В подражание на първите християни Свидетелите на Йехова не се делят на духовници и миряни. Всички покръстени членове са назначени служители и участват в проповедната дейност. Свидетелите са организирани в сборове (местни общности) от около 100 души. Духовно зрели мъже във всеки сбор служат като „старейшини“. (Тит 1:5) Те не получават заплата.