēngmìngde物质wùzhì生物shēngwùzhījiān有着yǒuzhe十分shífēn微妙wēimiàode关系guānxì使得shǐde地球dìqiú适合shìhé生物shēngwù生存shēngcún。(Qǐngkàn附栏fùlán Lái看看kànkan证据zhèngjù”)

上面Shàngmiàndàode事实shìshíjiù好像hǎoxiàng一些yìxiē指向zhǐxiàng宝藏bǎozàngde路标lùbiāo要是Yàoshizhǎodào有力yǒulìde证据zhèngjùkànchū上帝Shàngdì的确díquè存在cúnzàibìng通过tōngguò一些yìxiē可靠kěkàode资料zīliào认识rènshi上帝Shàngdìjiù一定yídìnghuì得到dédàohěnduō益处yìchùqǐng看看kànkan其中qízhōng

1.明白Míngbai人生rénshēngde目的mùdì

Hěnduōréndōuxiǎng明白míngbai人生rénshēngde目的mùdìxiǎng知道zhīdào怎样zěnyàngcáinénghuódegèngyǒu意义yìyì如果Rúguǒ上帝Shàngdìzhēnde存在cúnzàiér我们wǒmenquè知道zhīdào我们wǒmenjiù无法wúfǎ了解liǎojiě宇宙yǔzhòuzhōngzuì重要zhòngyàode事实shìshíle

圣经Shèngjīngshuō上帝Shàngdìshì生命shēngmìngde源头yuántóu万物wànwùdōushì创造chuàngzàode。(启示录Qǐshìlù4:11知道Zhīdàozhèdiǎn为什么wèi shénme可以kěyǐ使shǐ我们wǒmende人生rénshēnggèngyǒu意义yìyìneQǐng看看kànkan圣经Shèngjīng怎么zěnmeshuō

Zàishangde所有suǒyǒu生物shēngwùzhōng人类rénlèishìzuì特别tèbiéde根据Gēnjù圣经Shèngjīng我们wǒmenshì按照ànzhào上帝Shàngdìde形像xíngxiàngzàode能够nénggòu反映fǎnyìngchūde品格pǐngé。(创世记Chuàngshìjì1:27此外Cǐwài圣经Shèngjīngshuō人类rénlèi可以kěyǐgēn上帝Shàngdìzuò朋友péngyou。(雅各书Yǎgèshū2:23Gēn造物主Zàowùzhǔ建立jiànlì友谊yǒuyìshìjiànzuìyǒu意义yìyìdeshì为什么Wèi shénmene

上帝Shàngdìde朋友péngyou可以kěyǐ直接zhíjiēxiàng倾心吐意qīngxīn-tǔyì上帝Shàngdì承诺chéngnuòhuìtīng他们tāmen说话shuōhuàhuì帮助bāngzhù他们tāmen。(诗篇Shīpiān91:15另外Lìngwài我们wǒmen要是yàoshi成为chéngwéi上帝Shàngdìde朋友péngyoujiù可以kěyǐ认识rènshide思想sīxiǎng了解liǎojiěduì许多xǔduō问题wèntíde看法kànfǎ这样Zhèyàng我们wǒmenjiùgèngnéng洞悉dòngxī事理shìlǐzài人生rénshēngde重大zhòngdà问题wèntíshang明辨是非míngbiàn-shìfēi

如果Rúguǒ上帝Shàngdìzhēnde存在cúnzàiér我们wǒmenquè知道zhīdào我们wǒmenjiù无法wúfǎ了解liǎojiě宇宙yǔzhòuzhōngzuì重要zhòngyàode事实shìshíle

2.享有Xiǎngyǒu内心nèixīn安宁ānníng

有些Yǒuxiērén看见kànjiàn到处dàochùdōuyǒu天灾人祸tiānzāi-rénhuòjiù觉得juédehěnnán相信xiāngxìn上帝Shàngdì存在cúnzài他们Tāmenhuìxiǎng:“如果Rúguǒzhēndeyǒuwèi全能quánnéngde上帝Shàngdì存在cúnzài怎么zěnme可能kěnéngràng苦难kǔnàn邪恶xiéʼèdeshì发生fāshēngne?”

Lìngrén安慰ānwèideshì圣经Shèngjīngshuō上帝Shàngdì从未cóngwèixiǎngguoyàorén经历jīnglì痛苦tòngkǔ人类Rénlèigāngbèi创造chuàngzào出来chūláide时候shíhou世上shìshàng没有méiyǒu任何rènhé痛苦tòngkǔrénshì不用búyòngdezhèshì上帝Shàngdìde旨意zhǐyì。(创世记Chuàngshìjì2:7-9,15-17觉得juédezhè只是zhǐshì天方夜谭tiānfāng yè tánma假如Jiǎrúwèi全能quánnéngde造物主Zàowùzhǔ的确díquè存在cúnzàiér爱心àixīnyòushìzuì主要zhǔyàode特质tèzhì肯定kěndìnghuìwèi人类rénlèidìngxià这样zhèyàng美好měihǎode旨意zhǐyì

那么Nàme人类rénlèi今天jīntiānde情况qíngkuàng为什么wèi shénmehuì这么zhème糟糕zāogāone圣经Shèngjīngshuō上帝Shàngdì创造chuàngzào人类rénlèishí赋予fùyǔ我们wǒmenzuòchū选择xuǎnzéde能力nénglì我们wǒmenshìxiàng机器人jīqìrén那样nàyàngzhǐnéng被动bèidòngde服从fúcóng上帝ShàngdìHěn可惜kěxī世上shìshàngdeduì男女nánnǚ我们wǒmende祖先zǔxiān蓄意xùyì违反wéifǎn上帝Shàngdìde指示zhǐshì自私zìsīde选择xuǎnzé顺应shùnyìng自己zìjǐde欲望yùwàng。(创世记Chuàngshìjì3:1-6,22-24直到Zhídào今天jīntiān我们wǒmenhái承受chéngshòuzhe他们tāmende反叛fǎnpànsuǒdàiláide苦果kǔguǒ

我们Wǒmen知道zhīdào人间rénjiānde苦难kǔnànbìngshì上帝Shàngdìde旨意zhǐyì心里xīnlǐshìhuì舒服shūfudeduōma当然Dāngrán我们wǒmen渴望kěwàng能够nénggòu脱离tuōlí苦难kǔnàn我们Wǒmen需要xūyàoyǒu光明guāngmíngde前途qiántú

3.Yǒu光明guāngmíngde前途qiántú

人类Rénlèide始祖shǐzǔ反叛fǎnpàn上帝Shàngdìhòu上帝Shàngdìjiù立刻lìkèzuòchū承诺chéngnuò保证bǎozhèngduì地球dìqiúde旨意zhǐyì终必zhōngbì实现shíxiàn上帝Shàngdì无所不能wúsuǒbùnéng没有méiyǒu任何rènhérén任何rènhéshìnéng阻止zǔzhǐ兑现duìxiàn自己zìjǐde承诺chéngnuò。(以赛亚书Yǐsàiyàshū55:11不久Bùjiǔ上帝Shàngdìjiùhuì消除xiāochú反叛fǎnpàn势力shìlìsuǒ造成zàochéngde破坏pòhuài实现shíxiànduì地球dìqiú人类rénlèide美好měihǎo旨意zhǐyì

Zhèduìyǒu什么shénme意义yìyìne圣经Shèngjīngxiàle上帝Shàngdìduì未来wèiláisuǒzuòde种种zhǒngzhǒng应许yīngxǔ看看kànkan其中qízhōngliǎngjiù可以kěyǐ知道zhīdàole

  • 天下Tiānxià太平tàipíng罪恶zuìʼè绝迹juéjìHáiyǒu片刻piànkè恶人èrénjiùzài存在cúnzàidàode地方dìfangzhǎozhǎobudàole谦和Qiānhéderénzháo大地dàdìxiǎng平安píngʼān满心mǎnxīn喜乐xǐlè。”(诗篇Shīpiān37:10,11

  • 没有Méiyǒu疾病jíbìng没有méiyǒu死亡sǐwáng居民Jūmínshuō:‘Yǒubìng。’”(以赛亚书Yǐsàiyàshū33:24)“永远yǒngyuǎn吞灭tūnmiè死亡sǐwáng至高Zhìgāo主宰zhǔzǎi耶和华Yēhéhuáyào所有suǒyǒurénliǎnshangde眼泪yǎnlèi”。(以赛亚书Yǐsàiyàshū25:8

为什么Wèi shénme我们wǒmen可以kěyǐ相信xiāngxìn圣经Shèngjīngzhōngde这些zhèxiē应许yīngxǔne因为Yīnwèi历史lìshǐ表明biǎomíngyǒu许许多多xǔxu-duōduōde圣经Shèngjīng预言yùyándōu已经yǐjīng应验yìngyànle虽然Suīrán圣经Shèngjīngshuō未来wèiláizàiyǒu苦难kǔnàndàn现在xiànzài我们wǒmen还是háishiyào面对miànduìhěnduō难题nántí上帝Shàngdìháihuì怎样zěnyàng帮助bāngzhù我们wǒmenne

4.知道Zhīdào怎样zěnyàng应付yìngfu困难kùnnanzuò明智míngzhìde决定juédìng

上帝Shàngdì提供tígōnglehěnduō指导zhǐdǎo原则yuánzé帮助bāngzhù我们wǒmen应付yìngfu困难kùnnanzuò明智míngzhìde决定juédìngZài生活shēnghuózhōng我们wǒmenyàozuò大大小小dàdà-xiǎoxiǎode决定juédìng有些yǒuxiē决定juédìng甚至shènzhìhuì影响yǐngxiǎng一生yìshēng上帝Shàngdìgěi我们wǒmende指引zhǐyǐn肯定kěndìng任何rènhérén提供tígōngde指引zhǐyǐndōugèng有效yǒuxiàogèngyǒu智慧zhìhuì为什么Wèi shénme因为Yīnwèi上帝Shàngdìshì我们wǒmende创造主Chuàngzàozhǔ而且érqiěduì过去guòqù将来jiāngláideshìdōu一清二楚yìqīng-èrchǔ所以Suǒyǐ知道zhīdào什么shénmecáishìduì我们wǒmen最好zuìhǎode

圣经Shèngjīng蕴含yùnhán耶和华Yēhéhuá上帝Shàngdìde思想sīxiǎng因为yīnwèi圣经Shèngjīngde内容nèiróngdōushì上帝Shàngdì启示qǐshì人间rénjiānde执笔者zhíbǐzhěxiě下来xiàláide上帝Shàngdì通过tōngguò圣经Shèngjīng这样zhèyàngshuō:“耶和华Yēhéhuáshìde上帝Shàngdì教导jiàodǎo使shǐ益处yìchù指引zhǐyǐnzǒudāngxíngde。”(以赛亚书Yǐsàiyàshū48:17,18

上帝Shàngdì拥有yōngyǒu无穷wúqióngde力量lìliàng乐意lèyì运用yùnyòngde大能dànéng帮助bāngzhù我们wǒmen圣经Shèngjīngzhǐchū上帝Shàngdìshì仁爱rénʼàide父亲fùqīnhěnxiǎng帮助bāngzhù我们wǒmenYǒujié经文jīngwénshuō天父Tiānfùhuì圣灵shènglínggěi恳求kěnqiúderén”。(路加福音Lùjiā Fúyīn11:13圣灵Shènglíngshì上帝Shàngdì发出fāchūde动力dònglì上帝Shàngdìhuìyòng圣灵shènglíng指引zhǐyǐn我们wǒmengěi我们wǒmen加添jiātiān力量lìliàng

那么Nàme怎样zěnyàngcáinéng得到dédào上帝Shàngdìde帮助bāngzhùne圣经Shèngjīngshuō:“Dào上帝Shàngdì面前miànqiánláiderén必须bìxūxìn存在cúnzàiyòuxìn奖赏jiǎngshǎng恳切kěnqiè寻求xúnqiúderén。”(希伯来书Xībóláishū11:6当然Dāngrán必须bìxū亲自qīnzì查考chákǎo证据zhèngjùcáinéng确信quèxìn上帝Shàngdì存在cúnzài

愿意yuànyì亲自qīnzì查考chákǎo证据zhèngjùma

Yàozhǎochū上帝Shàngdì存在cúnzàide证据zhèngjù正确zhèngquède认识rènshishì需要xūyàohuā一点yìdiǎnr时间shíjiāndedàn这样zhèyàngzuò非常fēicháng值得zhídé萧秀锦Xiāoxiùjǐnde经历jīnglì可以kěyǐ说明shuōmíngzhèdiǎn萧秀锦Xiāoxiùjǐn出生chūshēngzài中国Zhōngguó现在xiànzài居住jūzhùzài美国Měiguóshuō:“以往Yǐwǎng觉得juéde进化论jìnhuàlùnshìduìdedànduì圣经Shèngjīng有点yǒudiǎnr好奇hàoqí于是yúshìgēn耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngrén学习xuéxí圣经ShèngjīngZài大学dàxué毕业bìyèqiándenián非常fēicháng忙碌mánglù没有méiyǒu时间shíjiān好好hǎohǎo思考sīkǎocóng圣经Shèngjīngxuédàode知识zhīshi时候shíhoushì那么nàme快乐kuàilè后来Hòulái再次zàicì认真rènzhēn学习xuéxí圣经Shèngjīngjiù开始kāishǐ体验tǐyàndàozhǒng内心nèixīnde快乐kuàilèle。”

希望xīwàngduōdiǎn认识rènshi我们wǒmende创造主Chuàngzàozhǔ耶和华Yēhéhuá上帝Shàngdìma只要Zhǐyàochū时间shíjiān查考chákǎo证据zhèngjùjiù一定yídìngnéngzuòdào