Funda ngamadodana kaJakobe ayishumi athengisa ngomfowabo uJosefa ebugqilini. Funda indaba elandiswa ngezithombe kuyi-Internet noma kuyi-PDF enyathelisiwe.