ANG BANTAYANANG TORRE Pebrero 2010

SEKRETO SA KALIPAY SA PAMILYA

Pagpakiglabot sa Imong mga Ugangan

Kanunay bang manghilabot ang imong mga ugangan? Susiha kon sa unsang paagi imong mapaarang-arang ang kahimtang ug malikayan ang mga problema sa inyong kaminyoon.

MGA MAGBABASA NANGUTANA

Kinahanglan Ka Bang Motuo sa Trinidad Aron Mahimong Kristohanon?

Ang doktrina dili ikapatin-aw. Ang gitudlo sa Bibliya simple ug tin-aw.

TUDLOI ANG IMONG MGA ANAK

Si Rebeca Andam sa Pagpahimuot Kang Jehova

Unsa kahay gibati ni Rebeca dihang giingnan siya nga mahimong asawa ni Isaac?