Прескочи към материала

Какво казва Библията за кръвопреливането?

Какво казва Библията за кръвопреливането?

Отговорът на Библията

 Библията забранява да приемаме кръв. Следователно не бива да приемаме цялостна кръв или основните ѝ съставки, било то посредством храна, или кръвопреливане. Обърни внимание на следните стихове:

  •   Битие 9:4. След Потопа Бог позволил на Ной и семейството му да се хранят с месо, но им забранил да ядат кръв. Бог казал на Ной: „Само не яжте месото на животното заедно с душата му, тоест с кръвта му!“ Тази заповед се отнася и за всички хора след времето на Ной, тъй като те са негови потомци.

  •   Левит 17:14. „Не яжте кръвта на което и да е живо създание, защото животът на всяко живо създание е в кръвта му. Който я яде, ще бъде унищожен.“ За Бога животът все едно бил в кръвта и му принадлежал. Макар че този закон бил даден само на народа на Израил, от него разбираме колко сериозно гледа Бог на яденето на кръв.

  •   Деяния 15:20. Бог дал на християните същата заповед като на Ной, а именно „да се въздържат ... от кръв“. Историята показва, че първите християни отказвали да приемат цялостна кръв, дори и за медицински цели.

Защо Бог заповядва да се въздържаме от кръв?

 От медицинска гледна точка има основателни причини да отказваме кръвопреливане. Но по–важното е, че Бог ни заповядва да се въздържаме от кръв, защото това, което кръвта представя, е свято за него. (Левит 17:11; Колосяни 1:20)