Laktaw ngadto sa video

Unsa ang Watch Tower Bible and Tract Society?

Unsa ang Watch Tower Bible and Tract Society?

Ang Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania maoy usa ka korporasyon nga dili pangnegosyo nga gimugna niadtong 1884 ubos sa mga balaod sa Commonwealth of Pennsylvania, U.S.A. Gigamit kini sa mga Saksi ni Jehova aron suportahan ang ilang tibuok kalibotang buluhaton, ug lakip niana ang pagpatik ug mga Bibliya ug mga basahon nga binase sa Bibliya.

Sumala sa dokumento bahin sa korporasyon, ang katuyoan niini maoy “relihiyoso, pag-edukar, ug pagpanghatag ug hinabang,” ilabina, sa “pagsangyaw ug pagtudlo sa ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos ubos kang Kristo Jesus.” Ang pagpamembro sa korporasyon maoy pinaagig pagdapit lamang ug dili binase sa gidak-on sa amot sa usa. Ang mga membro ug mga direktor sa korporasyon nagtabang sa Nagamandong Lawas sa mga Saksi ni Jehova.

Legal nga mga Ahensiya nga Nagsuportar

Gawas sa Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, ang mga Saksi ni Jehova duna say daghang legal nga ahensiya sa lainlaing nasod. Lakip sa ngalan sa uban niini nga mga ahensiya ang mga terminong “Watch Tower,” “Watchtower,” o hubad sa usa niini.

Sukad sa pagkamugna niini nga mga ahensiya, daghan mig napalampos, sama sa mosunod:

  • Pagsulat ug pagpatik. Mga 220 milyones ka Bibliya ug mga 40 bilyones ka basahon nga binase sa Bibliya ang among napatik, sa kapig 700 ka pinulongan. Tungod sa website nga jw.org, ang mga tawo makabasa na sa Bibliya nga libre diha sa Internet sa kapig 120 ka pinulongan. Makita usab nila diha ang tubag sa mga pangutana bahin sa Bibliya, sama sa, “Unsa ang Gingharian sa Diyos?

  • Edukasyon. Duna miy lainlaing eskuylahan nga nagtudlo sa mga pagtulon-an sa Bibliya. Pananglitan, sukad niadtong 1943, kapig 8,000 na ka Saksi ni Jehova ang nakabenepisyo sa makugihong pagbansay sa Watchtower Bible School of Gilead, aron sila makaalagad ingong misyonaryo o makatabang aron magpadayon ug magmalamposon ang among buluhaton sa tibuok kalibotan. Ug matag semana, minilyong tawo, lakip na ang mga dili Saksi, ang natudloan diha sa mga tigom nga gipahigayon sa among mga kongregasyon. Gitudloan sab namo ang mga tawo aron sila makabasa ug makasulat. Gani, nagpatik mig bokleta sa 110 ka pinulongan nga nagtudlo sa mga tawo sa pagbasa ug pagsulat.

  • Paghatag ug hinabang. Nanghatag mig materyal nga mga tabang niadtong mga biktima sa trahedya—hinimo man sa tawo, sama sa pagpamuo sa rasa didto sa Rwanda niadtong 1994, o kinaiyanhong katalagman, sama sa linog sa Haiti niadtong 2010.

Bisag ang kadaghanang kalamposan maoy pinaagi sa mga korporasyon ug sa legal nga mga ahensiya nga among gigamit, ang among buluhaton wala magdepende sa bisan asa niini. Ang matag Kristohanon dunay responsabilidad nga tumanon ang sugo sa Diyos nga isangyaw ug itudlo ang maayong balita. (Mateo 24:14; 28:19, 20) Kombinsido mi nga gipaluyohan sa Diyos ang among buluhaton ug siya ang padayong “nagpatubo niini.”—1 Corinto 3:6, 7.