Matewu 5:1-48

 • DYONDZO YA LE NTSHAVENI (1-48)

  • Yesu a sungula ku dyondzisa entshaveni (1, 2)

  • Swilo swa kaye leswi tisaka ntsako (3-12)

  • Munyu ni ku vonakala (13-16)

  • Yesu a a ta hetisisa Nawu (17-20)

  • Xitsundzuxo mayelana ni ku hlundzuka (21-26), vuoswi (27-30), ku dlaya vukati (31, 32), swihlambanyo (33-37), ku rihisela (38-42), ku rhandza valala (43-48)

5  Loko a vona mintshungu, a tlhandlukela entshaveni; loko a tshame ehansi, vadyondzisiwa vakwe va ya eka yena.  Hiloko a sungula ku va dyondzisa, a ku:  “Va tsaka lava tikarhatelaka ku va ni vuxaka ni Xikwembu,+ hikuva Mfumo wa matilo i wa vona.  “Va tsaka lava rilaka, hikuva va ta chaveleriwa.+  “Va tsaka lavo rhula,+ hikuva va ta dya ndzhaka ya misava.+  “Va tsaka lava nga ni ndlala ni torha+ ra leswo lulama, hikuva va ta eneriseka.+  “Va tsaka lava nga ni tintswalo,+ hikuva va ta kombiwa tintswalo.  “Va tsaka lava nga ni timbilu leti tengeke,+ hikuva va ta vona Xikwembu.  “Va tsaka lava kondletelaka ku rhula,+ hikuva va ta vuriwa vana va Xikwembu. 10  “Va tsaka lava xanisiweke hikwalaho ka leswo lulama,+ hikuva Mfumo wa matilo i wa vona. 11  “Tsakani loko vanhu va mi rhuketela+ ni ku mi xanisa,+ va mi hembela hi swilo swo tala swo homboloka hikwalaho ka mina.+ 12  Tsakani swinene,+ hikuva hakelo ya n’wina+ i yikulu ematilweni naswona vaprofeta lava veke kona mi nga si va kona va xanisiwe tano.+ 13  “Mi munyu+ wa misava, kambe loko munyu wu heleriwa hi matimba, xana ku dzunga ka wona ku nga pfuxetiwa njhani? A wa ha pfuni nchumu, wu ta cukumetiwa ehandle+ wu kandziyeriwa hi vanhu. 14  “Mi ku vonakala ka misava.+ Muti a wu nge tumbeli loko wu akiwe ehenhla ka ntshava. 15  Loko vanhu va lumeka rivoni a va ri veki ehansi ka basikiti,* kambe va ri veka ehenhla ka xo tlhandleka rivoni, kutani ri voningela hinkwavo lava nga endlwini.+ 16  Hi ndlela yoleyo, ku vonakala ka n’wina a ku voninge emahlweni ka vanhu,+ leswaku va ta vona mitirho ya n’wina leyinene+ kutani va vangamisa Tata wa n’wina loyi a nga ematilweni.+ 17  “Mi nga ehleketi leswaku ndzi tele ku ta herisa Nawu kumbe Vaprofeta. Ndzi tele ku ta hetisisa, ku nga ri ku ta herisa.+ 18  Ndzi tiyisile ndzi ri eka n’wina, matilo ni misava swi nga hatla swi nyamalala ku ri ni ku va nhlanga yin’we leyitsongo eka hinkwato kumbe xiphemu xa yona xi nyamalala eNawini, ku nga si endleka swilo hinkwaswo leswi wu swi vuleke.+ 19  Hikokwalaho, loyi a tlulaka wun’wana wa milawu leyi vanhu va ehleketaka leswaku a hi wa nkoka, a tlhela a dyondzisa van’wana ku yi tlula, a nge faneleki ku nghena eMfun’weni wa matilo. Kambe loyi a yingisaka a tlhela a dyondzisa van’wana, u ta faneleka ku nghena eMfun’weni wa matilo. 20  Ndza mi byela, loko swiendlo swa n’wina swo lulama swi nga tluli swa vatsari ni Vafarisi,+ mi nga ka mi nga ngheni eMfun’weni wa matilo.+ 21  “Mi swi twile leswaku lava khale va byeriwe leswi: ‘U nga tshuki u dlaya,+ kambe loyi a dlayaka u ta tihlamulela ehubyeni ya vuavanyisi.’+ 22  Kambe, ndza mi byela leswaku loyi a tshamelaka ku karihela+ makwavo u ta tihlamulela ehubyeni ya vuavanyisi; loyi a rhuketelaka makwavo a n’wi hlekula u ta tihlamulela eHubyeni Leyikulu; kasi loyi a nge, ‘Xiphukuphuku ndziwena,’ u faneriwa hi Gehena* laha ku nga ni ndzilo.+ 23  “Hikwalaho, loko u tisa nyiko ealtarini+ kutani u tsundzuka u ri kwalaho leswaku ku ni mhaka leyi makwenu a ku hehlaka ha yona, 24  siya nyiko ya wena emahlweni ka altari u famba. U rhanga u ya lunghisa mhaka ya kona ni makwenu, kutani u vuya u ta nyikela nyiko ya wena.+ 25  “Lulamisa timhaka hi ku hatlisa ni loyi a ku mangalelaka loko mi ri karhi mi ya ehubyeni, leswaku hi ndlela yo karhi loyi a ku mangalelaka a nga ku yisi eka muavanyisi, ni leswaku muavanyisi a nga ku yisi eka mutirhi wa le hubyeni, kutani u hoxiwa ekhotsweni.+ 26  Hakunene a wu nge humi kwalaho u nga si humesa sente* ya wena yo hetelela. 27  “Mi swi twile leswaku ku vuriwe leswi: ‘U nga tshuki u oswa.’+ 28  Kambe ndzi ri eka n’wina, un’wana ni un’wana loyi a tshamelaka ku languta wansati+ lerova a n’wi navela, ana se u endle vuoswi na yena embilwini yakwe.+ 29  Loko tihlo ra wena ra xinene ri ku dyohisa,* ri xokole u ri cukumeta ekule na wena.+ Hikuva swa antswa ku va u lahlekeriwa hi xirho xin’we ku ri ni ku va miri wa wena hinkwawo wu hoxiwa eGehena.*+ 30  Nakambe, loko voko ra wena ra xinene ri ku dyohisa,* ri tseme u ri cukumeta ekule na wena.+ Hikuva swa antswa ku va u lahlekeriwa hi xirho xin’we ku ri ni ku va miri wa wena hinkwawo wu hoxiwa eGehena.*+ 31  “Ku tlula kwalaho, ku vuriwe leswi: ‘Loyi a tshikaka nsati wakwe, a a n’wi nyike papila ra ku dlaya vukati.’+ 32  Hambiswiritano, mina ndzi ri eka n’wina, loyi a tshikaka nsati wakwe, handle ka loko a tikhome ku biha hi swa masangu,* u n’wi hoxa endzingweni wo endla vuoswi, naswona loyi a tekaka wansati loyi a tshikiweke hi nuna wakwe u endla vuoswi.+ 33  “Nakambe mi swi twile leswaku lava khale va byeriwe leswi: ‘U nga tshuki u hlambanya kutani u nga endli+ kambe u fanele u endla leswi u tiboheke swona emahlweni ka Yehovha.’*+ 34  Kambe, ndzi ri eka n’wina: Mi nga tshuki mi hlambanya,+ hambi ku ri hi tilo, hikuva i xiluvelo xa Xikwembu; 35  hambi ku ri hi misava, hikuva i vunavelo bya milenge ya xona;+ hambi ku ri hi Yerusalema, hikuva i muti wa Hosi leyikulu.+ 36  U nga hlambanyi hi nhloko ya wena hikuva a wu nge swi koti ku hundzula nsisi hambi wu ri wun’we wu va wo basa kumbe wa ntima. 37  ‘Ina’ wa n’wina a a ve ina, ‘E-e’ wa n’wina a va e-e,+ hikuva leswi tlulaka leswi swi huma eka lowo homboloka.+ 38  “Mi swi twile leswaku ku vuriwe leswi: ‘Tihlo hi tihlo ni tino hi tino.’+ 39  Hambiswiritano, ndzi ri eka n’wina: Mi nga lwi ni munhu wo homboloka, kambe loko munhu a mi makala erhameni ra xinene, hundzuluxelani ni lerin’wana eka yena.+ 40  Loko munhu a lava ku ku yisa ehubyeni leswaku a ta kuma xiambalo xa wena xa le ndzeni, n’wi nyike ni xiambalo xa wena xa le handle;+ 41  naswona loko munhu loyi a nga ni xikhundlha xo karhi a ku sindzisa ku famba khilomitara,* famba na yena tikhilomitara timbirhi. 42  Nyika loyi a kombelaka, naswona u nga ali loko munhu a lava ku lomba* eka wena.+ 43  “Mi swi twile leswaku ku vuriwe leswi: ‘U fanele u rhandza warikwenu+ u venga nala wa wena.’ 44  Kambe ndzi ri eka n’wina: Yanani emahlweni mi rhandza valala va n’wina+ ni ku khongelela lava mi xanisaka,+ 45  swi ta tikomba leswaku mi vana va Tata wa n’wina loyi a nge matilweni,+ hikuva u endla dyambu ra yena ri voningela lavo homboloka ni lavanene, naswona u nisa mpfula eka lava lulameke ni lava nga lulamangiki.+ 46  Hikuva loko mi rhandza lava mi rhandzaka, mi vuyeriwa hi yini?+ Xana valuvisi* na vona a va endli leswi fanaka? 47  Loko mi xeweta vamakwenu ntsena, xana mi tivona mi tlula van’wana hi yini? Xana vanhu va matiko na vona a va endli leswi fanaka? 48  Hikwalaho mi fanele mi va lava hetisekeke, tanihi leswi Tata wa n’wina wa le tilweni a hetisekeke.+

Tinhlamuselo ta le hansi

Kumbe “basikiti yo kala ha yona.”
I ndhawu leyi a ku hisiwa thyaka ehandle ka Yerusalema. Vona Tinhlamuselo.
Hi Xigriki, “tikhwadrani to hetelela.” Vona Xiengetelo B14.
Hi Xigriki, “ri ku khunguvanyisa.”
Hi Xigriki, “ri ku khunguvanyisa.”
Hi Xigriki, i por·nei′a. Vona Tinhlamuselo.
Leswi vulaka ku lomba handle ka ntswalo.
Ku nga lava tirhaka ku hakerisa xibalo.