Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Among mga Magbabasa Nangutana . . .

Kinahanglan Ka Bang Motuo sa Trinidad Aron Mahimong Kristohanon?

Kinahanglan Ka Bang Motuo sa Trinidad Aron Mahimong Kristohanon?

Ang usa ka teksbok sa hayskul, ang World Religions in Denmark nga gipatik niadtong 2007, naghubit sa mga Saksi ni Jehova ingong Kristohanong minoriya nga estriktong nagsunod sa Bibliya. Sa pagkatinuod, ang mga Saksi ni Jehova mao ang ikatulo nga kinadak-ang Kristohanong relihiyon sa Denmark.

Apan, ang usa ka obispo sa Danish National Church nakasaway pag-ayo kay gilakip sa awtor ang mga Saksi diha sa teksbok. Ngano? “Wala pa koy nailhang teologo nga nag-isip [sa mga Saksi ni Jehova] ingong mga Kristohanon,” miingon ang obispo. “Ilang gisalikway ang Trinidad, nga maoy pangunang doktrina sa Kristohanong relihiyon.”

Ang awtor sa libro, si Annika Hvithamar nga usa ka propesor sa relihiyon, miingon nga sa dihang ang mga tawo pangutan-on kon nganong sila Kristohanon, wala gayoy motubag nga tungod kini sa ilang pagtuo nga ang Diyos maoy Trinidad. Dugang pa, ang usa ka seksiyon diha sa teksbok nga nag-ulohang “Ikaw ba Kristohanon?” nag-ingon: “Ang doktrina sa Trinidad maoy usa sa mga komplikadong pagtulon-an diha sa Kristohanong teolohiya.” Kini midugang: “Lisod gayod ipatin-aw ngadto sa mga Kristohanon nga wala makatuon ug teolohiya kon nganong ang Diyos sa mga Kristohanon dili tulo ka diyos kondili usa ra.”

“Ang doktrina sa Trinidad maoy usa sa mga komplikadong pagtulon-an diha sa Kristohanong teolohiya”

Ang gitudlo sa Bibliya bahin sa Diyos ug kang Jesus maoy tin-aw ug yano. Kini dili lisod sabton. Ang pulong “Trinidad” o bisan ang ideya bahin niini dili makaplagan sa Pulong sa Diyos. Ang Bibliya tin-awng nag-ingon nga si Jesu-Kristo mao ang panganayng Anak sa Diyos. (Colosas 1:15) Kini nag-ingon usab nga si Jesus mao ang “tigpataliwala sa Diyos ug sa mga tawo.” (1 Timoteo 2:⁠5) Bahin sa Amahan, ang Bibliya nag-ingon: “Ikaw, kansang ngalan mao si Jehova, ikaw lamang ang Labing Hataas ibabaw sa tibuok nga yuta.”​—⁠Salmo 83:⁠18.

Alang sa mga Saksi ni Jehova, ang pagtuo kang Jesus hinungdanon. (Juan 3:16) Busa ila gayong gituman ang sugo ni Jesus: “Kini nahisulat, ‘Si Jehova nga imong Diyos ang imong pagasimbahon, ug siya lamang ang imong pagahatagan ug sagradong pag-alagad.’” (Mateo 4:10) Dayag nga ang usa ka tawo nga naningkamot sa pagtuman sa sugo ni Jesus mahimong tawgon nga Kristohanon.