Laktaw ngadto sa video

Pagsagubang sa Trahedya

Pag-antos

Ang Giingon sa Bibliya Bahin sa Pag-antos

Ang Diyos ba may pagtagad sa atong mga pagsulay ug pag-antos?

Pag-antos—Silot ba Gikan sa Diyos?

Gigamit ba sa Diyos ang sakit ug trahedya aron silotan ang mga tawo tungod sa ilang sala?

Unsaon Nako Pagsagubang sa Trahedya?

Mga batan-on miasoy kon unsay nakatabang kanila sa pagsagubang sa trahedya.

Tinuod nga Paglaom Alang sa Mas Maayong Kaugmaon

Nganong ang mga saad sa Bibliya lahi ra sa mga saad ug prediksiyon sa tawo?

Pasiuna sa Usa ka Nindot nga Kaugmaon

Tan-awa kon unsay gihimo ni Jesus aron matagamtam sa mga tawo ang paraisong yuta.

Matapos pa ba ang Terorismo?

Samtang dili pa mawala ang kahadlok ug kapintasan, naay duha ka sugyot ang Bibliya nga makatabang sa mga tawo sa pagsagubang sa mga epekto sa terorismo.

Unsay Angay Nakong Mahibaloan Bahin sa Seksuwal nga Pagpang-atake?—Bahin 2: Pagpaayo

Basaha ang gipanulti sa mga biktima sa pag-abuso kinsa naulian gikan sa ilang naagoman.

May Pagtagad ba ang Diyos sa Atong Pag-antos?

May mga tawo nga nagduhaduha kon duna bay Diyos tungod sa pag-antos nga ilang nakita. Kat-oni sa Pulong sa Diyos kon unsay Iyang pagbati bahin sa atong pag-antos.

Nganong Gitugotan sa Diyos ang Pag-antos?

Daghan ang nangutana kon nganong ang kalibotan punog pagdumot ug pag-antos. Naa sa Bibliya ang makapatagbaw ug makapahupay nga tubag.

Nganong Gitugotan sa Diyos nga Mahitabo ang Holocaust?

Daghan ang nangutana kon nganong ang usa ka mahigugmaong Diyos nagtugot sa grabeng pag-antos. Ang Bibliya naghatag ug makapatagbawng mga tubag!

Hapit Nang Matapos ang Pag-antos!

Ang Diyos nagsaad nga wagtangon niya ang tanang hinungdan sa pag-antos. Sa unsang paagi ug kanus-a niya kana himoon?

Kamatayon sa Minahal

Dihang Mamatyan ug Minahal

Sayra ang praktikal nga mga paagi nga imong mahimo sa pagsagubang sa kasubo.

Dihang Mohapak ang Trahedya—Pagkamatay sa Usa ka Minahal

Lima ka membro sa pamilya ni Ronaldo namatay sa aksidente sa awto 16 ka tuig kanhi. Bisan pa sa iyang kaguol, malinawon siyag hunahuna.

Pagsagubang sa Grabeng Kaguol—Kon Unsay Imong Mahimo

Daghan sa mga namatyan ug minahal ang nakasagubang sa ilang grabeng kaguol pinaagi sa paghimog pipila ka paagi.

May Pulos Pa Bang Mabuhi Dihang Mamatyag Minahal?

Niay lima ka praktikal nga sugyot nga makatabang nimo sa pagsagubang sa kamatayon sa imong minahal.

Dihang Mamatyag Ginikanan

Dili lalim nga mamatyag ginikanan. Unsay makatabang sa mga batan-on sa pagsagubang sa grabeng kaguol?

Mga Anak nga Namatyag Ginikanan

Sa unsang paagi ang Bibliya nakatabang sa tulo ka batan-on nga namatyag ginikanan?

Kon ang Imong Anak Mangutana Bahin sa Kamatayon

Upat ka paagi nga makatabang nimo sa pagtubag sa ilang mga pangutana ug sa pagpakita kanila kon unsaon pagsagubang dihang mamatyan ug minahal.

Paglaom sa mga Patay—Makasalig Ka ba Niini?

Ang Bibliya naghatag ug duha ka rason kon nganong makasalig ta sa pagkabanhaw.

Pinakamaayong Tabang Para sa Grabeng Naguol

Ang Bibliya naghatag sa pinakamaayong tabang para niadtong grabeng naguol.

Kalamidad

Grabeng Pagkadaot sa Klima—Makatabang ba Nimo ang Bibliya?

Ang tambag sa Bibliya makatabang nimo una pa, panahon, ug human sa kalamidad.

Pagsagubang sa mga Katalagman

Unsang praktikal nga mga lakang ang imong mahimo aron makapangandam? Sa unsang paagi ang suod nga relasyon sa Diyos makatabang nimo sa pagsagubang sa katalagman?

Kon Dunay Kalamidad​—Unsay Angayng Himoon?

Ang pagpangandam makaluwas sa imong kinabuhi ug sa uban.

May Pulos Pa Bang Mabuhi Dihang May Kalamidad?

Ang Bibliya nagtaganag praktikal nga giya nga makatabang nimong makarekober sa kalamidad.

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa mga Kalamidad?

Silot ba ni gikan sa Diyos? Tabangan ba sa Diyos ang mga biktima sa mga kalamidad?

Bagyo sa Pilipinas—Lig-ong Pagtuo Bisan Pa sa Katalagman

Mga naluwas sa bagyo nag-asoy sa nahitabo dihang mihapak ang Bagyong Haiyan (Yolanda).