Прескочи към материала

Свидетели на Йехова

Избери език български

Какво казва Библията за брака между двама души от същия пол?

Какво казва Библията за брака между двама души от същия пол?

Отговорът на Библията

Нашият Създател е установил правила относно брака много преди правителствата да започнат да правят това. В първата книга на Библията се казва: „Мъжът ще остави баща си и майка си и ще се обвърже с жена си, и те ще станат една плът.“ (Битие 2:24) Според „Тълковен речник на Вайн на думите в Библията“ еврейската дума за „жена“ „означава човешко същество от женски пол“. Исус потвърдил, че онези, които сключват брак, трябва да бъдат „мъж и жена“. (Матей 19:4)

Следователно Бог искал бракът да е близка и трайна връзка между един мъж и една жена. Мъжът и жената са създадени да се допълват помежду си. Благодарение на това те могат взаимно да удовлетворяват потребностите си в емоционално и сексуално отношение, както и да имат деца.