Laktaw ngadto sa video

Mga Bisyo ug Adiksiyon

Personal nga Batasan

Kon Unsaon Pagkontrolar sa Imong mga Nabatasan

Paneguroa nga ang imong mga nabatasan makahatag nimog kaayohan imbes nga makadaot.

Unsaon Nako Pagsukol ang Tentasyon?

Konsideraha ang tulo ka importanteng lakang aron masuklan ang dili maayong mga tinguha.

Tabako, Droga, ug Alkoholikong Ilimnon

Makatabang ba ang Bibliya nga Mahunong Nimo ang Pagkaadik sa Droga?

Upat ka butang nga giingon sa Bibliya nga imong mahimo aron mahunong ang pagkaadik.

Alkoholikong Ilimnon—Unsay Buhaton Aron Makontrolar ang Imong Pag-inom?

Lima ka sugyot nga makatabang nimo nga makontrolar ang imong pag-inom, bisan sa makapa-stress nga mga panahon.

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Alkoholikong Ilimnon? Sala ba ang Pag-inom Niini?

Ang Bibliya naghisgot nga ang bino ug uban pang alkoholikong ilimnon dunay maayong mga epekto kanato.

Unsay Angay Nakong Mahibaloan Bahin sa Makahubog nga Ilimnon?

Sayra kon unsaon nga makalikay sa pagsupak sa balaod, pagkadaot sa reputasyon, pagpameligro sa kaugalingon, pagkaadik, ug kamatayon.

Unsay Panglantaw sa Diyos sa Pagpanigarilyo?

Ang Bibliya wala gayod maghisgot ug tabako, busa unsaon nato pagkahibalo bahin niini?

Sala ba ang Pagpanigarilyo?

Kon wala hisgoti sa Bibliya ang pagpanigarilyo, sa unsang paagi matubag kining pangutanaha?

Gilaay Na Ko sa Akong Kinabuhi

Si Dmitry Korshunov kaniadto palahubog, pero nagsugod siyag basa sa Bibliya kada adlaw. Unsay nakatabang niya sa paghimog dakong kausaban sa iyang kinabuhi?

Electronic Media

Balanse ba ang Imong Paggamit sa Digital Technology?

Tubaga ang upat ka pangutana sa pagsusi sa kaugalingon kon ikaw ba balanse sa paggamit sa teknolohiya.

Ayawg Palimbong sa Dili Tinuod nga Impormasyon

Nagkadaghan ang dili tukma nga balita, sayop nga report, ug mga conspiracy theory, ug posible kining makadaot nimo.

Unsay Angay Nakong Mahibaloan Bahin sa mga Electronic Game?

Kini dunay mga kaayohan ug mga kadaot nga tingali wala nimo mahunahunai.

Naadik na ba Ka sa Imong Gadyet?

Bisag gamit kaayo ang mga gadyet karon, dili ka angayng magpakontrol niini. Unsay ilhanan nga naadik na ka sa imong gadyet? Unsay imong himoon?

Pagpanugal

Ang Giingon sa Bibliya Bahin sa Pagpanugal

Lingawlingaw lang ba kini nga dili makadaot?

Sala ba ang Pagpanugal?

Wala hisgoti nga detalyado sa Bibliya ang pagpanugal, busa unsaon nato pagkahibalo sa panglantaw sa Diyos bahin niini?

Pornograpiya

Pornograpiya—Makadaot o Dili?

Unsay epekto sa pornograpiya diha sa mga indibiduwal ug pamilya?

Dulumtanan ba sa Bibliya ang Pornograpiya?

Kon gusto nimong pahimut-an ang Diyos, sayra kon unsay iyang hunahuna bahin sa pornograpiya.

Nganong Dili Angayng Motan-aw ug Pornograpiya?

Nganong managsama ang pornograpiya ug pagpanigarilyo?

Naadik Ka ba sa Pornograpiya?

Ang Bibliya makatabang aron masabtan nimo kon unsa gayod ang pornograpiya.

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Pornograpiya ug Cybersex?

Kaylap na karon ang mga kalingawan nga makapukaw sa seksuwal nga gana. Nahimo ba kining dalawaton tungod sa pagkapopular niini?