Laktaw ngadto sa video

Unsa ang Nagamandong Lawas sa mga Saksi ni Jehova?

Unsa ang Nagamandong Lawas sa mga Saksi ni Jehova?

 Ang Nagamandong Lawas maoy gamayng grupo sa hamtong nga mga Kristohanon nga naghatag ug giya sa mga Saksi ni Jehova sa tibuok kalibotan. May duha ka bahin ang ilang buluhaton:

 Gisunod sa Nagamandong Lawas ang ehemplo “sa mga apostoles ug sa mga ansiyano sa Jerusalem” kaniadto, nga naghimog importanteng mga desisyon para sa tibuok Kristohanong kongregasyon. (Buhat 15:2) Sama niadtong matinumanong mga lalaki, ang mga membro sa Nagamandong Lawas dili mao ang mga lider sa among organisasyon. Sila nagpagiya sa Bibliya, ug ilang giila nga gitudlo ni Jehova nga Diyos si Jesu-Kristo ingong Ulo sa kongregasyon.—1 Corinto 11:3; Efeso 5:23.

Kinsa ang mga membro sa Nagamandong Lawas?

 Ang mga membro sa Nagamandong Lawas mao si Kenneth Cook, Jr., Gage Fleegle, Samuel Herd, Geoffrey Jackson, Stephen Lett, Gerrit Lösch, Mark Sanderson, David Splane, ug Jeffrey Winder. Sila nag-alagad didto sa among world headquarters sa Warwick, New York, U.S.A.

Giunsa pag-organisar ang Nagamandong Lawas?

 Ang Nagamandong Lawas naghimog unom ka komite aron dumalahon ang lainlaing bahin sa among buluhaton, ug ang matag membro nag-alagad sa usa o kapin pa niini nga mga komite.

 •   Coordinators’ Committee: Giasikaso niini ang legal nga mga isyu. Kini sab ang moatiman kon may katalagman, kon ang mga Saksi ni Jehova lutoson tungod sa ilang pagtuo, ug kon may uban pang dinaliang mga butang nga makaapektar sa mga Saksi ni Jehova.

 •   Personnel Committee: Giatiman niini ang mga kahikayan para sa mga membro sa pamilyang Bethel.

 •   Publishing Committee: Gidumala niini ang pag-imprenta ug pagpadalag literatura sa Bibliya ug ang pagpanukod ug mga tigomanan, translation office, ug pasilidad sa mga branch office.

 •   Service Committee: Gidumala niini ang among buluhatong pagsangyaw sa “maayong balita sa gingharian.”—Mateo 24:14.

 •   Teaching Committee: Kini ang nanguna sa pag-andam ug espirituwal nga mga instruksiyon nga itudlo diha sa among mga tigom, eskuwelahan, ug mga programa nga audio ug video.

 •   Writing Committee: Kini ang nanguna sa pag-andam ug espirituwal nga instruksiyon diha sa mga publikasyon nga giimprenta ug sa among website, ug gidumala sab niini ang buluhatong paghubad.

 Gawas sa ilang buluhaton pinaagi niini nga mga komite, ang Nagamandong Lawas magmiting sab kada semana aron hisgotan ang panginahanglan sa organisasyon. Niini nga mga miting, maghisgot ang mga membro kon unsay giingon sa Kasulatan, ug magpagiya sila sa balaang espiritu sa Diyos, nga naningkamot nga magkahiusa sa ilang mga desisyon.—Buhat 15:25.

Kinsa ang mga katabang sa Nagamandong Lawas?

 Sila maoy kasaligang mga Kristohanon nga nagtabang sa mga komite sa Nagamandong Lawas. (1 Corinto 4:2) Sila may katakos ug may kasinatian sa buluhaton nga gidumalahan sa komite diin sila giasayn, ug motambong pod sila sa senemanang miting sa matag komite. Bisag dili sila ang modesisyon, ang mga katabang mosugyot ug mohatag ug dugang impormasyon, mopatuman sa mga desisyon sa komite, ug mosusi sa mga resulta ug kalamboan niana nga mga desisyon. Puwede sab silang iasayn sa Nagamandong Lawas aron mobisita sa among kaigsoonan sa lainlaing bahin sa kalibotan o mohatag ug mga pakigpulong diha sa dinagkong tigom sama sa tinuig nga mga miting o mga graduwasyon sa Gilead.

MGA KATABANG

Komite

Ngalan

Coordinators’

 • Ekrann, John

 • Gillies, Paul

 • Snyder, Troy

Personnel

 • Grizzle, Gerald

 • LaFranca, Patrick

 • Molchan, Daniel

 • Scott, Mark

 • Walls, Ralph

Publishing

 • Butler, Robert

 • Corkern, Harold

 • Glockentin, Gajus

 • Gordon, Donald

 • Luccioni, Robert

 • Reinmueller, Alex

 • Sinclair, David

Service

 • Breaux, Gary

 • Dellinger, Joel

 • Georges, Betty

 • Griffin, Anthony

 • Hyatt, Seth

 • Jedele, Jody

 • Mavor, Christopher

 • Perla, Baltasar, Jr.

 • Rumph, Jacob

 • Smith, Jonathan

 • Turner, William, Jr.

 • Weaver, Leon, Jr.

Teaching

 • Banks, Michael

 • Curzan, Ronald

 • Flodin, Kenneth

 • Malenfant, William

 • Noumair, Mark

 • Schafer, David

Writing

 • Ahladis, Nicholas

 • Christensen, Per

 • Ciranko, Robert

 • Godburn, Kenneth

 • Mantz, James

 • Marais, Izak

 • Martin, Clive

 • Myers, Leonard

 • Smalley, Gene

 • van Selm, Hermanus