Прескочи към материала

Какво казва Библията за брака между двама души от същия пол?

Какво казва Библията за брака между двама души от същия пол?

Отговорът на Библията

 Нашият Създател е установил правила относно брака много преди правителствата да започнат да правят това. В първата книга на Библията се казва: „Мъжът ще остави баща си и майка си и ще се обвърже с жена си, и те ще станат една плът.“ (Битие 2:24) Според „Тълковен речник на Вайн на думите в Библията“ еврейската дума за „жена“ „означава човешко същество от женски пол“. Исус потвърдил, че онези, които сключват брак, трябва да бъдат „мъж и жена“. (Матей 19:4)

 Следователно Бог искал бракът да е близка и трайна връзка между един мъж и една жена. Мъжът и жената са създадени да се допълват помежду си. Благодарение на това те могат взаимно да удовлетворяват потребностите си в емоционално и сексуално отношение, както и да имат деца.