诗篇 37:1-40

大卫Dàwèideshī א* 37  不要Búyàoyīn作恶zuòʼèderénér气愤qìfèn不要búyào羡慕xiànmù*行事Xíngshì不义búyìderén+   他们Tāmenhuìxiàngcǎo一样yíyàng顷刻qǐngkè枯萎kūwěi+Yòu青嫩qīngnèndecǎo终必zhōngbì衰残shuāicán ב   yào信赖xìnlài耶和华YēhéhuáZuòduìdeshì*+Zàishang安居ānjū处事Chǔshì忠信zhōngxìn+   yàoyīn耶和华Yēhéhuáér满心mǎnxīn喜乐xǐlè*jiù心里xīnlǐ渴求kěqiúdegěi ג   Yàode前途qiántú交托jiāotuōgěi耶和华Yēhéhuá+倚靠Yǐkàojiù成全chéngquán+   ràngde正义zhèngyì好比hǎobǐ灿烂Cànlànde晨光chénguāng使Shǐde公正gōngzhèng有如yǒurú正午zhèngwǔde太阳tàiyáng ד   yàozài耶和华Yēhéhuá面前miànqián静默jìngmò+热切Rèqiè*等候děnghòu 不要Búyàoyīn别人biérén计谋jìmóu得逞déchěngJiù气愤qìfèn+ ה   Yào化解huàjiě怒气nùqì弃绝qìjué盛怒shèngnù+不要Búyào气愤qìfèn以免yǐmiǎn作恶zuòʼè*   作恶Zuòʼèderénbèi铲除chǎnchú+仰望Yǎngwàng耶和华YēhéhuáderénQuè拥有yōngyǒu大地dàdì+ ו 10  Háiyǒu片刻piànkè恶人Èrénjiùzài存在cúnzài+dào他们tāmende地方dìfangkànbudào他们tāmenle+ 11  谦和Qiānhéderén拥有yōngyǒu大地dàdì+饱享Bǎoxiǎng平安píngʼān*满心mǎnxīn喜乐xǐlè+ ז 12  恶人Èrén谋害móuhài义人yìrén+Xiàng义人yìrén咬牙切齿yǎoyá-qièchǐ 13  耶和华Yēhéhuáquèyào嘲笑cháoxiào因为Yīnwèi知道zhīdào末日mòrìjiāngzhì+ ח 14  恶人Èrénjiànwāngōng*Yàodǎo凄苦qīkǔ贫穷pínqióngderén残杀Cánshā行为xíngwéi正直zhèngzhíderén 15  他们TāmendejiànQuèhuì穿chuān自己zìjǐdexīn+他们Tāmendegōnghuìbèizhéduàn ט 16  rén贫穷pínqióngdàn正义zhèngyìShèngguòduōrén富裕fùyùquè邪恶xiéʼè+ 17  因为Yīnwèi恶人èrénde臂膀bìbǎnghuìbèizhéduàn义人Yìrénquèhuì得到dédào耶和华Yēhéhuá支持zhīchí י 18  耶和华Yēhéhuá知道zhīdào无可指责Wúkězhǐzéderénde境遇jìngyù*他们Tāmende产业chǎnyèhuì永远yǒngyuǎn长存chángcún+ 19  灾祸Zāihuòzhīshí他们tāmenhuì蒙羞méngxiū饥荒Jīhuāngzhī他们tāmen饱足bǎozú כ 20  恶人Èrénquèhuìbèi消灭xiāomiè+耶和华Yēhéhuáde敌人dírénsuīxiàng牧场Mùchǎngshang欣欣向荣xīnxīn-xiàngróngde花草huācǎoQuè终必zhōngbì灰飞烟灭huīfēi-yānmiè ל 21  恶人Èrén欠债qiànzhàihuán义人Yìrénquè慷慨kāngkǎi*施与shīyǔ+ 22  Méng上帝Shàngdìde大地dàdì上帝Shàngdìshuōyǒuhuò*debèi铲除chǎnchú+ מ 23  耶和华Yēhéhuá赞赏zànshǎngrénde道路dàolù+Jiùhuì指引zhǐyǐn*de脚步jiǎobù+ 24  就算jiùsuàndiēlejiāo不至于búzhìyúshuāidetàizhòng+因为Yīnwèi耶和华Yēhéhuázhùdeshǒu*+ נ 25  从前cóngqián年轻niánqīng现在xiànzài年老niánlǎoCóngméijiànguo正义zhèngyìderénbèi+méijiànguode子孙zǐsūn讨饭tǎofàn+ 26  向来xiànglái甘心gānxīn乐意lèyìjiègěirén+de子孙zǐsūnhuì得到dédào福分fúfen ס 27  ècóngshàn+Jiùnéng永远yǒngyuǎn长存chángcún 28  耶和华Yēhéhuá喜爱xǐʼài公正gōngzhèng离弃líqìde忠贞zhōngzhēn子民zǐmín+ ע 他们Tāmenhuì永远yǒngyuǎnshòudào保护bǎohù+恶人Èrénde子孙zǐsūnquèhuìbèi铲除chǎnchú+ 29  正义Zhèngyìderén拥有yōngyǒu大地dàdì+永远Yǒngyuǎnzàishang安居ānjū+ פ 30  义人Yìréndekǒu传授chuánshòu*智慧zhìhuìde舌头shétou讲论jiǎnglùn公正gōngzhèng+ 31  上帝Shàngdìde法律fǎlǜzài心里xīnlǐ+de脚步jiǎobùhuì动摇dòngyáo+ צ 32  恶人Èrén虎视眈眈hǔshì-dāndān设法Shèfǎjiāng义人yìrénzhì死地sǐdì 33  耶和华Yēhéhuáquèhuìjiāng恶人èrénshǒuzhōng+受审shòushěnde时候shíhouhuìbèi上帝Shàngdì定罪dìngzuì+ ק 34  Yào仰望yǎngwàng耶和华Yēhéhuá行走xíngzǒude道路dàolùjiù抬举táijuràng拥有yōngyǒu大地dàdì 恶人Èrénbèi铲除chǎnchúde时候shíhou+看见kànjiàn+ ר 35  jiànguo残暴cánbàode恶人èrén扩张Kuòzhāng势力shìlìJiùxiàngshùzài本土běntǔ茂盛Màoshèng生长shēngzhǎng+ 36  Dàn突然tūrán消失xiāoshīzài存在cúnzài+再三zàisānzhǎozhǎobudào+ ש 37  yào留意liúyì无可指责wúkězhǐzé*derén注视Zhùshì正直zhèngzhíderén+将来jiāngláixiǎng平安píngʼān+ 38  犯法Fànfǎderénhuìbèi消灭xiāomiè邪恶Xiéʼèderén没有méiyǒu未来wèilái+ ת 39  耶和华Yēhéhuá拯救zhěngjiù正义zhèngyìderén+Zài他们tāmen受苦shòukǔde时候shíhouZuò他们tāmende堡垒bǎolěi+ 40  耶和华Yēhéhuáyào帮助bāngzhù他们tāmenJiù他们tāmen脱险tuōxiǎn+ 上帝Shàngdìyàojiù他们tāmen脱离tuōlí恶人èrén拯救Zhěngjiù他们tāmen因为Yīnwèi他们tāmenxiàng上帝Shàngdì寻求xúnqiú庇护bìhù+

脚注

אShì希伯来Xībóláiyǔdeshǒu字母zìmǔBěnshī原文yuánwénàn字母zìmǔde次序cìxù写成xiěchéng
Yòu妒忌dùjì”。
直译Zhíyì行善xíngshàn”。
Yòu得到dédàozuìde喜乐xǐlè”。
Yòu耐心nàixīn”。
以免Yǐmiǎn作恶zuòʼèzuò这样zhèyàngzhǐhuì造成zàochéng伤害shānghài”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“安宁Ānníng”。
Yòuwèigōngshàngxián”。
直译Zhíyì日子rìzi”。
Yòushīēn”。
Shuōyǒuhuò直译zhíyì诅咒zǔzhòu”。
指引Zhǐyǐnyòu使shǐ……坚定jiāndìng”。
Yòuyòngshǒu扶助fúzhù”。
传授Chuánshòuyòu低声dīshēngshù”。
Yòu坚守jiānshǒu忠义zhōngyì”。

注释

多媒体资料