Прескочи към материала

Свидетели на Йехова

Избери език български

Давате ли десятък?

Давате ли десятък?

Не. Дейността ни се финансира с анонимни доброволни дарения. Какво е десятък и защо Свидетелите на Йехова не дават десятък?

Заповедта да се дава десятък, или една десета част от притежанията, била част от Закона, даден на древните израилтяни. Но Библията ясно показва, че този Закон, включително заповедта „да се събират десятъци“, не важи за християните. (Евреи 7:5, 18; Колосяни 2:13, 14)

Вместо да дават десятъци и приноси, Свидетелите на Йехова подражават на първите християни и подкрепят дейността си по два начина: като лично участват в проповядването от врата на врата без заплащане и като правят доброволни дарения.

Така следват библейската подкана към всички християни: „Нека всеки постъпи така, както е решил в сърцето си, и нека това не бъде неохотно или по принуда, защото Бог обича онзи, който дава с радост.“ (2 Коринтяни 9:7)