希伯来书 11:1-40

11  信心Xìnxīnshì确知quèzhī希望xīwàng必然bìrán实现shíxiàn+shìjiànde事实shìshíde明证míngzhèng*  Píngzhe信心xìnxīn古人gǔrén*得到dédàole见证jiànzhèng*  Píngzhe信心xìnxīn我们wǒmenkànchū各个gègè制度zhìdù*quánkào上帝Shàngdìde话语huàyǔ安排ānpái所以suǒyǐ现在xiànzàikàndejiàndedōushì来自láizìkànbujiànde  Píngzhe信心xìnxīn亚伯Yàbó祭牲jìshēngxiàngěi上帝Shàngdì该隐Gāiyǐnxiànshàngdegènghǎo+由于Yóuyúzhèzhǒng信心xìnxīn得到dédàole见证jiànzhèng表明biǎomíngshì正义zhèngyìde因为yīnwèi上帝Shàngdì认可rènkělede礼物lǐwù*+虽然suīránledànpíngzhe信心xìnxīn仍旧réngjiùzài说话shuōhuà+  Píngzhe信心xìnxīn以诺Yǐnuò+bèidàizǒu*没有méiyǒu经历jīnglì死亡sǐwángde痛苦tòngkǔ上帝Shàngdìdàizǒulerénjiùzhǎobudào+bèidàizǒu之前zhīqián已经yǐjīng得到dédào见证jiànzhèng表明biǎomíng赢得yíngdéle上帝Shàngdìde喜悦xǐyuè  Rén没有méiyǒu信心xìnxīnjiù可能kěnéng赢得yíngdé上帝Shàngdìde喜悦xǐyuè因为yīnwèidào上帝Shàngdì面前miànqiánláiderén必须bìxū相信xiāngxìn存在cúnzài相信xiāngxìnhuì奖赏jiǎngshǎng恳切kěnqiè寻求xúnqiúderén+  Píngzhe信心xìnxīn挪亚Nuóyà+zài得到dédào上帝Shàngdìde警告jǐnggào知道zhīdàoháiméi看见kànjiàndeshì之后zhīhòu+xiǎnchū敬畏jìngwèidexīn建造jiànzào方舟fāngzhōu+jiùle自己zìjǐjiāpíngzhèzhǒng信心xìnxīndìngle世人shìréndezuì+yīn信心xìnxīn得到dédàole正义zhèngyìde地位dìwèi  Píngzhe信心xìnxīn亚伯拉罕Yàbólāhǎn+shòu上帝Shàngdì呼召hūzhàoshíjiù服从fúcóng命令mìnglìng前往qiánwǎng上帝Shàngdìyàogěizuò产业chǎnyède地方dìfang虽然suīrán知道zhīdàoyào哪里nǎlǐquè还是háishile+  Píngzhe信心xìnxīnzhùzài上帝Shàngdì承诺chéngnuò赐予cìyǔde土地tǔdìshang*jiùxiàng外族人wàizúrénzhùzài异乡yìxiāng一样yíyàng+得到dédàotóng承诺chéngnuòde以撒Yǐsā雅各Yǎgè+dōuzhùzài帐篷zhàngpengli+ 10  一直yìzhí等待děngdàizuòyǒu真正zhēnzhèng根基gēnjīdechéng就是jiùshì上帝Shàngdì设计shèjì建造jiànzàodechéng+ 11  Píngzhe信心xìnxīn撒拉Sālā虽然suīránguòle生育shēngyùde年龄niánlíngquè得到dédào孕育yùnyù孩子háizide能力nénglì+因为yīnwèi相信xiāngxìngěi承诺chéngnuòde上帝Shàngdìshì值得zhídé信赖xìnlài*de 12  所以Suǒyǐ丈夫zhàngfu虽然suīrángēnle没有méiyǒu分别fēnbié+还是háishinéngshēngchū子子孙孙zǐzǐ-sūnsūnlái+xiàngtiānshangdexīng那样nàyàng数目shùmù众多zhòngduōxiànghǎibiāndeshā那样nàyàng不可胜数bùkě-shèngshǔ+ 13  这些Zhèxiērénde时候shíhou仍然réngrányǒu信心xìnxīn虽然suīránhái没有méiyǒu得到dédào承诺chéngnuòde福分fúfen+què远远yuǎnyuǎn看见kànjiànle+jiù乐意lèyì接受jiēshòu公开gōngkāi声明shēngmíng自己zìjǐzài当地dāngdìshì外来wàiláideshì寄居jìjūde 14  这样Zhèyàngshuōderén表明biǎomíng他们tāmen恳切kěnqiè寻求xúnqiú属于shǔyú自己zìjǐde地方dìfang 15  他们Tāmen如果rúguǒ念念不忘niànniàn-búwàng已经yǐjīng离开líkāide家乡jiāxiāng+其实qíshíháiyǒu机会jīhuì回去huíqù 16  不过Búguò他们tāmen竭力jiélì追求zhuīqiúgènghǎode地方dìfangshì隶属lìshǔtiānde所以Suǒyǐ他们tāmenxiàng上帝Shàngdì呼求hūqiúshìwéi自己zìjǐde上帝Shàngdì+上帝Shàngdìbìng他们tāmenwéichǐ反而fǎnʼérwèi他们tāmen准备zhǔnbèilezuòchéng+ 17  Píngzhe信心xìnxīn亚伯拉罕Yàbólāhǎnshòu考验kǎoyànde时候shíhou+几乎jīhūxiànshàngle以撒Yǐsā这个Zhège欢欢喜喜huānhuān-xǐxǐ得到dédào承诺chéngnuòderén差点chàdiǎnrjiù自己zìjǐde独生子dúshēngzǐxiànshàngle+ 18  尽管Jǐnguǎn上帝Shàngdì曾经céngjīngduìshuō,“cóng以撒Yǐsāérchūdecáihuìchēngwéide后代hòudài+’”,还是háishi这样zhèyàngzuòle 19  xiǎng就算jiùsuàn以撒Yǐsāle上帝Shàngdìnéng使shǐ以撒Yǐsā复活fùhuó结果Jiéguǒ亚伯拉罕Yàbólāhǎn确实quèshíhuí以撒Yǐsāzhèjiànshìjiùchéngle象征xiàngzhēng+ 20  Píngzhe信心xìnxīn以撒Yǐsāwèi雅各Yǎgè以扫Yǐsǎo祝福zhùfúshí+预告yùgàole未来wèiláideshì 21  Píngzhe信心xìnxīn雅各Yǎgè去世qùshìqiánwèi约瑟Yuēsèdeliǎng儿子érzi祝福zhùfú+zhe杖头zhàngtóu崇拜chóngbài上帝Shàngdì+ 22  Píngzhe信心xìnxīn约瑟Yuēsè临终línzhōngshídào以色列Yǐsèlièrénhuì离开líkāi埃及Āijíbìngwèi自己zìjǐde骸骨háigǔ*liúxià指示zhǐshì*+ 23  Píngzhe信心xìnxīn摩西Móxīde父母fùmǔzài摩西Móxī出生chūshēnghòujiàn孩子háizi漂亮piàoliang+jiùcánglesānyuè+国王guówángde命令mìnglìng+ 24  Píngzhe信心xìnxīn摩西Móxī长大zhǎngdàhòu+jiùkěnbèichēngwéi法老Fǎlǎo女儿nǚʼérde儿子érzi+ 25  选择xuǎnzégēn上帝Shàngdìde子民zǐmín一起yìqǐshòu虐待nüèdài拒绝jùjuéle犯罪fànzuìdàiláide短暂duǎnzàn快乐kuàilè 26  因为yīnwèizài看来kànlái尽管jǐnguǎn成为chéngwéishòu上帝Shàngdì任命rènmìngderén*huìshòudào羞辱xiūrǔzhè还是háishi埃及Āijíde财宝cáibǎogèng贵重guìzhòng注视zhùshìdeshì将来jiāngláihuì得到dédàode奖赏jiǎngshǎng 27  Píngzhe信心xìnxīn离开líkāi埃及Āijí+国王guówáng发怒fānù+坚定不移jiāndìng-bùyíjiùxiàng看见kànjiànlerénsuǒkànbujiànde上帝Shàngdì+ 28  Píngzhe信心xìnxīnguò逾越节Yúyuèjiéxuèzài门框ménkuàngshang免得miǎnde执行zhíxíng毁灭huǐmiède天使tiānshǐ伤害shānghài*以色列Yǐsèlièrén当中dāngzhōng头生tóushēngderénchù+ 29  Píngzhe信心xìnxīn以色列Yǐsèlièrén穿chuānguò红海Hóng Hǎixiàngzǒuguò干地gāndì一样yíyàng+埃及Āijírén试图shìtú过去guòqùjiùbèi吞灭tūnmièle+ 30  Píngzhe信心xìnxīn以色列Yǐsèlièrénràozhe耶利哥Yēlìgēde城墙chéngqiángzǒuletiānhòu城墙chéngqiángjiù倒塌dǎotāle+ 31  Píngzhe信心xìnxīn妓女jìnǚ喇合Lǎhé接待jiēdàile探子tànzixiǎnchū和平hépíngde态度tàidù结果jiéguǒ没有méiyǒugēn那些nàxiē服从fúcóng上帝Shàngdìderén一起yìqǐ丧命sàngmìng+ 32  háiyàozàishuō什么shénmema如果Rúguǒháiyào叙述xùshù基甸Jīdiàn+巴拉Bālā+参孙Cānsūn+耶弗他Yēfútā+大卫Dàwèi+撒母耳Sāmǔʼěr+其他qítā先知xiānzhīde事迹shìjì时间shíjiānjiù不够búgòule 33  Píngzhe信心xìnxīn他们tāmen打败dǎbài敌国díguó+伸张shēnzhāng正义zhèngyì得到dédào上帝Shàngdìde承诺chéngnuò+zhù狮子shīzidekǒu+ 34  dǎngzhù烈火lièhuǒde威力wēilì+逃脱táotuō刀剑dāojiànde锋刃fēngrèn+yóu软弱ruǎnruòbiànde强大qiángdà+zài战场zhànchǎngshang勇猛yǒngměng作战zuòzhàn+击溃jīkuì入侵rùqīnde军队jūnduì+ 35  有些Yǒuxiē女子nǚzǐhuí复活fùhuóde亲人qīnrén+有些Yǒuxiērén宁可nìngkě忍受rěnshòu苦刑kǔxíngkěn为了wèile获释huòshìér背弃bèiqì信仰xìnyǎng*wèideshì得到dédàogènghǎode复活fùhuó 36  有些Yǒuxiērén遭受zāoshòu考验kǎoyàn例如lìrúbèi嘲笑cháoxiào鞭打biāndǎ甚至shènzhìbèisuǒ+bèiguān+ 37  他们Tāmenbèi石头shítou+shòudào考验kǎoyànbèikāibèi刀剑dāojiànshā+zhe绵羊miányáng山羊shānyángde颠沛流离diānpèi-liúlí+chǔ匮乏kuìfáshòu患难huànnàn+bèi虐待nüèdài+ 38  这个Zhège世界shìjiè根本gēnběnpèibushàng他们tāmen他们Tāmen流落liúluò荒漠huāngmò山岭shānlǐng洞窟dòngkū+地穴dìxué漂泊piāobódìng 39  由于Yóuyúyǒu信心xìnxīn这些zhèxiērén全都quándōu得到dédàole见证jiànzhèngquèhái没有méiyǒu得到dédào承诺chéngnuòde福分fúfen 40  因为yīnwèi上帝Shàngdì预见yùjiàn我们wǒmenhuì得到dédàogènghǎode奖赏jiǎngshǎng+使shǐ他们tāmen没有méiyǒu我们wǒmenjiùnéng获致huòzhì完美wánměi

脚注

明证Míngzhèngyòulìngrén信服xìnfúde证据zhèngjù”。
Yòu我们wǒmende祖先zǔxiān”。
Zhǐ上帝Shàngdìxiàng他们tāmen表明biǎomíng自己zìjǐ认可rènkě他们tāmen
Yòu体系tǐxìhuò时代shídài”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“制度Zhìdù”。
Yòu上帝Shàngdì接受jiēshòulede礼物lǐwùérzuòle见证jiànzhèng”。
直译Zhíyìbèi转移zhuǎnyí”。
Yòuzhùzài应许yīngxǔzhī”。
Yòu信实xìnshí可靠kěkào”。
Yòu命令mìnglìng”。
Yòu埋葬máizàng”。
Shòu上帝Shàngdì任命rènmìngderényòu受膏者shòugāozhě”,直译zhíyì基督Jīdū”。
直译Zhíyì触碰chùpèng”。
Yòukěnpíngmǒuzhǒng赎价shújià获得huòdé释放shìfàng”。

注释

多媒体资料