Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

ANG HUNAHUNA SA BIBLIYA

Pag-antos

Pag-antos

Nagtuo ang uban nga ang Diyos maoy hinungdan sa pag-antos sa tawo, o kon dili man, siya walay pagtagad sa atong pag-antos. Pero kana bay gitudlo sa Bibliya? Basig matingala ka sa tubag.

Diyos ba ang hinungdan sa atong pag-antos?

“Sa pagkatinuod, ang Diyos dili mobuhat sa pagkadaotan.”Job 34:12.

ANG GIINGON SA MGA TAWO

Ang uban moingon nga kabubut-on sa Diyos ang tanang panghitabo. Kanay hinungdan nga nagtuo silang ang Diyos maoy hinungdan sa atong pag-antos. Pananglitan, kon may kalamidad, isipon nila nga silot kini sa Diyos ngadto sa mga makasasala.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang Bibliya klarong nagtudlo nga ang Diyos dili maoy hinungdan sa atong pag-antos. Pananglitan, ang Bibliya nag-ingon nga dihang makaatubang kitag mga pagsulay, sayop ang pag-ingon: “Ako gisulayan sa Diyos.” Ngano? “Kay ang Diyos dili masulayan sa daotang mga butang ni siya mosulay kang bisan kinsa.” (Santiago 1:13) Sa ato pa, dili gyod ang Diyos ang naghatag sa mga pagsulay o pag-antos nga resulta niini. Ang paghimo niana maoy pagkadaotan, apan “ang Diyos dili mobuhat sa pagkadaotan.”—Job 34:12.

Kon ang Diyos dili maoy hinungdan sa atong pag-antos, kinsa o unsa may hinungdan niini? Makapaguol nga tawo ra poy sagad mobiktima sa iyang isigkatawo tungod sa pagkadili-hingpit. (Ecclesiastes 8:9) Tingali nag-antos usab kita sa mga trahedya tungod sa “wala damhang panghitabo”—buot ipasabot, anaa sa sayop nga lugar sa dili hustong panahon. (Ecclesiastes 9:11) Ang Bibliya nagtudlo nga “ang magmamando niining kalibotana,” si Satanas nga Yawa, mao gayoy hinungdan sa pag-antos sa tawo kay “ang tibuok kalibotan nailalom sa gahom sa usa nga daotan.” (Juan 12:31; 1 Juan 5:19) Si Satanas—dili ang Diyos—ang hinungdan sa pag-antos sa tawo.

Ang Diyos ba may pagtagad sa atong pag-antos?

“Sa panahon sa tanan nilang kasakit kadto nakapasakit kaniya.”Isaias 63:9.

ANG GIINGON SA MGA TAWO

Ang uban naghunahuna nga ang Diyos walay pagtagad sa atong mga pagsulay. Pananglitan, usa ka magsusulat miingon nga ang Diyos “wala gayoy kaluoy maylabot sa atong pag-antos.” Nangatarongan siya nga kon duna may Diyos, siya “walay pagtagad ug kaluoy” sa mga tawo.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang Bibliya wala maghulagway sa Diyos ingong dili maluluy-on o dili matinagdanon. Hinunoa, nagtudlo ang Bibliya nga ang Diyos nasakitan pag-ayo sa atong pag-antos—ug sa dili madugay iya kining taposon. Tagda ang tulo ka makapahupay nga kamatuoran sa Bibliya.

Ang Diyos nakakita sa atong pag-antos. Sukad sa sinugdanan sa pag-antos sa tawo, ang matag tulo sa luha nakita ni Jehova, * kansang “masidlakong mga mata” makakita sa tanan. (Salmo 11:4; 56:8) Pananglitan, dihang gidaogdaog ang iyang mga magsisimba kaniadto, ang Diyos miingon: “Sa walay duhaduha nakita ko ang kasakitan sa akong katawhan.” Pero igo lang ba siyang nagtan-aw sa ilang pag-antos? Wala, kay siya midugang: “Ako nahibalo pag-ayo sa mga kasakit nga ilang giantos.” (Exodo 3:7) Daghan ang nahupayan sa kamatuoran nga ang Diyos nasayod gayod sa tanan natong pag-antos, bisan sa mga problema nga tingali wala mamatikdi o wala gayod masabti sa uban.—Salmo 31:7; Proverbio 14:10.

Ang Diyos masakitan dihang kita mag-antos. Si Jehova nga Diyos wala lang nahibalo sa pag-antos sa tawo apan nasakitan usab pag-ayo niana. Pananglitan, ang Diyos naguol dihang nag-atubang ug pagsulay ang iyang mga magsisimba kaniadto. Ang Bibliya nag-ingon: “Sa panahon sa tanan nilang kasakit kadto nakapasakit kaniya.” (Isaias 63:9) Bisag ang Diyos labaw kaayo kay sa tawo, siya may empatiya niadtong nag-antos—gibati niya ang ilang mga kasakit! Oo, “si Jehova malumo kaayo sa pagmahal ug maluluy-on.” (Santiago 5:11) Si Jehova motabang usab kanato nga makaagwanta sa atong pag-antos.—Filipos 4:12, 13.

Ang Diyos magtapos sa tanang pag-antos. Sumala sa Bibliya, taposon sa Diyos ang pag-antos sa tanang tawo. Pinaagi sa iyang Gingharian sa langit, si Jehova maghimog dagkong kausaban sa atong kahimtang. Bahin niana, ang Bibliya nagsaad nga “pagapahiran [sa Diyos] ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon mawala na, ni may pagbangotan ni pagtiyabaw ni may kasakit pa. Ang unang mga butang nangagi na.” (Pinadayag 21:4) Ug unsa poy paglaom sa mga patay? Banhawon sila sa Diyos dinhi sa yuta aron ilang matagamtam ang kinabuhing wala nay pag-antos. (Juan 5:28, 29) Mahinumdom pa ba sila sa ilang kanhing mga pag-antos? Dili na, kay si Jehova nagsaad: “Ang unang mga butang dili na pagahinumdoman, ni kini sila motungha pa sa kasingkasing.”—Isaias 65:17. *

^ par. 13 Jehova ang ngalan sa Diyos sumala sa Bibliya.