Деяния 15:1-41

15  А някои хора, дошли от Юдея,+ започнаха да учат братята: „Ако не се обрежете+ според Моисеевия обичай,+ не можете да бъдете спасени.“  Но когато между тях и Павел и Варнава възникнаха големи несъгласия и спорове, беше решено Павел и Варнава, а също и някои от тях да отидат заради този спор при апостолите и старейшините в Йерусалим.+  Така че след като бяха изпратени от сбора,+ те продължиха по пътя си през Финикия и Самария, разказвайки подробно за обръщането на хората от народите+ към Бога, като така донасяха голяма радост на всички братя.+  Щом стигнаха в Йерусалим, бяха приети сърдечно+ от сбора, от апостолите и от старейшините и разказаха за всичко онова, което Бог беше направил чрез тях.+  Но някои от повярвалите, които бяха дошли от сектата на фарисеите, станаха от местата си и казаха: „Те трябва да бъдат обрязани+ и да им се нареди да спазват закона на Моисей.“+  И апостолите и старейшините се събраха, за да разгледат този въпрос.+  След дълги спорове+ Петър стана и им каза: „Мъже, братя, знаете добре, че от първите дни Бог избра мене измежду вас, та хората от народите да чуят от устата ми словото на добрата новина и да повярват.+  И Бог, който познава сърцето,+ даде свидетелство, като ги дари със светия дух,+ както дари и нас.  И не направи никаква разлика между нас и тях,+ но очисти сърцата им чрез вяра.+ 10  Тогава защо подлагате Бога на изпитание, като налагате върху вратовете на учениците ярем,+ който нито нашите прадеди, нито ние можехме да носим?+ 11  Напротив, ние вярваме, че ще бъдем спасени чрез незаслужената милост+ на Господаря Исус, също както и те.“+ 12  Тогава цялото множество замълча и слушаше разказа на Варнава и Павел за многобройните знамения и чудеса, които Бог извърши чрез тях сред народите.+ 13  Като свършиха, заговори Яков: „Мъже, братя, чуйте ме!+ 14  Симеон*+ разказа подробно как Бог за първи път насочи вниманието си към народите, за да изведе от тях народ за своето име.+ 15  И с това са в съгласие думите на Пророците, както е записано: 16  ‘„След това ще се върна и ще вдигна отново съборения шатър на Давид, ще построя отново развалините му и ще го издигна отново,+ 17  та онези, които са останали от този народ, да търсят усърдно Йехова, заедно с хора от всички народи, хора, наречени с моето име“ — казва Йехова, който прави тези неща,+ 18  известни от древността.’+ 19  Затова моето мнение е да не бъдат затруднявани хората от другите народи, които се обръщат към Бога,+ 20  но да им се напише да се въздържат от всичко, което е омърсено чрез идолопоклонство,+ от блудство,+ от месо на удушено животно+ и от кръв.+ 21  Защото още от древни времена във всеки град е имало кой да проповядва писанията на Моисей, понеже са четени на глас в синагогите всяка събота*.“+ 22  Тогава апостолите и старейшините, заедно с целия сбор, сметнаха за добре да изпратят с Павел и Варнава избрани измежду тях мъже в Антиохия, а именно, Юда, наречен още Варсава,+ и Сила, водещи мъже сред братята, 23  и по тях писаха следното: „От апостолите и старейшините, вашите братя, до братята в Антиохия,+ Сирия и Киликия,+ които са от другите народи: Поздрави! 24  Чухме, че някои измежду нас са ви смутили с думите си,+ опитвайки се да разколебаят душите ви, макар че не сме им давали никакви указания,+ и затова 25  единодушно+ сметнахме за добре да изберем мъже, които да изпратим при вас заедно с любимите ни Варнава и Павел,+ 26  хора, които изложиха живота* си на опасност за името на нашия Господар Исус Христос.+ 27  Затова изпращаме Юда и Сила,+ за да ви съобщят същото устно.+ 28  Понеже светият дух+ и ние самите сметнахме за добре да не ви налагаме никакъв друг товар+ освен следните необходими неща: 29  да се въздържате от жертвани на идоли неща,+ от кръв,+ от месо на удушено животно+ и от блудство.+ Ако се пазите внимателно от тези неща,+ ще ви бъде добре. Останете със здраве!“ 30  И когато ги изпратиха, тези мъже отидоха в Антиохия, събраха множеството и им дадоха писмото.+ 31  След като го прочетоха, те се зарадваха на насърчението.+ 32  И понеже самите Юда и Сила бяха пророци,+ многократно с думите си насърчаваха и укрепваха братята.+ 33  И след като останаха там известно време, братята ги пуснаха да си вървят с мир+ при онези, които ги бяха изпратили. 34  ——* 35  А Павел и Варнава останаха в Антиохия+ и заедно с много други поучаваха и известяваха добрата новина за словото на Йехова.+ 36  И след няколко дни Павел каза на Варнава: „Да се върнем сега и да посетим братята във всеки един от градовете, в които известихме словото на Йехова, за да видим как са.“+ 37  От своя страна, Варнава беше решил да вземе с тях и Йоан, наречен още Марко.+ 38  Павел обаче не смяташе, че е редно да вземат него със себе си, защото той се беше отделил от тях в Памфилия+ и не беше продължил да работи с тях в делото. 39  Така възникна разпра помежду им и те се разделиха. Варнава+ взе със себе си Марко и отплава към Кипър.+ 40  Павел избра Сила+ и тръгна на път, след като братята го повериха на незаслужената милост на Йехова.+ 41  И минавайки през Сирия и Киликия, укрепваше сборовете.+

Бележки под линия

Друга форма на името Симон (Петър).
Виж Из 16:23, бел. под линия.
Буквално: „душите“.
Виж Мт 17:21, бел. под линия.