Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

 MGA MAGBABASA NANGUTANA . . .

Unsay Kamatuoran Bahin sa Pasko?

Unsay Kamatuoran Bahin sa Pasko?

Minilyon sa tibuok kalibotan ang nagsaulog ug Pasko sa lainlaing rason. Para sa daghan, okasyon kini nga makauban ang mga higala ug pamilya. Panahon sab kini sa paghunahuna bahin sa Diyos o pagtabang sa mga kabos o nanginahanglan. Walay daotan niining mga buhata, pero kini gihimo atol sa selebrasyon nga may paganong sinugdanan.

Una, daghan ang nagtuo nga ang Pasko maoy pagsaulog sa birthday ni Jesus. Pero matod sa mga historyano, walay nasayod sa petsa sa iyang pagkatawo. Sumala sa The Christian Book of Why, “ang unang mga Kristohanon wala magtagad sa petsa sa pagkatawo ni Jesus” kay gusto nilang “talikdan ang tanang paganong kostumbre.” Makapainteres, wala gyoy giingon ang Bibliya nga si Jesus nagsaulog sa iyang birthday o sa laing tawo. Hinuon, ang gisugo niya sa iyang mga sumusunod mao ang paghandom sa iyang kamatayon.—Lucas 22:19.

Ikaduha, miuyon ang daghang eskolar nga ang kasagarang tradisyon sa Pasko nagsugod sa pagano ug dili Kristohanong mga kostumbre. Lakip niini ang Santa Claus, paggamit ug mistletoe ug Christmas tree, pagbayloanayg regalo, pagdagkot ug mga kandila, pagsunog ug mga troso (Yule log), pagbitayg mga dekorasyon nga lukong, ug pagpanaygon. Bahin niini nga mga kostumbre, ang librong The Externals of the Catholic Church nag-ingon: “Dihang manghatag o makadawat tag mga regalo sa Pasko, ug magbitayg mga dekorasyon sa atong mga balay ug simbahan, pila ra ba nato ang nahibalo nga nagsaulog na diay tag paganong mga kostumbre?”

“Dihang manghatag o makadawat tag mga regalo sa Pasko, ug magbitayg mga dekorasyon sa atong mga balay ug simbahan, pila ra ba nato ang nahibalo nga nagsaulog na diay tag paganong mga kostumbre?”—The Externals of the Catholic Church

Tingali makaingon ka, “Unsa goy daotan niini nga mga kostumbre?” Aw, palandonga kining ikatulong punto. Ang Diyos dili mouyon nga ang putling pagsimba sagolag paganong mga kostumbre. Pinaagi sa Iyang propeta nga si Amos, giingnan ni Jehova nga Diyos ang Iyang masupilong mga magsisimba sa karaang Israel: “Gidumtan ko, gisalikway ko ang inyong mga pista . . . Kuhaa gikan kanako ang kasaba sa inyong mga awit.”—Amos 5:21, 23.

Nganong bug-at kaayo ang maong mga pulong? Matikdi kon unsay gihimo sa katawhan sa amihanang gingharian sa Israel kaniadto. Ang ilang unang hari, si Jeroboam, nagbutang ug mga bulawang baka sa siyudad sa Dan ug Bethel ug nagdasig sa mga tawo nga simbahon kini inay simbahon si Jehova nga Diyos sa hustong paagi didto sa templo sa Jerusalem. Naghimo usab ang hari ug mga pista ug nagtudlog mga saserdote aron tabangan ang mga tawo sa pagsaulog niini.—1 Hari 12:26-33.

Daw maayo ra man ang motibo sa mga Israelitas. Di ba para man ning tanan sa pagsimba sa Diyos ug sa pagpahimuot kaniya? Ang bug-at nga mga pulong sa Diyos pinaagi kang Amos ug sa ubang propeta tin-awng nagpakita kon unsa gyoy pag-isip sa Diyos nianang mga butanga. Pinaagi ni propetang Malaquias, ang Diyos nag-ingon: “Ako si Jehova; ako dili mausab.” (Malaquias 3:6) Di ba gipakita lang niini kon unsay pagbati sa Diyos sa mga selebrasyon sa Pasko karon?

Human susiha kini nga mga kamatuoran, minilyon ang wala na magsaulog ug Pasko. Hinunoa, sila malipayon ug may tinuod nga katagbawan sa pagpakig-uban sa ilang mga higala ug pamilya ug sa pagtabang sa mga kabos ug sa nanginahanglan, bisan kanus-a nila kana gustong buhaton sa tibuok tuig.