Прескочи към материала

Забранява ли Библията сексуалното удоволствие?

Забранява ли Библията сексуалното удоволствие?

Отговорът на Библията

 Библията не забранява сексуалното удоволствие, а показва, че то е дар от Бога за брачните партньори. Бог създал мъжа и жената и сметнал, че творението му е „много добро“. (Битие 1:27, 31) Когато свързал първите мъж и жена в брачен съюз, той казал, че „те ще станат една плът“. (Битие 2:24) Те щели да изпитват удоволствие от интимните си отношения и да се радват на емоционална близост.

 Библията описва удоволствието, което мъжете намират в брачните отношения, по следния начин: „Радвай се с жената на младостта си ... Нека нейните гърди те опияняват по всяко време. Винаги се наслаждавай на нейната любов.“ (Притчи 5:18, 19) Бог иска сексуалните отношения да носят наслада и на жените. В Библията четем: „Нека мъжът отдава дължимото на жена си и нека жената постъпва по същия начин с мъжа си.“ (1 Коринтяни 7:3)

Съществуват някои ограничения

 Бог е определил сексуалните отношения да бъдат само в рамките на брака, както показва Евреи 13:4: „Нека бракът е на почит сред всички вас и нека брачното легло е неомърсено, защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците.“ Брачните двойки трябва да са си верни и да пазят обвързаността помежду си. Те изпитват най–голяма радост не като егоистично търсят собственото си удоволствие, а като прилагат библейския принцип: „Повече щастие има в даването, отколкото в получаването.“ (Деяния 20:35)