Прескочи към материала

Свидетелите на Йехова имат ли духовници на заплата?

Свидетелите на Йехова имат ли духовници на заплата?

В подражание на първите християни Свидетелите на Йехова не се делят на духовници и миряни. Всички покръстени Свидетели са назначени служители и участват в проповедната дейност. Свидетелите са организирани в сборове (местни общности) от около 100 души. Духовно зрели мъже във всеки сбор служат като „старейшини“. (Тит 1:5) Те не получават заплата.